motor sidor 37-39 Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > motor sidor 37-39 > Flashcards

Flashcards in motor sidor 37-39 Deck (47):
1

insprutningssystem

喷射系统

2

ottomotorer

SI引擎

3

en centralt placerad insprutare

位于中心的注射器

4

placerade

放置

5

konstrueras

构建

6

inströmningsmotståndet

流入阻力

7

underlättar fyllningen

有利于填充

8

underlättar

填充

9

fyllnadsgrad

填充率

10

bränsleförbrukning

消耗

11

delvis mekaniskt reglerade

部分机械调节

12

integrerade

集成

13

Bosch LH-jetronic

luftmassmätare med varmtråd (空气质量流量传感器和热丝。)

14

varmtrådsgivare

热线探头

15

varmfilmsgivare

热膜传感器

16

upphettad

加热

17

platinatråd (värmetråd)

铂丝(热线)

18

krävs

需要

19

luftmassa

气团

20

strömmen omvandlas

电流被转换

21

en spänningssignal

电压信号

22

smutsig

23

upphetsas

发炎的

24

eventuell

可能

25

smutsbeläggning

污垢

26

styrenhet

调节器

27

returledning

油路返回油箱线

28

bränsletank

油箱

29

eldriven bränslepump

电动燃油泵

30

bränslefilter

燃油滤清器

31

till styrenhet

油泵信息到控制器线路

32

lambdasond

氧传感器

33

motortemperaturgivare

发动机温度传感器

34

tändfördelare

35

fördelningsrör

信息传输歧管

36

tryckregulator

压力调节器

37

skruv för inställning av tomgångsvarvtal

螺钉调整怠速

38

skruv

螺钉

39

inställning

设置,调整

40

luftspjällskontakt

风门挡板接触

41

luftmassmätare

空气质量流量传感器

42

by-pass rör

旁通管 tomgångsregulator 的接管

43

tomgångsregulator

怠速调节器

44

batteri

电池

45

tändlås

点火,点火器

46

relä

继电器

47

38

39