sidor 116-117 bromsar Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 116-117 bromsar > Flashcards

Flashcards in sidor 116-117 bromsar Deck (105):
1

bromslamell

制动板

2

axeltill navreduktion

轴轮边减速

3

bromsklossar

bromsklossar

4

romsskiva

制动盘

5

bromsslang

制动软管

6

bromsok

制动钳

7

trumbroms

鼓式制动器

8

kombinera färd och parkeringsbroms.

结合旅游和停车

9

lägre prisklasser

较低的价格范围

10

numera

现在

11

dominerande

主导

12

bromspedalen

刹车踏板

13

trampas ner pressas de två böjda bromsbackarna ut mot bromstrummans insida och skapar friktion.

践踏推两弯制动蹄对制动鼓内部,并产生摩擦。

14

trampas

践踏

15

pressas

16

bromsbackarna

制动蹄

17

bromstrummans insida

制动鼓内部

18

bromskraft

拖动

19

returfjädern drar

回位弹簧拉

20

returfjädern

回位弹簧

21

drar

22

en självverkan

一个自效应

23

rotation

自转

24

strävar

努力

25

trumman

26

avgörs

决心

27

trumbromssystem

鼓刹车系统

28

bromsbackarna

制动蹄

29

påverkas

påverkas

30

utförligt

细节

31

avsnitten

32

hjulnav

轮毂

33

en planetväxel

行星齿轮

34

navreduktion

轮边减速

35

utväxling

36

lastvagnar

卡车

37

bromshävarm

制动杆,制动杠杆

38

bromsbelägg

制动

39

trycluftscylinder

压力气缸

40

hjulcylinder

轮缸

41

självverkan

自生效

42

hjulens rotationsriktning

车轮旋转方向 车轮自转

43

slitage kräver justering

磨损需要调整

44

slits beläggen

耐磨垫

45

backarnas

爪,钳口

46

viloläge

蛰伏

47

justeras

调整

48

pedal

踏板

49

spak

杠杆

50

rörelsesträcka

行车距离

51

färdbromsar

行车制动器

52

justeringen

调整

53

automatiskt

自动

54

självjusterande

自我调节

55

manuellt

手动

56

justering trumbroms

调整鼓式制动器

57

justeranordningar

调节装置

58

nödvändigt

必要

59

justermutter

调整螺母

60

justerfinger

可调手指

61

hävarm för parkeringsbroms

驻车制动杆

62

grepp

63

hack

缺口

64

isär

隔开

65

en manuell

手动

66

petas runt

周围戳

67

en spårskruvmejsel

螺丝刀

68

liknade

类似

69

justering skivbroms

调整盘式制动器

70

en hydraulisk skivbroms

液压盘式制动器

71

kolvtätningen

活塞密封件

72

sköter om justeringen.

需要照顾的调整。

73

förutom

增加

74

returfjäder

回位弹簧

75

kolvtätning

活塞密封件

76

viloläge

睡眠模式

77

elastiskt gummi

弹性橡胶

78

elastiskt

弹性

79

ett spår i cylinderväggen

圆筒壁内的槽

80

ett spår

81

tänjs

拉伸

82

utgångsläget

起始位置

83

justering skett

发生调整

84

kolven glider

活塞滑动

85

visserligen

虽然

86

sträcka

伸展

87

glidit i tätningen

密封滑进

88

närmre

接近

89

kraftöverföringssystem - manövrering

动力传输系统 - 操作

90

överföras

转移

91

hjulen

车轮

92

betydligt

显著

93

kraftutväxling

功率交换

94

mekanisk kraftöverföring

机械动力传输

95

eventuell

可能

96

spak

杠杆

97

fotreglage

脚踏开关

98

hävarmar

杠杆

99

stag

支撑

100

länkar

länkar

101

vajrar

绳索

102

hjulens friktionsanordningar

车轮摩擦装置

103

principen för helt mekanisk system

纯粹的机械系统原理

104

principen

原理

105

för helt

纯粹的