Ortopediska Tumörer Flashcards Preview

Kirurgi > Ortopediska Tumörer > Flashcards

Flashcards in Ortopediska Tumörer Deck (16):
0

Av hundra knutor - hur många är maligna?

En. En på hundra skelettumörer är maligna. En på tvåhundra mjukdelstumörer är malign.

1

När ska man remittera en misstänkt malign tumör?

Vid misstanke. Behöver inte utreda före lr i samband med remiss.

2

När ska man skriva remiss?

Subcutana resistenser över 5 cm.
Alla djupt belägna resistenser - längre till upptäckt, större risk för malignitet, dvs subfaciella
Barn bör remitteras

3

Hur ska en tumör utredas?

Trippeldiagnostik
Klinisk und - anamnes, status. Finns inga labprover.
Radiologi - MR/CT, ev UL. MR bäst!
Morfologisk und - FNA, MNA alt öppen biopsi.

4

Mjukdelsarkom?

Epi. En per 30 miljö. Median 65 åå. Låret.
Eti. Tidigare frisk pat.
Tumördjup. Djup om under fascian. Ytlig om över fascian, dvs subkutan. Fascian bör brytas så sent som möjligt. Kvarhåller tumör
Beh. Kirurgi med ev adjuvant kemo lr strålning.
Recidiv lokalt? 10% 90% inom tre år
Metastaser? Ca 40% 90% inom tre år.

5

Hur stor marginal vid op av mjukdelssarkom?

Flera cm om växt i subcutis. Kan minskas med adjuvant strålning. Om nära fascia räcker det med intakt hinna.

6

Var metastaser vanligen mjukdelssarkom?

Ffa lungorna.

7

Kardinalsymtomen skelettumörer?

Värk, belastningssmärta, svullnad.

8

Nämn tre skelettumörer?

Ewingsarkom - peakar i unga år.
Osteosarkom - lite äldre unga.
Chondrosarkom - mkt ovanliga

9

När uppstår osteokartilaginära exostoser?

Vid tillväxtspurtar. Då normalt. Vidare utr i vuxen ålder.

10

Aneurysmal bencysta, ABC?

Epi. Ovanliga.
Eti. Okänd. Möjligen ökar trauma risk.
Sym. Smärta. Resistens. Svullnad.
Dia. Rtg. ALP förhöjda.
Beh.

11

Skelettsarkom?

Vilka? Osteosarkom, Ewingsarkom.
Epi. 70% överlever. Oftast distala femur alt prox tibia.
Utr. Slätrtg ofta tillräckligt. Komplettera m MR.
Beh. Neo kemo. Kirurgi alt radio. Post op kemo. Sällan amputation. Proteser - syntetiska alt fibulagraft. Individuellt.

12

Behproblematik med osteosarkom?

Ofta unga, måste planera för tillväxt av skelettet.

13

Vanliga lokaler för skelettumörer?

Långa rörben, ffa femur o tibia, ffa distalt. Kring knät är vanligast.

14

Vanligaste primärtumören vid skelettmetastaser?

Bröst, prostata, lungcancer - 80%.
Vanligen multipla metastaser.
Oftast är det palliativ beh som är aktuell vid upptäckt.
Symtom - värk o belastningssmärta.

15

Utredning skelettmetastaser?

Trippeldiagnostik
Radiologi - MR bäst. Slät fungerar ofta ok. CT thorax/buk vid utr primärtumör.
Vävnadsprov - PAD.
Övrigt, blodprov - markörer. Anemi o hypercalcemi ger dålig prognos.
Tänk alltid på ev primärtumör.