motor sidor 40-42 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > motor sidor 40-42 > Flashcards

Flashcards in motor sidor 40-42 Deck (75):
1

direktinsprutade ottomotorer

直接喷射火花点火发动机, 直喷式发动机

2

lägre motorbelastningar

较低发动机负荷

3

en extremt mager blandning

一个极其稀薄的混合气体

4

en extremt

一个极其

5

skiktas

分层

6

koncentrationen

浓度

7

tändögonblicket

点火瞬间

8

metoden

方法

9

belastningar

负载

10

mer homogen

更均匀的

11

likadan överallt

到处都一样

12

förångningen

蒸发

13

bränslet sänker temperaturen

燃料的温度降低

14

ökar fyllnadsgraden

增加的填充度

15

luftströmmen in

空气流进

16

regleras med gasspjället.

油门控制

17

luftöverskott minskar strypningen.

过量空气降低了油门

18

luftöverskott

过量空气

19

verkningsgrad

效率

20

lägre bränsleförbrukning

油耗更低

21

ytterligare en fördel

额外的好处

22

ytterligare

额外的

23

hamnar direkt

端口直接连接

24

fastnar

坚持

25

tillförda bränslet

提供燃料

26

GDI-motor (gasoline direct injection)

GDI发动机(汽油直喷)

27

troligen

大概

28

serietillverkade

生产

29

direktinsprutning

直接,直喷

30

dock

然而

31

jämn motorvägsfart hamna omkring lambda 2

稳定的的高速公路速度下降约LAMBDA2

32

gradvis upp

渐渐多了起来

33

enligt tillverkaren producerar

根据制造商的生产

34

producerar

生产

35

enligt

根据

36

mer kraft i högeffektsläget jämfört

高输出功率相比

37

kraft

功率

38

konventionell

常规

39

motsvarande

相应

40

DI-Motronic (direct injection)

DI-行车电脑(直喷)

41

motortekniken

发动机技术

42

FSI (Fuel Stratified Injection)

FSI(燃油分层喷射)

43

utformning

设计

44

alltså

从而

45

ovansida

顶部

46

accelereras

加速

47

under rotation

在旋转过程中

48

rotation förstärks ytterligare genom kolvtoppens form

进一步加强了旋转活塞头的形状

49

förstärks

放大,加强

50

ytterligare

额外,进一步

51

tre driftslägen

三种操作模式

52

olika blandningsförhållande

不同的混合比

53

möjlighet

可能性

54

skiktad förbränning

分层燃烧

55

belastning

加载

56

homogen

均匀的

57

mager förbränning

稀薄燃烧

58

övergår

释放

59

påstås

声称

60

lägre bränsleförbrukning

油耗更低

61

motsvarande

相应

62

cylindervolym

排量,气缸体积

63

förgasare

气化炉,气化器

64

småmaskiner

小型机器

65

däremot

然而

66

antyder

建议

67

förgasas

气化

68

förångas

蒸发

69

förångningen

蒸发

70

bränsledropparna

燃料液滴

71

egentligen

72

vanligen värms

通常加热

73

strax

只是

74

bidrar

贡献,有助于

75

hastighet

速度