sidor 108-109 Kraftöverföring Växellåda Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 108-109 Kraftöverföring Växellåda > Flashcards

Flashcards in sidor 108-109 Kraftöverföring Växellåda Deck (37):
1

manöversystemets
lamellkopplingar och bromsanordningar bromsar och låser olika delar i planetväxeln,
och på så sätt styrs utväxlingen.
lamell kopplingar och bromsanordningar drivs med hydraulik.

控制系统
片式离合器和制动器的制动器和锁定在行星齿轮的各个部分,
因此,减速比的控制。
均采用液压盘式离合器和制动器。

2

lamell

椎板,叶片

3

planetväxeln
i planetväxeln sker den mekaniska utväxlingen som ger de olika växlarna.
en enkel planetväxel består av ett ringhjul,
ett antal planethjul,
en planethållare och ett solhjul.

行星齿轮
在行星齿轮系提供的各种齿轮的机械优势。
包括一个简单的行星齿轮的齿圈,
在一些行星轮,
的行星架和太阳齿轮。

4

antingen:
solhjul, ringhjul , planethållare, planethjul.

之一:
太阳齿轮,齿圈,行星架,行星轮。

5

bromsband
respektive
drivande
utväxlingar
backväxel
utväxlingsalternativ
respektive drivande
lllustration

制动带
各自
主动

倒档
齿轮比
各驱动
台灯交流

6

CVT-växellådor
Continuously Variable Transmission
variator

CVT变速箱/无级变速器
无级变速器
无级变速

7

en steglös
variabel

一个无限
变量/可变

8

förändring utväxling.

改变齿轮。

9

principen

diametern vid drivande- och driven skiva kan förändras.

原则

主动和从动皮带轮的直径可以改变。

10

slutväxel
utväxlingen
ändras
navreduktion
placerad
framhjulsdrivning finns slutväxeln i anslutning till framaxeln.
fyrhjulsdrivna

最终传动

改变
轮边减速
放置
前轮驱动是最后的齿轮连接到前轴。
SUV

11

slutväxeln
kronhjul
pinjong
slutväxel och differential är ofta sammanbyggda
cylindrisk slutväxel

最终传动
冠轮
小齿轮
最终传动和差速器通常都是组装
圆柱形端齿轮

12

109 109 109

109 109 109

13

den symetriska slutväxeln är en vinkelväxel med koniska spiralskurna kuggar.
pinjong och kronhjul har samma centrumlinje.
används ofta i framhjulsdrivna fordon.

平衡端齿轮是锥齿轮,螺旋锥齿轮。
小齿轮和冠轮有同一中心线上。
通常用在前轮驱动车辆。

14

symetriska

对称,平衡

15

en vinkelväxel

锥齿轮

16

koniska spiralskurna kuggar

螺旋锥齿轮

17

koniska

锥形

18

spiralskurna

螺旋形的

19

symetrisk, pinjongen placerad i kronhjulets centrum.

对称,小齿轮冠齿轮中心放置。

20

hypoid slutväxeln är en vinkelväxel med koniska spiralskurna kuggar.
hypoid slutväxeln är vanligast vid bakhjulsdrivning.
pinjongen ligger under kronhjulets centrum.

最终双曲线齿轮是锥齿轮,螺旋锥齿轮。
双曲线的最终驱动器是最常见的后轮驱动。
下面的小齿轮是的冠齿轮中心。

21

hypoidslutväxeln

双曲线最终传动

22

en vinkelväxel

锥齿轮

23

koniska spiralskurna kuggar

螺旋锥齿轮

24

drivaxlarna ligger högre än pinjongen.
detta kan utnyttjas till bättre markfrigång eller lägre placerad kardanaxel.

驱动轴高于小齿轮。
这可以被利用来更好的离地间隙或更低放置传动轴。

25

kan utnyttjas till

可以被利用来

26

markfrigång

离地间隙

27

lägre placerad

更低放置

28

jämfört med den symetriska slutväxeln har hypoid slutväxeln fler kuggar samtidigt i ingrepp.
vilket ger låg ljudnivå och gör det möjligt att överföra stora vridmoment.

准双曲面的对称最终传动相比最终的驱动器同时从事更多的牙齿。
提供低噪声,使得它可以传递大的转矩。

29

symetriska

对称

30

låg ljudnivå

低噪声

31

utformning ger en glidande rörelse mellan kuggarna som i kombination med höga tryck gör att det ställs extra stora krav på smörjmedlet/oljan för hypoidväxlar.

设计提供了一个滑动的牙齿之间,结合高压允许有额外的准双曲面齿轮润滑剂/油需求。

32

utformning ger

设计提供了

33

kombination

结合

34

tunga lyft
kraftöverföringsutrustning
arbetsställningen
obekväm
ergonomiskt riktig
demontering
montering
klämskador
tillgängliga
hjälpmedel
lyftbord
roterande axlar
kraftöverföringsaxlar
fastnar
orsakat
dödsfall
särskilt
tyngre fordon
slät

重型起重, 千斤顶
输变电设备
姿势
不方便
符合人体工程学
拆卸
装配
破碎
可用的
手段
升降台
旋转轴
传动轴
伸出
造成
死亡
尤其
重型车辆
平滑

35

differential

差动轮系

36

differential
gemensam
svänga
inner- och ytterhjul
rulla
sträcka
löser problemet
tillåter
kurva

差动/差动轮系
联合
摆动
内侧和外侧轮

伸展
解决了这个问题
允许
曲线

37

kronhjul
differential hus
drivaxel vänster hjul
stora differentialdrev/ drivaxeldrev

冠轮
差分房子
左车轮的驱动轴的
大差动齿轮/轴传动