sidor 124-125 Bromsar Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 124-125 Bromsar > Flashcards

Flashcards in sidor 124-125 Bromsar Deck (134):
1

skada i sekundärkretsen

在二次回路中的损坏

2

ett läckage

泄漏

3

bottnar

底部

4

bromsledningar

刹车线

5

huvuddelen

体积

6

kräver

要求

7

fjäd-rings och styrrörelser böjliga ledningar

弹性环和转向运动软管

8

styrrörelser

转向运动

9

böjliga

 灵活,软,有弹性

10

ledningar

线

11

bromsslangar

制动软管

12

bromsrör

刹车线

13

zinkbelagt stål

镀锌钢板

14

överdragna med koppar

涂有铜的

15

överdragna

16

aluminium eller tenn

铝或锡

17

helt rostfria

全不锈钢

18

en koppar-nickellegering

铜 - 镍合金

19

uppfylla höga krav på hållfasthet

添满 到高处 在制动液储箱

20

vibrera

振动

21

nötas eller klämskadas

已磨损或损坏的终端

22

plastklämmor

塑料夹子

23

fixera

固定

24

klämskadas

夹紧损坏

25

nötas

穿,磨损

26

rostskadade bromsrör

生锈的制动线

27

kontrolleras noggrant

仔细控制,小心控制

28

noggrant

仔细,小心

29

servicetillfällen eller reparationer

服务机会或维修

30

reparationer

维修

31

färdigbockade rör med monterade anslutningar

预弯油管与安装的连接器

32

färdigbockade

预先弯曲

33

monterade

安装

34

anslutningar

连接器

35

metervara

米,公尺

36

sortiment

范围

37

bromsrörsnipplar

制动管接头

38

rörförskruvningar

管件,管材配件

39

lämpliga verktyg

适当的工具

40

uppflänsningar

????

41

rörens ändar

管端

42

normer

标准

43

tum

尺 ,英尺

44

metriska

公制

45

konvex

凸面

46

dubbelkon

双锥体,双锥

47

korrekt och säkert

正确,安全

48

hög kokpunkt

高沸点

49

långvariga

经久

50

upprepade bromsningar

反复制动的应用

51

i alpterräng

在高山地形

52

tåla låga temperaturer utan att stelna

耐低温不凝固

53

tåla

54

stelna

凝固

55

fräta eller skada

腐蚀或损坏

56

gummipackningar och andra delar

橡胶垫片等部件

57

gummipackningar

橡胶垫片

58

åldras

老化

59

förändras vid uppvärmning eller avkylning

在加热或冷却的变化

60

förändras

变化

61

uppvärmning eller avkylning

加热或冷却

62

blandbar med andra fabrikat

与其他品牌混溶

63

blandbar

混溶

64

kontrollera alltid i verkstadsinformationen

要经常检查车间信息

65

kontrollera alltid

要经常检查

66

instruktionsboken

用户手册

67

enligt följande normer

根据以下的标准

68

normer

标准

69

enligt

根据

70

täcker

覆盖

71

temperaturtålighet

耐温性

72

hygroskopisk

吸湿性

73

ersätta

更换

74

frätande

腐蚀性的

75

lackering

油漆

76

silikon

硅胶

77

miljöfarlig

环境有害

78

produkt

产品

79

spillolja

地沟油,废油

80

vattenhalt - kokpunkt

煮沸的水

81

polyetylen och glykoleter

聚乙烯和乙二醇醚

82

hygroskopisk

吸湿性

83

hydraulsystemet

液压系统

84

sjunker

标志

85

intervall

间隔,时间间隔

86

körsträcka

距离

87

rekommenderat

注册

88

bytesintervall

改变的时间间隔

89

belastade

加载

90

backiga väg

盘山公路

91

försämras bromsverkan drastiskt

大大减少制动

92

försämras

恶化

93

bromsverkan drastiskt

制动性能大幅

94

vattenandel

含水量

95

viktprocent

重量

96

kokpunkt

沸腾

97

bromsvätskeprovare

制动液测试仪

98

förtära

耗时,消耗

99

frätande och färglösande

腐蚀性和无色的精神

100

lackering

油漆

101

komprimeras

压缩

102

stum

stum

103

elastisk

松紧带

104

elasticitet

弹性

105

överföra

转让,转换

106

avsett

意图,打算

107

helt fritt

自如

108

motsånd

阻力

109

pedalen trampas ner

踏板践踏下

110

fjädrande

弹性

111

ingrepp

从事

112

luftnipplar

空气嘴的

113

manuellt

手动

114

speciella aggregat

特殊装配

115

luftningsmetoder

曝气方法

116

behållaren

集装箱

117

töms

清空

118

spec

规范

119

luftningsaggregat

曝气单元

120

akrobatik

杂技

121

manuell luftning

手动泄压

122

botten stängs

底部关闭

123

luftnippeln

空气接头

124

förloppet upprepas

过程是重复

125

förloppet

过程

126

pedalen

踏板

127

fjädrande

弹性

128

respektive

各自

129

litteratur

文学

130

luftningsaggregat med undertryck

真空曝气单元

131

aggregatet

装配

132

eventuell

可能

133

sugs

吸力

134

taget

时间