Urologi - Scrotala Sjd samt Akut Flashcards Preview

Kirurgi > Urologi - Scrotala Sjd samt Akut > Flashcards

Flashcards in Urologi - Scrotala Sjd samt Akut Deck (13):
0

Testistorsion?

Risk. Medfödd defekt förankring.m
Epi. Vanligast 12-18 åå.
Sym. Akut insättande smärta med svullnad av hela testikeln. Ev uppdragning. Rodnad. Går ej att palpera epididymis.
Dia. Klinisk. UL ger diagnos men får ej fördröja beh.
Diff. Epididymit. Morgagnis hydatid (unga pojkar)
Beh. Akut detorkvering o fixation, även andra testikeln för att undvika återfall.

1

Morgagnis hydatid?

Vad? Torsion av appendix testis, rest av Mullerska gången.
Epi. 7-12 åå.
Sym. Liknande testistorsion, men ej lika ömt o svullet.
Dia. Klinik. Ev UL, men finns en tanke om testistorsion måste akut op göras.
Diff. Testistorsion. Epididymit.
Beh. Lindrig sym - kons med analgetika. Svåra sym. Akut exploration.

2

Orsaker till scrotal svullnad?

Varicocele
Hydrocele
Spermatocele
Epididymit
Hematocele
Tumor testis

3

Varför uppstår hydrocele och var uppstår det?

Pga försämrat lymfavflöde. Vätska ansamlas mellan tunica vaginalis o testikeln. Identifieras i genomlysning m ficklampa. Kan använda UL för att se att testikeln är normal.

4

Vas beror spermatocele på? Dia. Beh?

Cystisk uppdrivning av bitestikeln. Gör palpation, genomlysning och ev UL om osäker på testikeln. Ingen åtgärd om pat inte besväras.

5

Vilken sida förekommer varicocele alltid på och varför? Dia och beh?

Vänster sida. Beror på att vä v. testicularis, och har defekta klaffar, går in i v. Renalis. Bråcket märks i stående o försvinner i liggande. Beh är angiografisk ocklusion av v. spermatica. Finns varicocele på hö sida och ej försvinner i liggande. Beställ CT buk och remiss urolog.

6

Hur utreds en misstänkt traumatisk njurskada?

CT buk m kontrast. Sker ingen uppladdning måste skada på njurens kärlträd misstänkas. Väldigt ofta associerad med skador på andra organ. Beh är alltid konservativ om inte pat är hemodynamiskt instabil trots vätsketillförsel. Detta för att kirurgi alltid leder till nefrektomi.

7

Vilken är den vanligaste orsaken till uretärskada?

Iatrogent. Om inte misstänk skador på andra organ eftersom det krävs trauma. Misstänk vid utvecklande av hydronefros, urinom elt peritonit trots arr en CT buk varit normal. Gör CT urografi.

8

Vilka skada associeras med en traumatisk skada på urinblåsan?

Bäckenfraktur pga högenergitrauma.

9

När måste man misstänka uretraskada tills motsatsen är bevisad?

Anamnes med våld mot scrotalområdet eller multitrauma. Något av följande - blödning meatus, oförmåga till miktion, urinretention, svullnad i perineum, penis, scrotum.
Bh består av suprapubisk kateter.

10

Hur handlägger du en uretraskada efter att man satt en suprapubisk kateter?

Håll katetern öppen.
Beställ miktionsuretrocystografi.
Remiss urolog för uretrocystoskopi.

11

När uppstår penisfraktur?
Beh?

Ruptur av erigerade svällkroppar i sb med samlag.
Akut exploration med sutur av rupturen samt evakuering av hematomet.

12

Vd kan trauma mot testikeln leda till?
Dia och beh?m

Ruptur av tunica albunigea samt hematocele.
Alla ska genomgå UL av scrotum.
Om testikelruptur - suturering alt orkiektomi.
Intakt testikel beh kons med suspensoar och analgetika.