Ortopedi - Barn Flashcards Preview

Kirurgi > Ortopedi - Barn > Flashcards

Flashcards in Ortopedi - Barn Deck (40):
0

Subluxation av caput radii/pigluxation

Epi. Yngre barn.
Eti. Trauma där våldet består av en isärdragande kraft som fokuseras till handleden.
Fynd. Arm i lätt flexion intill kroppen. Rörelserädsla.
Utr. Typisk anamnes + lätt repo - ingen rtg. Misstanke om fraktur föranleder rtg.
Handläggning. Reponeras lux. Hem.

1

Coxitis simplex?

Vad? Ensidig, aseptisk synovit.
Epi. Småbarn. Inget föregående trauma.
Eti. Ev föregås av ÖLI.
Sym. Hälta. Rörelseinskränkning ffa vid inåtrot. Lab norm. Ingen feber.
Utr. Lab (crp, lpk, diff) temp, UL-höft.
Beh. Analgetika. Måttlig belastning. Ev tömning av leden.

2

Diff dia coxitis simplex?

Septisk artrit - isf feber, förhöjda lab, poly upp.
Mb Perthes -
Osteomyelit - påverkan ffa på metafys.
Spondylit
Appendicit, testistorsion, ljumskbråck

3

Höftdysplasi?

Vad. Ett tillstånd där lig o övrig mjuk vävnad runt höften inte är tillräckligt stram med ökar risk för luxation som följd. I svåra fall är ledpannan för grund med ytterligare ökad risk.
Eti. Hereditet. Sätesfödsel.
Sym. Höfter som känns lösa. Oliklånga ben. Extra hudveck på insidan av låret. Hälta.
Dia. Vid kontroll. Ev UL.
Beh. Splint - pavlik harness om yngre än 6 mån. Äldre - spica cast.
Ev op.

4

Septisk artrit?

Epi. Vanligast hos små barn. Vanligen stora leder.
Eti. Hematogen spridning, ffa från osteomyelit. 75% s. aureus.
Risk. Broskdestruktion.
Sym. Akut insättande smärta. Smärta vid passiv o aktiv rörelse. Feber o påverkat AT.
Dia. Ledpunktion(grumligt exsudat, odling, direktmiktoskopi), lab(crp, lpk förhöjda) odling(led, blod) UL ( om höft)
Beh. Kloxacillin initialt. Sedan efter reistensmönster. Spolning av leden 1-2 ggr/dygn.

5

Osteomyelit/spondylit?

Var? Metafyser o kotkroppar.
Eti. S. Aureus. Hematogen spridning. Trauma.
Sym. Lokal ömhet. Svullnad. Akut insättande. Feber. Påverkat AT.
Diff. Fraktur. Malignitet. Kotkompression. Diskbråck.
Utr. Slät rtg (pos inom v), skelettscint(pos första veckan), punktion(odling, gramfärgning, cytologi, PCR), odling (blod, punktat, urin, sår) TEE(endokardit)
Beh. Cefotaxim. Sedan efter resistensmönster. Duration ca 6 mån.

6

Var i kotkroppen slår sig spondylit ner först?

Främre delen av kotan.
Risk för reducerad kothöjd.

7

Predisponerande faktorer för osteomyelit/spondylit?

Malignitet
Diabetes
Kronisk alkoholism
Kronisk njursjd
Immunosuppression
Endokardit

8

Vilken del av ryggen påverkas oftast vid spondylit?

Ffa ländrygg

9

Komplikationer till spondylit?

Kotkompression
Diskprolaps
Epiduralabscess

10

När opererar man en osteomyelit?

Vid utebliven terapieffekt efter 2-3 dgr.
Då, op med dränage av abscess o ev lokal ab beh.

11

Vad är en fyseolysfraktur?

En fraktur vid, genom eller i närheten av tillväxzonen hos en individ som inte vuxit färdigt.
Klassificeras enligt Salter-Harris.
Risk. Tillväxtsrubbning.

12

Frakturer som ffa förekommer hos barn?

Greenstickfraktur - diafysär inkomplett fraktur, intakt periost på en sida.
Infraktion/torusfraktur - metafyserna, icke genomgående. Ås på en sida.
Avulsionsfraktur - benbit vid lig fäste rycks loss.
Fyseolysfraktur - fraktur vid/genom tillväxzon.
Pilbågsfraktur - böjt skelett utan frakturlinje.

13

Höftfyseolys/fysiolysis capitis femoris?

Vad? En glidning mellan collum o capitis femoris.
Epi. Barn 10-16 åå, oftas lätt överviktiga pojkar.
Sym. Hälta. Inskränkt inåtrotation. Låratrofi.
Utr. Rtg av höften m specialprojektion. Fynd föranleder rtg av andra sidan.
Diff. Fraktur. Mb Perthes.
Beh. Akut op.

14

Mb Perthes?

Epi. Pojkar 2-12 åå.
Eti. Ischemi m nekros caputs epifys. Ibland bilateral.
Sym. Hälta. Uppstår smygande m smärtor i höften. Inskränkt inåtrot. Atrofi av lår.
Utr. Slät rtg med specialprojektion för att kunna utesluta fyseolys.
Diff. Coxitis simplex. Fysiolysis. Fraktur.
Beh. Sjukgymnastik. Analgetika. Poliklinisk utr.

