sidor 104-105 Kraftöverföring Växellåda Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 104-105 Kraftöverföring Växellåda > Flashcards

Flashcards in sidor 104-105 Kraftöverföring Växellåda Deck (33):
1

skiftgaffel

换档拨叉

2

förskjuter

偏移

3

ingrepp

从事,参与

4

nerväxling

降档

5

motsvarande

相应 ,对应

6

kugghjul i ständigt ingrepp

齿轮在连续接触

7

stillastående

静止的

8

kopplingshylsa

连接套筒,联接轴套

9

tvingas

10

invändigt

内部

11

snurrar

纺织

12

kugghjulets kopplingsring

齿轮耦合环

13

synkroniserings ring

同步环

14

synkroniserings nav

同步枢纽

15

kopplingshylsa

连接套筒,联接轴套

16

kopplingshylsan

连接套筒

17

synk nav

同步枢纽

18

lagrat

存储

19

växelföraren som löper i spåret

变速器的运行轨道

20

rotationen överförs via friktionen

通过摩擦传递旋转

21

splines

样条

22

bunden

23

bommar

24

glider över

滑过

25

105 105 105

105 105 105

26

nedan

以下

27

traditionell

传统

28

drift

手术,操作,作业

29

förflyttas

移动

30

heldragen

固体

31

pilar

箭头

32

differential

差动

33

pinjong

小齿轮