Ortopedi - radiologi Flashcards Preview

Kirurgi > Ortopedi - radiologi > Flashcards

Flashcards in Ortopedi - radiologi Deck (18):
0

Vad kallas en fraktur där kortex är helt?

Infrafraktur alt

1

Vad är den vanligaste handledsfrakturen?

Colles fraktur.
Uppstår när man tar emot sig.
Beh - gipsskena dorsalt.

2

Andra vanligaste radiusfrakturen?

Smiths fraktur - volar dislokation. Beh m volar gipsskena.
Tredje vanligaste - bartons, intraartikulär fraktur. Platta o skruvar - dorsal barton sätts plattan dorsalt, om volar sätts plattan volart?

3

Tre vanligaste radiusfrakturerna?

Colles
Smiths
Bartons

4

Vilka frakturer är vanligast?

Höft
Handled

5

Typfrakturer i höften?

Cervikal samma som medial collumfraktur
Basocervikal samma som lateral collumfraktur.
Trochantär
Subtrochantär
Diafysär.

6

Beh cervikal höftfraktur?

Collumspikning, dvs två spikar som sätts in i trochanter hela vägen till caput.

7

Beh basocervikal fraktur?

Mindre plats för spik. Ny hävstång som tynger ner på trochanterregionen.
Sätter en tvåhålsplatta mot trochanter. En glidskruv in i caput.

8

Beh pertrochanter fraktur?

Fyrhålsplatta med glidskruv.

9

Beh subtrochantär fraktur?

Sexhålsplatta med glidskruv.

10

Beh diafysär fraktur?

Märgspik.

11

Frakturer som initialt inte behöver synas på rtg?

Scaphoideumfrakturer
Stressfrakturer
Inkilad collumfraktur
Rtg igen efter ca 7 dgr. Då har reabsorption av ben skett.
Vid neg und men stark misstanke, gör CT lr MR.

12

Synonym till torus?

Infraktion.

13

Olika felställningar?

Vinkel
Ad latus
Rotations

14

Vad ska alltid finnas med i remissen?

Distalstatus avseende kärl o nerver.

15

Vad är en patologisk fraktur?

En fraktur i patologiskt omvandlat ben, ex efter inf, malignitet, cysta.

16

Varför syns en skafoideumfraktur bättre på rtg efter en vecka?

Därför att det frakturnära benet gott i nekros pga akut avaskularisering. Bildas en benspalt som ses på rtg. Initialt finns ej denna spalt.

17

Vad avgör fixationstiden för en fraktur?

Läkningstiden - avgörs av vaskularisering, diafysära ben sämst. Benets storlek.
Risken för luxation - avgörs av belastning.