15

Komplikationer till Mb Perthes?

Benlängsskillnad
Rörelseinskränkning
Risk för sekundär artros

16

Mb schlatter?

Vad? Belastninsrel smärta vid tuberositas tibiae.
Epi. Barn o ungdomar.
Fynd. Palpöm över tuberositas tibiae. Smärta vid belastning av knäts extensorapparat.
Utr. Rtg för att verifiera o utesluta annan diagnos.
Beh. Analgetika vb. Undvika smärtutlösande rörelser.
Prognos. God. Kvarstående benknöl.

17

Nämn tre tillstånd som påverkar höften hos barn?

Mb Perthes
Fysiolysis capitis femoris
Coxitis simplex.

18

Chondromalaciae patellae?

Vad? Smärttillstånd i knät då patella trycks mot femur.
Epi. Yngre tonåren.
Eti. Föregås ej av trauma. Uppmjuknat brosk?
Sym. Smärta vid flexion i knä, sittande.
Utr. Uteslut det farliga.
Diff. Knädistorsion. Prepatellär bursit. Pes anserinus tendinit. Mb Schlatter. Patella femoral artros.
Beh. Analgetika. Sjukgymnastik.

19

Hur är barns skelett annorlunda?

Läker snabbare
Växer snabbare
Har tillväxtzoner
Mjukare, svagare - ligament starkare
Mer elastiskt
Kan remodellera

20

Vilka typer av fysfrakturer finns?

Anger enligt salter Harris, 1-5.
1 - går längs med fysen.
2 - fys plus metafys
3 - genom epifysen till fysen.
4 - genom epifysen, genom fysen o genom metafysen.

21

Hur används salter Harris?

3-4 ger inkongruent ledyta med minskad rörlighet. Artros på sikt. Måste reponeras mkt exakt, för att undvika ovanstående.
3-4 går genom fysen. En icke exakt reposition kan ge asymmetrisk växt. Påverkar också rörlighet.
1-2 snälla frakturer utan risk för inkongruens o asymmetri. Repositionens exakthet ej lika viktig.

22

Hur skiljer sig läknngsprocessen för barn mot vuxna?

Vuxnas ben läker i exakt sen position som de fixeras i. Ett barn som får en fraktur med en viss vinkel kommer ha rätat ut sig inom ett år av sig självt. Kan därför tillåta mer felställning hos barn. Beror på fyserna. Fenomenet kallas asymmetrisk fystillväxt.

23

Vilken riktning justeras bäst av assemtrisk fystillväxt?

Dorsal eller volar, bättre en en rotatorisk fraktur. Ju större fys desto större möjlighet för remodellering. Ju närmare fysen desto bättre. Ju yngre barn desto bättre.

24

När slutar tjejer växa?

6 mån efter menarche, brukar vara ungefär 6 cm.

25

Vad innebär fysiodes? När gör man det?

Man tar bort en fys. Görs då ett barn ex har olika långa ben och man vill förkorta ett ben. Man tar bort fysen på det längre benet. Görs då det är 2-5 cm skillnad mellan benen. Ej längre eftersom muskler o mjukdelar inte kan dra ihop sig.

26

Hur förlänger man ett ben?

Genom osteostomi. Sågar av ett ben, sätter i en märgspik som kan ökas i längd med en mm per dag. Görs om skillnaden är mer än 5 cm mellan benen.

27

Vanligaste frakturerna?

Handled
Fingrar
Nyckelben

28

När ska man misstänka barnmisshandel?

Barn yngre än två år med fraktur i långa rörben.

29

Var uppstår förlossningsfrakturer?

Klavikel
Humerus

30

Vas kännetecknar barnskelettet?

Öppetstående fyser
Mjukare
Mineraliseras långsamt - benkärnor utvecklas vid olika tidpunkt.
Perioden tjockare, starkare o mer metabolt aktivt, läker snabbare
Ligamentet starkare än skelettet - risk för avulsionsfrakturer.

31

Faser i fysen?

Vill
Proliferation
Hypertrofisk
Kalcifiering
Ossifikation

32

Vilken del av benet läker fortast?

Metafysen.

33

Vilken salter Harris är vanligast?

Typ II. dvs fys o metafys är frakturerade.

34

Vad avgör vad som kan remodelleras?

Ålder på barnet
Lokalisation av fraktur - axel, knä (distal humerus, prox tibia), hand
Grad av felställning
Frakturtyp

35

När gör man månsning?

Upptäcker en vinkelfelställning efter 7 dgr med gips. Såga en spalt i gipset, fyll ut och ställ benet i rätt riktning.

36

Hur länge använder man häftsträck?

Upp till tre år. Efter ett använder man titanspikar i femurs längsriktning.

37

Vilka skelettinfektioner kan inträffa hos barn?

Akut bakteriell osteomyelit
Akut bakteriell artrit
Diskit/spondylit
Infektion i SI led
Vid misstanke ta CRP. barn som haltar utan föregående trauma.

38

Sym skelettinfektioner?

Nattvärk
Feber
Hälta, ovilja att gå
Familjer to thrive

39

Hur länge gipsas en torusfraktur invid handleden?

Små barn - 2 v
Större barn - 3 v
Ev vuxna - 4 v