sidor 102-103 Kraftöverföring Växellåda Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 102-103 Kraftöverföring Växellåda > Flashcards

Flashcards in sidor 102-103 Kraftöverföring Växellåda Deck (90):
1

wHjulnavs byte, damask byte

更换轮毂,更换绑腿

2

stödpunkten för kopplingsgaffeln kan vara justerbar.

离合器拨叉的支承点可以是可调的。

3

manuellt

手动

4

antingen
vajern eller slavcylindern

或,要么,无论
线缆或从动缸

5

en självjusterande koppling

自我调节耦合

6

förekommer

目前

7

varianter

变种,变异体

8

placerad kring växellådans ingående axel.

变速器输入轴的周围。

9

placerad

放置

10

axel

11

ingående

输入,投入

12

inbyggd

建于,内置

13

kopplingskåpan

离合器盖/罩

14

två vanliga konstruktioner

两种常见的结构

15

konstruktioner

结构,设计

16

hydraulmanövrerade system med självjustering har hydraulcylindern/slavcylindern

自我调节液压缸/从动缸的液压操纵系统

17

hydraulmanövrerade system

液压系统

18

utförandet

性能

19

friktionsanordning

摩擦装置

20

anpassar

定制

21

slitage

穿着,佩戴,磨

22

en justeringsmekanism

的调节机构

23

förhållande

24

urkopplingslagret

释放轴承

25

oförändrat

不变

26

momentomvandlare - converter

扭矩转换器 - 转换器

27

torrlamellkoppling

干式离心式离合器

28

en oljefylld

油状填充

29

momentomvandlare

 液力变扭器

30

converter

变流器

31

kombination

组合

32

två halvor pumphjul och turbinhjul

两半中的叶轮和涡轮机叶轮

33

vridmoment

扭矩

34

monterad

安装

35

medbringarskiva

驱动板

36

bladen

叶片

37

en frihjulsfunktion

一个飞轮

38

formade

形,形状

39

pumphjulet

叶轮

40

turbinhjul

涡轮机叶轮

41

förstärkare

扩大器,功放

42

förstärks

放大

43

givetvis

课程,过程

44

bekostnad

成本

45

trolleri

魔术

46

nedväxling

调档 降档

47

avtar

降低

48

roterar

旋转

49

slirning

50

en förenklad

简化

51

saknar

缺乏

52

turbinhjul

涡轮机叶轮

53

pumphjul

叶轮

54

ledhjul/ stator

导轮/定子

55

växellådans ingående axel

变速器输入轴

56

växellåda

变速器

57

rotationsriktning

自转

58

anpassas

适应

59

körförhållanden

主动,驱动

60

vända

61

nödvändigt

必要

62

lämplig växel

合适的档位

63

fordonstillverkare

汽车制造商

64

utvecklat växellådor

发达齿轮箱

65

styrsystem

控制系统

66

omständigheterna

67

gränsdragningen

边界

68

datanätverk

数据网络

69

nedväxling av varvtal
uppväxling av vridmoment
vridmoment in Ingående axel
drev
vridmoment ut utgående axel

换低速档的速度
升档的扭矩
在输入轴的扭矩
驱动
扭矩的输出轴

70

uppväxling av varvtal
nedväxling av vridmoment
vridmoment in ingående axel
vridmoment ut utgående axel

升档的速度
降档的扭矩
扭矩的输入轴
扭矩的输出轴

71

samverka

相互作用

72

låta

73

diameter

直径

74

sänkas

减少

75

princip

原则

76

funktion

功能

77

hävstång

杠杆

78

manuell växelåda

手动变速箱

79

utväxlingen sker

换档

80

förändras sker

发生变化

81

förskjutbara kugghjul

位移的齿轮

82

förskjutbara

位移的

83

glida

84

utgående axelns splines

输出轴花键

85

längsgående bommar

纵筋,纵向钢筋

86

friläge

中性

87

tillverkad

88

stycke

89

ingrepp

从事

90

ingående axeln driver mellanaxeln som är till verkad i ett stycke.
ingen av växlarnas är i ingrepp med den roterande mellanaxeln.
utgående axeln kan inte drivas.

输入轴驱动的中间轴,在1枚的制造。
现在的位置与旋转的中间轴啮合的齿轮。
不能被驱动输出轴。