sidor 120-121 Bromsar Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 120-121 Bromsar > Flashcards

Flashcards in sidor 120-121 Bromsar Deck (62):
1

tryckökning

压力增加

2

obehindrat

入无人之境

3

passera ut

通过

4

tryckhållning

保持压力

5

förändring

改变

6

konstant

不变

7

trycksänkning

降压

8

leds bort

转移

9

oavsett

无论

10

pumpar

11

antispinnsystem

牵引力控制系统

12

drivhjulen

驱动轮

13

väggrepp

牵引

14

en isfläck

补丁冰

15

differentialens

差动

16

överföra

转让

17

skillnad

差异

18

varvtal

速度

19

hastigheten

速度

20

ingriper

从事

21

intervall

间隔

22

slirar

23

främst avsett

主要设计

24

halt underlag

湿滑路面

25

låga hastigheter

低速

26

drivkraft

驱动程序

27

korta ansättningar av bromsar

短期驱动刹车

28

differential

差动

29

pulser

脉冲

30

ASR anti spinn reglering
EDS elektronisk differential spärr
TRACKS TRAction control system
TCS traction control system
TC traction control
STC stability and traction control

ASR防自旋调控
EDS电子差速锁
轨道牵引控制系统
TCS牵引力控制系统
TC牵引力控制系统
STC稳定及牵引力控制系统

31

anti - sladdsystem

抗 - 防滑系统

32

ingriper

从事

33

situationer

情况

34

råkar

发生

35

i sladdning

在打滑

36

instabilt

不稳定

37

stabiliseringssystem

稳定系统

38

i vissa fall

在某些情况下

39

växellådans styrsystem

传动控制系统

40

ett antal sensorer

多个传感器

41

styr

控制

42

önskad

所需

43

principen

原则

44

understyrning

不足

45

svänga

摆动

46

framvagnen dras in mot vägen

前面的车拉入路

47

trailerns

拖车

48

ESP elektroniskt stabilitets program
DSC dynamic stability control
VSA vehicle stability assist
VSC vehicle stability control
FDR fahr dynamik regelung
DSTC dynamic chassi stability and traction control
AYC active yaw control

ESP电子稳定程序
DSC动态稳定控制系统
VSA车辆稳定性辅助系统
VSC车辆稳定性控制
FDR法尔动态再生肺
机箱DSTC动态稳定和牵引力控制
AYC主动偏航控制

49

kollisionsvarnare, autobroms

碰撞预警,自动刹车

50

undvika

避免

51

framförvarande

52

bilföraren

司机

53

lågfartskrockar

低速碰撞

54

kötrafik

牛交通

55

upptäcker

检测

56

digitalkamera

数字

57

kollision

碰撞

58

blinkande

闪烁

59

varningssymbol

警告标志

60

varningssignal

警告

61

beredskapsläge

待机

62

maximal

最大