09-24 考试 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > 09-24 考试 > Flashcards

Flashcards in 09-24 考试 Deck (21):
1

1. nämn takterna i rätt ordning i ottomotorn.
a. inloppstakten
b. kompressionstakten
c. arbetstakten
d. utloppstakten

1. 冲程正确的名字

2

1. nämn takterna i rätt ordning i ottomotorn.
a. inloppstakten
b. kompressionstakten
c. arbetstakten
d. utloppstakten

1. 冲程正确的名字

3

2. vad sker med ventiler/kolvar, luft/gas. I dom olika takterna?

第2是做什么用的阀/活塞,空气/气体。在不同的冲程?

4

3. då kolven är längst ner och vänder, samt längst upp och vänder, kallas för något, vad?

当活塞的底部和原处,以及在顶部和原处,被称做什么,是什么?

5

hur många varv roterar vevaxeln för att fullborda ett sk arbetsförlopp?

två varv

6

hur många varv roterar då kamaxeln?

ett varv

7

det finns 3 sätt driva kamaxeln , nämn dessa.
kamkedja
kamaxeldrivrem
kugghjulsdrev

有3种方式带动凸轮轴,请提及。
正时链条
凸轮轴驱动皮带
齿轮传动

8

varför har vi flerkrets bromssystem på bilarna i dag?
därför att det skulle vara säkrare. Om hela bromssystemet var en enda krets skulle all bromsverkan försvinna om ett rör eller slang skulle brista.

om hela bromssystemet var en enda krets skulle alla bromsverkan försvinna.
om ett rör eller slang skulle brista.

därför delar man upp hjulbromsarna i olika bromskretsar.
enligt lag ska alla fordon ha tvåkretssystem för fördbromsen.

为什么今天我们的汽车有很多条线路在刹车系统种?
因为这样将会更安全,如果有一条线路或是软管破裂,这单一线路的刹车系统将全部失效/失灵。
整个制动系统是一个单一的电路都将制动消失。
如果管道或软管破裂。

因此,划分不同的制动电路的车轮制动器。
根据法律规定,所有车辆都有增加制动双回路系统。

9

3. då kolven är längst ner och vänder, samt längst upp och vänder, kallas för något, vad?

当活塞的底部和原处,以及在顶部和原处,被称做什么,是什么?

10

hur många varv roterar vevaxeln för att fullborda ett sk arbetsförlopp?

två varv

11

hur många varv roterar då kamaxeln?

ett varv

12

det finns 3 sätt driva kamaxeln , nämn dessa.
kamkedja
kamaxeldrivrem
kugghjulsdrev

有3种方式带动凸轮轴,请提及。
正时链条
凸轮轴驱动皮带
齿轮传动

13

3st faktorer krävs för att få en förbränning, vilka?
a. syre
b. bränsle
c. värme

三种必要因素可以得到燃烧,那三种?

14

varför har vi flerkrets bromssystem på bilarna i dag?
därför att det skulle vara säkrare. Om hela bromssystemet var en enda krets skulle all bromsverkan försvinna om ett rör eller slang skulle brista.

为什么今天我们的汽车有很多条线路在刹车系统种?
因为这样将会更安全,如果有一条线路或是软管破裂,这单一线路的刹车系统将全部失效/失灵。

15

nämn 3 fördelar med skivbroms kontra trumbroms.

alla moderna personbilar har skivbromsar på framhjulen och vanligen även på bakhjulen.

den öppna konstruktionen ger skivbromsen en överlägsen värmeavledning

risken för fading blir liten.
den roterande delen utgörs av en bromsskiva som är fast förbunden med hjulnavet.

på båda sidor om skivan sitter bromsklossar/bromsbelägg med slityta av värme och nötningståligt material.

pneumatik
skivbromsar förekommer även som parkeringsbroms och ansätts då vanligen mekaniskt.

bromsbelägg
cirkulerar och transporterar bort värme från bromsen.

kylningen blir effektiv och fading undviks.

何况/提到/三大优势与鼓式制动器的盘式制动器。

所有现代的汽车盘式制动器,在前轮上,通常在后轮上。

开放式的设计使得盘式制动器优越的散热

衰落的危险性变小。
旋转部分是制动盘与轮毂连接牢固。

两侧的光盘安装刹车片/刹车片的磨损表面的热和耐磨材料。

气动
盘式制动器的驻车制动的施加,然后通常以机械。

制动
循环进行热离开制动。

冷却效率和衰落避免。

16

varför är skivorna ofta ventilerade?
därför att skivorna behöver kylas.

为什么经常通风/通风孔, 打气孔?
刹车盘需要冷却

17

varför ska man regelbundet kontrollera bromsvätskan?
regelbundet

därför att bromsvätskan är hygroskopisk (vatten) och luften kanske kommer in, det blir påverka bromsprestanda.

vanlig bromsvätska består av polyetylen och glykoleter och är hygroskopisk.
vilket innebär att den tar till sig den fukt som letar sig in i hydraulsystemet.
därför måste bromsvätskan bytas med viss intervall.

bromsarnas hydraulsystem måste vara helt fyllt med vätska.
det får aldrig finnas någon luft i systemet.
stum
den är alltid elastisk.
luftens elasticitet gör att hydraulsystemet inte kan överföra det tryck som är avsett.
vätska däremot går inte att komprimera.

när hydraulsystemet är helt fritt från luft känns ett bestämt motstånd när pedalen trampas ner.
men med luft i hydraulsystemet känns pedalen mer eller mindre fjädrande.

为什么你应该定期检查制动液?
定期

因为制动液是有吸湿性的,可能存在水分和氧气进入,这样会影响到刹车的制动性能。

常规制动液是由聚乙二醇醚,是吸湿的。
这意味着它吸收水分进入液压系统。
因此,制动液应该改变有一定的时间间隔。

制动液压系统必须完全充满液体。
它不应该是任何系统中的空气。
静音
它始终是弹性的。
空气弹性,使液压系统的压力,目的是转移。
然而,流体不能压缩。

当液压系统是完全免费的空气,感觉踏板被踩下时,有一定的阻力。
但与空气中的液压踏板,会感到或多或少弹性。

18

en bil ska enligt lag ha två st varandra oberoende broms system. vika?
färdbroms och parkeringsbroms

汽车的法律规定,有两件独立的制动系统。哪两种?
行车/脚刹 制动和驻车制动

19

vad är det som gör att kolven i bromsoket går tillbaks något efter bromsning?
det är kolvtätning.

在射车后,气缸是怎样返回到原位的?
是通过气缸内的橡胶密封圈,相当于橡皮筋。

20

vad är det som gör att ventilerna i topplocket stängs efter att dom öppnats?
Detta är fjädrar

什么是让阀门在气缸盖中关闭后又打开的?
这是弹簧

21

nämn 4 st delar i den sk vev rörelsen.
svänghjul
vevtapp
ramlagertapp
vevstake
motvikt

曲柄运动的4件份名字。
飞轮
曲柄销
帧支点
活塞杆
平衡锤