motor sidor15-19 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > motor sidor15-19 > Flashcards

Flashcards in motor sidor15-19 Deck (226):
1

förbränning-energiomvandling

燃烧能量转换

2

nästan uteslutande

几乎完全

3

förbränningsmotorer

内燃机

4

drivs

驱动 带动

5

bränsle

燃料

6

faktorer

因素

7

nödvändiga

必须,必要的

8

syre

氧气

9

kol och väte

碳和氢

10

bensin, dieselolja, gas.

汽油,柴油,天然气

11

en gnista

火花

12

tändstiftet

火花塞

13

kompressionsvärme

压缩热,压缩空气燃烧

14

lämpligt

合适, 适合

15

blandningsförhållande

混合比例

16

samt

与,以及,和,

17

tillräcklig

足够,充足

18

värmeenergi blir mekaniskt arbete.

热能将使机械工作

19

värmeenergi

热能

20

mekaniskt

机械

21

värms

加热

22

utvidgas

延伸,扩展

23

ökar

增加,越来越多

24

antingen

无论,任一,任。。。。

25

volymen

量,体积,额

26

trycket

压力,加压

27

i ett slutet

在一个封闭的

28

utrymme

空间

29

en rörlig

一个移动,可变的

30

kolv

活塞

31

tryckstegring

增压,助推器 ,增压器

32

omvandlas

转换成,转化

33

en kraft

一个力,一种力量

34

uträtta

进行,做到,做到让。。。。。

35

uppstår

发生

36

vevstakar och vevaxel

连杆和曲轴

37

vevstakar

连杆和曲轴

38

vevaxel

连杆和曲轴

39

ottomotorer

火花点火引擎

40

dieselmotorer

柴油机

41

båda motortyperna är sk

两个引擎类型是已知的。

42

kolvmotorer.

活塞式发动机。

43

verkningsgrad

效率

44

energi

能量

45

en nyttigt

有用的,一种有用的。

46

drivhjulen

驱动轮,传动轮

47

effekt

功率

48

skapas

在,创造

49

avgassystem

排气,排出

50

via

通过

51

motorns kylsystem

发动机冷却系统

52

kylsystem

冷却系统

53

tillförd

供应,提供,供给

54

invändig

内部的

55

friktion

摩擦

56

invändig friktion

内耗

57

drivning

驱动,推动

58

servosystem

伺服系统 ,随动系统

59

bränsle energin

燃料能源

60

vevaxelns

曲轴

61

vridmoment

扭矩

62

värmeförlust

热损失,热损耗

63

motorkylning

发动机冷却

64

avgaser

排气

65

friktionsförluster

摩擦损失, 摩擦损耗

66

fyrtaktsmotorn

四冲程发动机

67

dominerande

主导地位的, 主导

68

motortypen

发动机类型

69

fullbordar

完成

70

arbetsförlopp

工作流程

71

roterar

旋转

72

två varv

两圈

73

arbetstakten

工作速率, 工作率

74

uträttas

75

enligt fyrtakts- eller tvåtaktsprincipen.

