sidor 100-101 kraftöverföring-koppling Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 100-101 kraftöverföring-koppling > Flashcards

Flashcards in sidor 100-101 kraftöverföring-koppling Deck (103):
1

kopplingslamellen

离合器片

2

torrlamellkoppling

干离心式离合器

3

en torr miljö

干燥的环境中

4

våta lameller som arbetar i oljebad.

湿叶片在油中工作。

5

uppbyggd av nav

结构组成由集线,枢纽

6

lamellskiva och belägg.

薄板和垫片

7

Nav

集线器

8

splines

跳线

9

längsgående spår

纵向狭槽,纵向沟槽

10

växellådans

变速器

11

ingående

输入

12

axel

13

axiellt

轴向

14

i sidled

横向,侧向

15

beläggen

垫片,衬垫

16

fastnitade

铆接,铆固

17

tål hög värme

承受高热量

18

stort slitage och ger hög friktion

过度磨损,并提供高摩擦

19

kopplingsbelägg

离合器片

20

nav

枢纽,中心,离合器片中心带口可以固定传动轴的多棱空。

21

nit

铆钉

22

dämpfjäder

阻尼弹簧,缓冲弹簧

23

rörelsen begränsas

运动受限

24

avsedda att dämpa

设计,以减少/ 目的是减少

25

kraftstötarna

冲击力,震动力

26

vevaxelns torsionssvängningar

曲轴的扭转振动

27

möjligt fortplantar sig ut i växellådan.

可以传播到变速箱。

28

dubbelmassesvänghjul och då behövs inte dämp fjädrar

双质量飞轮,你会不会要求阻尼弹簧

29

dubbelmassesvänghjul

双质量飞轮

30

slits

卡槽,插槽

31

under ur- och inkopplingen

在卸载和参与入离合

32

lamellen

叶片,离合片,薄片

33

slirar

打滑,溜走,滑

34

hugga

砍,剁,斩

35

indränkt

浸泡

36

större belastningar

更大的负荷

37

måste bytas ut.

必须更换

38

manövreringen

驱动,促动

39

manövreras

操作,运作,运营

40

urkopplingslagret

释放轴承

41

vajer

线

42

manövercylinder

控制气缸

43

slavcylinder

控制气缸/ 从动缸

44

flyttar urkopplingslagret

移动分离轴承

45

kombination

组合

46

hydraulik och pneumatik

液压和气动

47

mekanisk överföring

机械传动

48

hydraulisk överföring

液压传动

49

manövrering med hydraulik och tryckluftsservo

液压和气动伺服操作

50

behållare för hydraulvätska

用于液压流体的容器, 离合油箱

51

motorns vevaxel

发动机曲轴

52

urkopplingslager

释放轴承

53

kopplingsgaffel

耦合叉

54

behållare för hydraulvätska

用于液压流体的容器, 离合油箱

55

luftningsnippel

空气排泄嘴

56

hydraulisk manövercylinder

液压操作缸

57

pneumatisk cylinder

气缸

58

tryck från kompressor

从压缩机的压力

59

in-och urkoppling

连接和断开离合

60

tillhörande tryckplatta och fjäder

相关的压力板和弹簧

61

fjädrar är fastskruvat vid svänghjulet och roterar därför alltid tillsammans med det.

弹簧用螺栓固定在所述飞轮的旋转始终与它一起

62

lamellskivan är förbunden med växellådans ingående axel genom splines.

离合片面板连接到输入轴上,通过花键。

63

tillhörande

相关,关联

64

splines

样条,栓,用来固定离合和飞轮用的多棱的栓

65

vridmoment

扭矩

66

växellådan

变速器

67

splines-förbandet

样条修整

68

förflytta sig axiellt med utmed växellådans ingående axel.

与变速器输入轴一起轴向移动。

69

leder

带领,引出

70

axiell förflyttning

轴向运动,轴向运动

71

vid urkoppling rör sig tryckplattan bort från svänghjulet.

在断开连接移动离开飞轮压盘

72

trycket på lamellen upphör och den slutar följa med i kopplingshusets rörelse.

在片材上的压力和结束跟随的离合器壳体运动

73

vid inkoppling kläms kopplingslamellen,

再捏离合器片,

74

tvingas

强,强制

75

ingående

输入

76

dragande koppling

回避,规避离合

77

omvänd funktion

反向功能

78

dubbel lamellkoppling

双片离合器

79

belastningen

加载

80

respektive

各自

81

vridmomentet

扭矩

82

enskivig

层状

83

mellanring

环之间

84

monterad

安装

85

axiell riktning

轴向

86

manuellt- eller självjusterande kopplingsspel

手动或自调节离合器发挥

87

inklusive

包括

88

uppsläppt

?

89

onödigt slitage

过度磨损

90

avstånd

距离

91

slira

92

friktionsmaterialet

摩擦材料

93

innebär

手段

94

tillräckligt

足够

95

justeras

调整

96

viloläge

蛰伏,待命状态,睡眠

97

oförändrat

不变

98

livslängd

寿命

99

lagringspunkt

存储点

100

kopplingskåpan

离合器盖

101

förändras

改变

102

automatiskt

自动

103

slits