sidor 122-123 Personbilsbromsar Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 122-123 Personbilsbromsar > Flashcards

Flashcards in sidor 122-123 Personbilsbromsar Deck (89):
1

personbilsbromsar

汽车刹车片

2

bromsservon förstärker kraften från pedalen ytterligare och för kraften vidare till huvudcylindern

制动伺服放大踏板越走越力主缸的力量

3

bromsservon

制动助力器

4

förstärker

增强 ,提高,加强

5

pedalen

踏板,制动踏板

6

huvudcylindern

主气缸

7

drivs

驱动

8

undertryck

压力

9

vanligen från motorns inloppsrör

通常来自发动机的进气歧管

10

bromspedalen överför kraften

制动踏板的传输功率

11

överför

传输,传递

12

flera gånger större

大几倍

13

bromsledningarna leder bromsvätskan

制动管路疏导/传输制动液,刹车线引出制动液

14

bromsvätskan

制动液

15

bromsledningarna

刹车线,制动管路

16

hjulbromsarna

车轮制动器

17

består av

由,包含

18

rör och slangar

管道和软管

19

omvandlar

转换

20

hydraultrycket

液压

21

skapa friktionskraft

创建摩擦力

22

bromsbeläggen

刹车片

23

ABS-hydraulikenhet med styrenhet

ABS液压单元与控制单元

24

hydrauliskt tryck

液压

25

säkerhetskäl ut i två kretsar

安全原因进入两个线路路

26

kretsar

电路

27

säkerhetskäl

安全原因

28

hjulets rotationshastighet

车轮转动速度

29

rotationshastighet

转动速度

30

hjulsensor

车轮传感器

31

reglerventiler

控制阀

32

begränsar trycket

限制的压力

33

bakhjulen

后轮

34

servon

舵机,伺服,助力

35

hjälpanordning som tar sin kraft från motorn

辅助装置,其动力从发动机

36

hjälpanordning

辅助装置

37

utnyttjar

使用,采用

38

alternativ

选项

39

vakuumpump

真空泵

40

bromskraftsförstärkare

制动助力器

41

vakuumservo

真空伺服,真空助力器

42

formbara membran

贴合膜,韧性膜

43

formbara

韧性

44

membran

45

förblir membranet plant

膜保持平面

46

förstärker

增强

47

förenklad

简,简化

48

princip fungerar

原则也适用

49

viloläge

休眠状态

50

förhållande till atmosförstrycket

相对于大气压的

51

förhållande

相对于,比

52

atmosförstrycket

大气压的

53

luftspjällets läge

百叶窗的位置

54

nedtryckt

按下

55

bromsläge

制动模式,制动方式

56

atmosfärstrycket

大气的

57

kammaren

房间

58

yta

表面

59

tryckskillnaden

压力差

60

samverkar

交互

61

övrig

其他

62

backventil

止回阀

63

verkligheten

实,真实,真正

64

principbilderna

原则图像

65

servoverkan

助力

66

oavsett

无论,不管

67

inbromsningen

放缓

68

avancerad ventilmekanism

先进的阀门机制,先进的阀门体

69

avancerad

先进的

70

trampar

踩踏

71

tillräcklig

足够

72

oberoende kretsar

独立电路,独立线路

73

bromsrör

刹车线

74

primär

主要

75

sekundärkrets

次级电路/线路

76

primärkrets

主要,初级电路/线路

77

behållare bromsvätska

制动液的储箱,制动液的液体箱

78

normal funktion

正常功能

79

primärkolven

主活塞

80

förbindelsen

连接

81

bromsvätskebehållaren

制动液的储

82

utrymme

空间

83

sträcker

延伸

84

ingår

ingår

85

sekundärkolven

辅助活塞

86

strömma fritt

自由流动

87

skada i primärkretsen

初级电路的损坏

88

ett läckage

泄漏

89

därmed

从而