按四冲程或二冲程的原则。

76

enligt

根据

77

tvåtaktsprincipen

二冲程的原则

78

principen

原则,原理

79

krafter

力量,力

80

verkar

似乎,好像

81

motsvarar

相当于,相对应

82

motorvarvtalet

发动机转速

83

varv/minut

转/分钟

84

följande

之后,以下

85

fyrcylindrig

四缸,四气缸

86

fyrtaktsmotor

四冲程发动机

87

pressas

挤压

88

en kraftpuls

力脉冲,一个脉冲

89

inloppstakten 同下

进气冲程

90

insugningstakt 同上

进气冲程,吸气冲程

91

inloppsventilen

进料阀

92

utloppsventilen

出料阀

93

ett undertryck

真空, 负压

94

uppstår

产生

95

ovanför

上面,之上

96

bränsle-luftblandning

燃料 - 空气混合物

97

strömmar in

流入, 流进

98

nedre vändläge

较低的支点位置

99

strax

只是,刚好

100

beskrivningen

描述中

101

sprutas

102

endast luft in

只有空气进入

103

endast

只有

104

luftinloppsrör

进气口/管

105

utloppsrör

出气管

106

insprutare

喷油器

107

kompressionstakten

压缩冲程

108

ventilerna

阀门

109

komprimerar

进行压缩, 压缩

110

pressas

压缩, 按压

111

ursprungliga

原来,原始,原有

112

volym

量,额

113

når

到达

114

dödpunkt

死点, 死顶尖

115

arbetsakten

工作规则

116

takten 同下

117

expansionstakt 同上

扩张,扩充

118

temperaturen

温度

119

stiger

上升

120

överförs

传送

121

vevstaken

连杆

122

vevaxel

曲轴

123

svänghjul

飞轮

124

utloppstakten 同下

出气阀门

125

avgastakt 同上

排气冲程

126

hastighet

速度

127

tryckpulserna

压力脉冲

128

avgasljudet

排气噪声

129

tryckstötarna

压力激增, 压力波动

130

dämpas

挫伤,沾湿

131

utjämnas

平滑的,均衡

132

ljuddämparna

废气

133

självantänder

自燃

134

sprutas

135

nödvändiga

必要,必须,需要

136

insugna

吸入

137

alltså inget

因此没有

138

tändsystem

点火系统

139

gasspjäll

节气门

140

inloppsröret

进气管

141

saknar

没有,缺少

142

försedda

配有

143

glödstift

电热塞,点火塞

144

underlättar

更容易

145

kallstarter

冷启动

146

en jämförelse

一个比较

147

en orsak

一个原因

148

cylinderhuvudet

汽缸头,气缸盖

149

vevmekanismen

曲柄,转动曲柄

150

konstruerade

构造,设计

151

de tål

他们可以

152

tål

承受

153

större krafter

更大的力

154

krafter

155

ett fullbordat arbetsförlopp

一个完整的循环

156

består av

包括

157

följande

以下

158

takter

节拍

159

kompressionstakten

压缩冲程

160

utloppsporten

排气口

161

spolporten

传输端口, 发送端口

162

utrymmet

空间

163

tätt

紧紧

164

strömmar in

流入

165

inloppsport

进气口

166

spolkanal

冲水渠道

167

kolven

活塞

168

gasen byter plats

气体交换的地方

169

spolning

冲洗, 一次运动过程

170

utströmningen

流出, 流失

171

sammanförda

合并, 整合

172

förlopp

序列, 序列

173

en bit ner

有点下降

174

passerar

通过, 穿过

175

naturligtvis

当然, 固然

176

ordentligt

正确

177

töms

清空, 排空

178

resultatet

结果

179

en bristande

缺乏, 缺少

180

tömning

排空

181

respektive

各自,分别

182

fyllning

填充

183

effekt

功率

184

hög bränsleförbrukning

高油耗

185

高油耗

消耗的

186

motortekniska

发动机技

187

termer

条款, 术语

188

data

数据

189

anger

指定, 注明

190

slagvolym

排量

191

cylindervolym

气缸体积

192

kompressionsvolym

压缩容积,压缩量

193

kompressionsförhållande

压缩比

194

kompressionstryck

压缩, 压缩推力

195

cylinderdiameter (D)

气缸内直径尺寸, 汽缸内经

196

slaglängd (S)

行程, 运动行程距离, 运动间距尺寸

197

vändläge

扭矩,枢纽

198

ND

活塞运行距离的最底部, slaglängd 最低点

199

ÖD

活塞运行距离的最高点, slaglängd 最高点

200

beroende

依赖,取决于

201

vevradien

曲轴半径

202

undantränger

取代, 代替

203

multiplicerat

乘以,相乘,成倍

204

antalet cylindrar

气缸数

205

anges ofta

往往是

206

enheten

单元,机组,单位

207

kubikcentimeter

CC, 立方 毫升

208

beteckning

指定,标识

209

mäta

测量

210

mätverktyg

测量工具

211

verkstäder

工作坊,车间

212

trimning

修剪,修整

213

bearbetning

处理,加工

214

kontrolleras

检查

215

ett praktiskt

一个实用的

216

genomförbart

可行

217

en vätska

一种流体

218

ovanför

以上, 上面

219

höjning

提高, 增长

220

dock medföra

但导致

221

medföra

导致, 造成

222

överhettning

过热

223

räknas

计数

224

oförändrat

维持不变,不变

225

sotbeläggning

煤烟,油烟

226

tre faktorer 15页

三种因素,要素