Försäkringsmedicin Flashcards Preview

Kirurgi > Försäkringsmedicin > Flashcards

Flashcards in Försäkringsmedicin Deck (12):
0

Vad är livränta?

En livslång ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Utbetalas sällan idag.
Ansöks om från försäkringskassan.

1

Är obefogad sjukskrivning livsfarligt?

Ja, leder till inaktivitet, depression, övervikt, annan sjuklighet.

2

Skiljer sig antalet sjukskrivningsdagar mellan olika delar av Sverige?

Ja. I snitt får man 60 fler sjukskrivningsdagar för samma diagnos i norra Sverige jämfört med södra Sverige.

3

Vilka sjukdomar ger fler än 60 sjukdagar?

Psykiska sjd
Rörelseorganens sjd.

4

Vad innebär rehabliteringskedjan?

Har en maxtid på 12 mån. Därefter krävs ansökan för förlängd sjukskrivning.
Initialt är målet att återgå till arbete inom samma tjänst. Sjukpenning om man inte kan göra samma uppgifter.
Sedan söks jobb på hela arbetsmarknaden. Sjukpenning om man inte kan jobba hos sin initiala arbetsgivare.
Fortsatt hjälp. Sjukpenning om man inte kan utföra ngt arbete.

5

Vilka tider att hålla koll på med rehabliteringskedjan?

0-3 mån - samma arbetsuppgifter.
3-6 mån - samma arbetsgivare.
6-12 mån - vilket arbete som helst.

6

Tre grundbegrepp?

Rehabliteringskedjan
DFA kedjan
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd.

7

Vad ryms inom DFA kedjan?

Diagnos - medicinskt dia, ställd av läkare.
Funktionsinskränkning - detaljerad/konkret beskrivning. Ex gällande olika rörelser.
Aktivitetsbegränsning - konkret beskrivning. Vilka uppgifter kan ej utföras.

8

Att tänka på vid diagnos?

Välj en specifik diagnos som sedan kan ändras istället för en diffus Z kod som antyder att man ej vet eller att man är i en utrednings m ej är klar. Mentalt jobbigt för patienten o kan göra att sjukpenning nekas.

9

Vilka fattar beslut om sjukpenning?

Försäkringskassan. Läkarens bedömning används som underlag och innebär inte en rätt till sjukpenning för patienten.

10

Vad ger bästa läkning av en skada?

En väl avvägd belastning. Både inaktivitet o för hög belastning leder till försämring.

11

Hur delas sjukpenningen initialt upp?m

Första veckan kan pat sjukskriva sig själv. Ingen utredning krävs.
Första två veckorna betalas sjukpenning av arbetsgivaren. Först därefter blir en utredning hos försäkringskassan aktuellt.