motor sidor 51-53 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > motor sidor 51-53 > Flashcards

Flashcards in motor sidor 51-53 Deck (91):
1

bildas

形成

2

elektroder krävs

所需的电极

3

tändspolen

点火线圈

4

transformator

变压器

5

lindningar (spolar)

线圈

6

kopplas in

连接的

7

brytarkontakterna

开关触点

8

slutsteget

放大器

9

lågspännings

低电压

10

primärlindning

初级绕组

11

koppartråd

铜线

12

förbunden

连接的

13

högspännings

HV 高压

14

sekundärlindningen

次级绕组

15

primärlindningen

初级绕组

16

järnkärna

铁心

17

antal tunna plåtar

薄板数

18

isolerade

孤立

19

laminerad järnkärna

叠层铁芯

20

förlusterna

损失

21

konstruktionen

结构

22

högspänning till fördelare eller direkt til tändstift

高电压的分销或直接交流火花塞

23

mägnetfält

磁场

24

strömmen plötsligt

电源突然

25

uppfattning

知觉

26

gnistor/sekund

火花/秒

27

rätt driftstemperatur

正确的工作温度

28

sotpartiklar

烟尘颗粒

29

elektroderna

电极

30

överstiga

超过

31

örsaka

原因

32

smälta

融化

33

överskottsvärmen

多余的热量

34

montera rätt

装置适当

35

värmeavledningen

散热

36

åtdraget

收紧

37

moment

扭矩

38

eventuell packning

任何垫片

39

monteringen

装配

40

elektrodavståndet

电极间隙

41

kontrolleras

检查

42

justeras

调整

43

kontrolleras duger

控制是适合的

44

bladmått

塞尺测量

45

begagnat

使用

46

trådmått

电线尺寸

47

rätt värmetal

正确的热范围

48

driftsförhållande

运行条件

49

isolatorfot

绝缘子

50

kontaktyta

联系

51

värmeavledning

散热

52

resulterar

导致

53

störningar från tändsystemet

来自点火系统的干扰

54

störningar

干扰

55

upphov

上升

56

spännings toppar

电压峰值

57

störpulser

干扰脉冲

58

fortplantar

传播

59

bakåt

落后

60

radiomottagning

无线电接收

61

störas

打扰

62

tändkablar

点火电缆

63

resistorer

电阻器

64

monterade

安装

65

kabelns ändar

电缆两端

66

resistor tändstift

电阻火花塞

67

typbeteckningen

型号命名

68

tändkablar

点火电缆

69

överhettade

过热

70

komponenter och haveri

组件和击穿

71

uteblir gnistan

缺少火花

72

ojämnt

不均匀的

73

katalysatorn förstöras

催化剂摧毁

74

felsökning

故障排除

75

resistansen

阻力

76

hänsyn

帐户

77

testkablar

测试引线

78

tändpulsen

点火脉冲

79

undvika överslag

避免跳火

80

lyftas

解除

81

kontrollera

确认

82

löst

溶解

83

säker godsanslutning

连接的安全性

84

säker

安全

85

nockar

箭尾

86

ersattes

取代

87

lågspännings del

低压部分

88

högspännings del

高压部分

89

bröts

破碎

90

snäckväxel

蜗轮蜗杆减速

91

primärkretsen

初级电路