Osteoporos Flashcards Preview

Kirurgi > Osteoporos > Flashcards

Flashcards in Osteoporos Deck (35):
0

Hur många osteoporosfrakturer sker varje år i Sverige?

70 000/ år.

1

Vilka är de fem vanligaste fragilitetsfrakturerna?

Höft - trochantär
Distala radius
Humerus
Kotor - kompression
Bäcken
Knä

2

Hur definieras osteoporos?

T-score på -2,5 lr mindre.
Dvs skillnaden mellan en individ jämfört med en kontrollgrupp bestående av friska unga individer.

3

Vilka metoder används för att diagnosticera osteoporos?

D

4

Vad är FRAX?
Vad används det till?

Fracture
Risk
Assessment
Tool
Används till att kalkylera risken för frakturer i höften över en tioårsperiod.

5

Vad ger en kyphotisk rygg?

Kotkompression - deformering av kotan, akut lr långsamt.
Diskdegeneration

6

Tidigt tecken på kotkompression?

Patienten har blivit kortare.

7

Vilka kotor ger oftast upphov till akut kotkompression?

Th11, Th12 o L1.
Vanligen påverkas anteriora o mellersta delen. Posteriora delen består vanligen av hårdare ben.
Har man en eller flera kotkompressioner ökar risken för att få flera o höftfrakturer.

8

För vilka frakturer ökar risken vid kotkompression?

Flera kotkompressioner
Höftfrakturer.

9

Behandling av kotkompression?

Konservativ - analgetika, gånghjälpmedel.
Operation - endast vid nervpåverkan, kyfoplastik, vertobroplastik.

10

Komplikationer till kotkompression?

Kortare
Mindre lungor
Sämre balans pga minskad längd.

11

Risk för frakturer?

Osteoporos
Tidigare frakturer - ffa distal radiusfraktur.

12

Radiusfraktur?

Epi. Vanligaste frakturerna bland äldre kvinnor. Ökar efter menopaus. För män vanligaste frakturen innan 70 åå.
Beh. Odislocerade, ej repo o gips 4 v. Dislocerade ska repo o fixeras i ca 5 v.
Kontroll m rtg efter 7-10dgr. Utreda svullnad o gipsposition.
Komplikationer. Kvarstående felställning, nedsatt funk, skulder-hand-syndrom.

13

Vad är skulder-hand-syndrom?

Sjd i sympatiska nervsystemet.
Risk. Oroliga personer.
Sym. Låsta i handled o armbåge. Värk i hela armen.

14

Proximal humerusfraktur?

Vad? Ett lr flera segment.
Epi. Vanlig bland äldre.
Beh. Konservativt - slynga o analgetika, sjukgymnastik. Överväg op.
Post beh - kontrollera elevation o abduktion.

15

Orsaker till fragilitetsfrakturerna?

Osteoporos - benmassa, benstruktur, benkvalite.
Balans, biologisk ålder, risker i omgivning
Fallrisk.

16

Faktorer som ger ett starkare skelett?

Storlek på skelettet.
Kortikal tjocklek
Elasticitet
Kvalité

17

Varför uppstår osteoporosfrakturer i ändarna av rörben?

Därför att där finns trabekulärt ben.
Dock är läknngsprocessen snabbare.
Kortikalt ben håller bättre.

18

Riskfaktorer steoporos?

Ålder
Kvinna
Kortison
Rökning

19

Riskfaktorer för frakturer?

Osteoporos inkl risk för låg benmassa.
Tidigare frakturer.
Ålder
Kvinna
Falltendens.

20

Vilka områden mäts med DXA?

Höft vanligaste frakturen
Rygg - ökar risken för höftfraktur bl.a.

21

Vilka ska utredas med bentätsmätning?

Tidiga fraktur
FRAX ind
Kortisonbeh i mer än 3 mån.

22

Utredning av osteoporos?

Bentäthetsmätning
Rtg av bröst o länd
Lab - Hb, vita, SR, Ca, krea, ALP.
Riskfaktorer - hälsa, livsstil, övriga lkm.

23

Vilka lkm används i första hand vid osteoporos?
Övriga lkm?

Inhibera osteoklaster lr Stim osteoblaster.
Första hand - bisfosfonater po.
Andra hand - SERM, strontium ranelat, PTH.
Ca i vitD.

24

Hur mkt minskar risken för fraktur vid beh av osteoporos?

Kotkompression - 30-50%
Perifera frakturer - 10-50%

25

Primärprevention av frakturer?

Sluta röka
Kost - näring
Intag av ca
Tillräckligt m vit D
Fysisk aktivitet
Undvika faror i hemmet.
Höftbyxor

26

Hur fungerar bisfosfonater?

Inaktiverar osteoklaster.

27

Vad ska man dricka till po bisfosfonater?

Vatten. Inget annat. Då störs upptaget.

28

Komplikationer till bisfosfonater?

Influensaliknanda tillstånd.
Påverkan på njurarna - måste kontrollera krea innan. Drick rikligt med vatten innan.
GI biverkningar
Osteonekros i käken

29

Riskfaktorer kopplade till låg vit D?

Lägre gånghastighet
Sämre balans
Lägre muskelstyrka
Lägre uppskattad aktivitetsnivå

30

Riskfaktorer osteoporos?

Inaktivitet
Lågt kalkintag
Rökning
Steroider, epilepsimediciner
Icke påverkbara - hereditet, tidigt klimakterium, IBD.

31

Komplikation till bisfosfonater?

Stressfrakturer.

32

Behandling av osteoporos?

Kalk o D-vit.
Bisfosfonater

33

Hur använder man FRAX?

Risken för framtida frakturer.

34

Riskfaktorer för fall?

Balansproblem
Led- o muskelproblem
Synproblem
Annan sjd
Dålig nutrition
Psykofarmaka - polyfarmaci i allmänhet
Tidigare fall!