Ortopedi - Fot Flashcards Preview

Kirurgi > Ortopedi - Fot > Flashcards

Flashcards in Ortopedi - Fot Deck (17):
0

Hallux valgus?

Eti. Idiopatisk.
Vad. Vinkling av stortån. Ger en bred fot med felställningar av tår.
Dia. Klinisk.
Beh. Osteostomier. Prox alt distal. Chevron vanligast - förskjuter metatarsalbenet lat.
Ass tillstånd. Hammartår.

1

Vad är hammartå? Beh?

Hyperext i mtp leden samt hyperext i dip.
Beh. Excision av caput på mittenfalang.

2

Hallux rigidus?

Förslitning av mtp leden, ofta pga artros. Ger en stel led.
Beh. Rullsula. Artrodes. Op där man sätter mtp leden i extension.

3

Mortons neurom?

Vad. Skador på nerverna mellan dig 3 o 4.
Sym. Stickningar o domningar i tårna.
Beh. Kirurgi - opererar bort nerven. Risk för nya neurom i mer proximal riktning. Kortisoninjektion i första hand.

4

Metatarsalgi?

Vad? Smärta i framfoten.
Beh. Mjuka inlägg. Kirurgi - korta av metatarsalhuvudena.

5

Plantarfasciit/fasciit.

Varför. Ger en utgjutning på calcaneus.
Vad. Infl av plantarfascians fäste medialt dorsalt på calcaneus.
Beh. Tejpning - drar ihop fotvalvet. Avlastar fascian genom att förkorta foten. Kirurgi i resistenta fall.

6

Vad beror plattfot på?

Svaghet i senan från tibialis post i dess fäste till os naviculare. Ger en kollaps av fotvalvet.
Beh. Flyttar calcaneus medialt. Flyttar senor fr framfoten o ersätter senan.

7

Pes cavus?

För högt fotvalv. Innebär att calcaneus dras in i distal riktning. Gör att foten belastar tre punkter.
Stukar ofta foten.

8

Charco fot?

För stor cirkulation sköljer bort kaklet i benet. Ger ett mjukt skelett som raserar.

9

Anledning till amputation?

Ischemisk kärlsjukdom
Infektion
Trauma - ischemi mer än 6 h, nervskador, hög ålder.
Förfrysning
Kongenitalt.
Maligna tumörer.

10

Orsaker till gangrän?

Diabetes
Infektion
Ischemi
Neuropati.

11

Ampuationsind?

Vitalindikation
Svår ischemisk smärta.
Betydande funktionshinder.
Sanitära problem

12

Vanligaste amputationerna?

Transtibial - sluts med bakre eller sidolambåer.
Transfemoral
Extraartikulär knäledsamputation

13

Vad påverkar protesambitionen?

Ålder
Nivå
AT o andra sjd
Tidigare amputation.
Balans, styrka, uthållighet o motivation.
Ffa de som är transtibialt amputerade.

14

Komplikationer

Ledkontraktur - ffa knäled, motverkas med ortos.
Nekros
Inf
Blödning
Neurom
Fantomsmärtor.

15

Hur behandlas hammartår?

Distala delen av proximala falangen tas bort.
Ev artrodes.

16

Hur behandlas ett infekterat nageltrång?

Med partiell evulsio.
Del av nageln klipps bort. Se till att all nagel avlägsnas. Tvätta med alsolsprit.