Ortopedi - Artros Flashcards Preview

Kirurgi > Ortopedi - Artros > Flashcards

Flashcards in Ortopedi - Artros Deck (46):
0

Hur bedöms artrosgraden?

Hur mycket ledspringa kvar - ledspringesänkning
Subkondral skleros m cystbildning
Osteofyter

1

Hur vanligt är knäartros?

4-30% i befolkning > 45 åå
40-60% i befolkning > 65 åå
Vanligare bland kvinnor.

2

Hur många med artros får protes?

10-25%

3

Hur många med rtg förändringar har ont?
Hur många som har ont har rtg förändringar?

50%

4

Vd har betydelse för broskhälsa?

Lagom frekvent belastning, 1g/s, med lagom tyngd, ca 80-90kg.
Högre frekvens eller högre vikt kan ge mikroskador i brosket.

5

Riskfaktorer för artros?

Övervikt tidigt i livet ger ökad risk för artros senare i livet.
Viktnedgång minskar risken
Fortsatt viktuppgång ökar risken ytterligare
Yrken som belastar knä- eller höftleder.
Meniskop.
Ålder över 35 åå
Kvinnor.

6

Vad innebär artroshypotesen?

Ledbelastningen överskrider broskets hållfasthet.
Vid lågt muskelförsvar
Lågt innehåll av gag molekyler i brosket
Förändrad biomekanik- ex vid meniskskada.

7

Vad är meniskens funktion?

Kraftöverföring - omvandlar kompressionskraft, ökar kontaktyta.
Ledstabilitet - ökar ledens passform
Stötupptagning -
Smörjning - fördelar ledvätska
Proprioception - finns rec i menisken

8

Vilken menisk är förankrad i kapseln?

Mediala menisken.

9

Hur försörjs menisken?

A. Femoralis med förgreningar.
Bara dess kapselinfästa delar som försörjs, dvs mediala har större försörjning.

10

Meniskens rupturmönster?

Inslagen - skada mitt i menisken. Kn ej räta på knät.
Bucket handle - del av menisken buktar in i leden. Knät hakar upp sig omvartannat. Kan sy tillbaka.
Flap ruptur - degenerativ skada. Intermittenta smärtsamma låsningar. Måste ta bort hela menisken.

11

När förekommer traumatiska meniskskador? Vd är orsaken och vilken skada uppstår?

I sb m sport. Kan associeras m främre korsbandsskada. Ofta vid rotationsvåld med en longitudinell skada. Oftast dem mediala menisken eftersom den sitter fäst i ledkapseln.

12

Hur behandlas en meniskskada?

Träning
Meniskresektion
Meniskruptur.

13

Varför ska man vara försiktig med MR vid utredning av meniskskada?

Visar ofta skador hos personer som ej har symtom.
Tillför inte mer än en slätrtg för vilken beh som görs.

14

Kontraind för meniskresektion?

Oklar knäsmärta där MR visar degeneration. De flesta äldre är pos och nyttan är tveksam.
Ett artrosknä där det inte förekommer låsningar eller upphakningar.

15

Riskfaktorer för coxartros?

Grav dysplasi
Övervikt
Arbete
Kontaktsport - rotation o kompression
Ålder

16

Orsaker till coxartros?

Post inf
Osteonekros
Idiopatisk
RA
Anatomiska faktor - femur anteversion, minskad offset, tyst epifysiolys.
Varusställning i höften

17

Vad står FAI för?

Femuroacetubular impingement.
Vid rotation, inåt, skadas labrum och delaminering av brosket o acetabulum.

18

Ind höftartroskopi

Dia
Labrumskador
FAI
Fria kroppar
Broskskador
Inf

19

Vad är grundbeh vid artros?

Info - artrosskola, träningslära
Utbildning
Träning
Viktkontroll
Egenbeh

20

Hur hjälper träning vid artros?

Återställer rörelseomfång
Starkare muskler ger mer stöd av led o minskar belastning
Bättre gångmönster ger färre belastningstoppar
Ökat välbefinnande

21

Symtomatisk smärtbeh vid artros?

Tens - vid ledsmärta, blockerar nociceptorer
Värme, kyla, UL - begränsad evidens
Akupunktur

22

Vilka smärtstillande lkm rekommenderas vid artros?

Paracetamol
Försiktighet med nsaid till äldre, öve 75 åå, pga risker för blödning från GI o njurskador.

