Ultraljud Flashcards Preview

Kirurgi > Ultraljud > Flashcards

Flashcards in Ultraljud Deck (10):
0

Vilken frekvens har diagnostiskt UL?

2-20 mhz

1

Hur skapas UL?

Via pietzoelekticitet från ett givet ämne, oftast någon kristall typ kvarts.

2

Hur påverkas intensiteten i en UL våg av djupet?

Intensiteten minskar med ett ökat djup.

3

Finns det någon kontraindikation med UL.

Det uppstår värme.
Endast kliniskt relevant då man tittat på högfebrila neonatala barn.

4

Vad innebär akustisk impedans?

Hur bra en vävnad släpper igenom ljudvågor. Blir problem då det finns två närliggande vävnader med stor skillnad i impedans. Typ luft eller ben i närhet av annan vävnad.

5

Hur påverkar frekvensen det man ser?

Låg frekvens ger hög penetrans men låg upplösning.
Hög frekvens ger låg penetrans men hög upplösning.

6

Hur diagnosticerar man DVT?

Med UL, alltid. Flebografi används ej längre pga kontrast och strålning.

7

Vad innebär två-punkts kompressionstest?

Används vid DVT misstanke. Först en bild utan kompression, bör se ven, artär och nerv. Därefter yttre tryck, venen bör försvinna. Gör den ej det talar det för tromb. Utförs i ljumske o knäveck. Kan användas med doppler för ökad säkerhet.

8

Vilken modalitet är förstahandsval vid cholecystit?

Ultraljud. Kan missas av CT.

9

Hur länge måste man fasta innan UL gallvägar? Varför?

4 h
Detta för att gallblåsan ska vara fylld samt för att inte ha luft i tarmarna vilket skymmer insynen.