23

Vad avgör risken för en fraktur?

Fallrisk
Kraft i fallet
Skelettets styrka

24

Hur ter sig en höftfraktur kliniskt?

Förkortat och utåtroterat.

25

Varför ska man bara beställa röntgen av en höft vid diagnostik av höftfraktur?

Därför att man vill ha en frontalbild och en sidobild. Beställer bilder av båda höfterna med frågeställning fraktur får man bara en frontalbild. Försämrar sensitiviteten.

26

Om man har tydlig klinik angående höftfraktur men slätrtg är negativ, vad gör du då?

Beställer MR.
CT är inte lika bra.
Skelettscint används ej längre för dia av höftfraktur.

27

Varför ska man op höftfrakturer?

Lindrar smärtan.
Möjliggör mobilisering och rehab omedelbart.
Minskar risken för komp - blodpropp, trycksår, pneumoni.
Ökar chansen för problemfri frakturläkning.

28

Vilka profylax ges innan en höftfraktur?

Mot blodpropp - klexane
Mot infektion - iv ab perop.
Mot urinvägsinf - minimera KAD tiden. Ökar risken för inf.
Mot trycksår.

29

Vad ökar risken för preop dödlighet vid höftfrakturer?

Att vänta.
Imobilisering och smärta - ökar risken för lungemboli, pneumoni,trycksår, AMI, förvirring.

30

Hur definieras cervikal fraktur?

Intrkapsukär fraktur.
Lårbenshalsfraktur.

31

Vilka höftfrakturer är vanligast?

Cervikala frakturer
Pertrokantära frakturer.

32

Hur opereras stabil pertrochantär fraktur?

Glidskruv och platta - Richard, dhs, twinhook.
Får belasta fullt och får belastas tidigt.

33

Instabil pertrochantär fraktur - vilken op metod?

Op med glidskruv/platta eller märgspik.
Rekommenderas avlastning 6-8 veckor - men ska sträva efter så tidig mobilisering som möjligt. 80 åringar som sätts i rullstol går sällan igen.

34

Vd innebär dislocerad/odislocerade cervikal fraktur?

Odislocerad - ligger i rätt läge. Pat kan gå. Opereras med två spikar, får belasta och mobilisera tidigt.
Dislocerad - ledkulan roterad i förhållande till halsen. Blodcirkulationen störa vid frakturtillfället. Ofta läkningsproblem, med pseudoartros och caputnekros.

35

Hur behandlas en dislocerad cervikal höftfraktur?

Osteosyntes - sammanfogning av ben m spik lr skruv. 50% får allvarliga höftproblem med pseudoartros och caputnekros.
Total/halvplastik - endast 5% får allvarliga höftproblem postop.

36

Risker med höftplastik?

Luxation.
Djup infektion.

37

Fördelar med höftplastik?

Mindre smärta vid läkning
Bättre gångförmåga
Bättre livskvalité
Färre komp
Kostnadseffektivt

38

Fördelen med totalplastik kontra halvplastik?

Mindre smärta
Bättra funktion
Bättre livskvalité
Totalplastikens fördelar kommer med tiden - ingen glädje för de med kort förväntad livsläng

39

Behandlingsalternativ dislocerad cervikal höftfraktur?

< 60 - spikning alt skruvning
Självständig > 60 - helprotes
Funktionsnedsatt > 60 - halvprotes
Oavsett op full belastning och tidig mobilisering.

40

Komplikationer efter höftfraktur?

Generella - UVI, pneumoni, trombos och LE, konfusion, depression.
Lokala - infektion, hematom/blödning, luxation, frakturhaveri, pseudoartros, caputbnekros.

41

Hur behandlas infektion i en protes?

Revision på op avs.
Vävnadsordlingar
Iv ab efter odling
Spoldrän, lokal ab, VAC.

42

Vilken fördel har främre snitt jämfört med bakre snitt?

Mindre risk för luxation.

43

Vanligaste komplikationerna till höftplastik?

Infektion.
Luxation
Proteslossning
Protesnära fraktur

44

Vad kan ge upphov till sekundär artros?

Sjukdom i barndomen
Trauma
Infektion
Infl sjd - RA, Ankyloserande spondylit

45

När väljer man att sätta in en protes vid artros?

Smärta även i vila - invalidiserande. Svarar ej på analgetika.
Krävs för arbetet
Kan genomgå post op träning
Rökstopp