gemi manevrası 5 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > gemi manevrası 5 > Flashcards

Flashcards in gemi manevrası 5 Deck (40):
1

Sığ suda durma mesafesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

Sığ suda gemi derin sudakinden daha çabuk hız kaybedip yavaşlar. Fakat pervanenin boysal kuvvetinde oluşan azalma, tornistan vererek durmak istendiğinde makineden istenilen verimin alınmasına engel olur. Ayrıca sığ sudayken hızı birden bire azaltmak,kıç dalgaların arkadan yetişerek gemiyi aykırılatmalarına neden olur. Böyle bir durum kanalda olursa kazayla sonuçlanma ihtimali büyüktür. Bu yüzden hız yavaş yavaş azaltılmalıdır. Bütün bunlar gözönüne alındığında gemi kullanma açısından sığ sudaki durma mesafesini derin suda olduğundan daha büyük kabul etmek emniyet açısından daha doğrudur.

2

162- Bir yelpaze dümeninin doğurduğu dümen kuvvetinin değerini en çok arttıran faktörler aşağıdakilerden hangisi
/hangileridir,

Dümen yelpazesi yüzünün alanının büyüklüğü, alabanda dümen açısı ve dümen yelpazesine gelen su akımının gemi hızının karesi ile doğru orantılı olarak değişmesi

3

163- Pervanenin dümen suyu içindeki ilerleme hızı:

Gemi hızından dümen suyu hızının çıkartılması ile elde edilir.

4

Aşağıdaki halatlardan hangisinin kesilme gücü en fazladır?

Naylon

5

165- Aşağıdaki halat cinsinden hangisi yüzer?

Poiippropilen

6

166- Bir pilot çarmıhında en çok kaç kısa basamaktan sonra bir uzun basamak konulmalıdır? ,

8

7

167- Devir dairesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Çürük sudaki pervane devir dairesini küçültür.

8

168- Sığ suda aşağıdakiierden hangisi olmaz?

Gemi bayılır.

9

169- Baştan ve kıçtan şamandıralara bağlı bir geminin halatlarına binecek yük hangi durumda en çok olur?

Akıntı bordadan gelirse

10

170- Saatteki yakıt sarfiyatı bakımından en ekonomik gemi makinesi aşağıdakiierden hangisidir?

Dizel motoru

11

Bir gemi dizel makinesi ne kadar süreyle maksimum güçte çalıştırılabilir?

30 dakika

12

Buhar fürbinii bir gemide tornistan türbinine buhar açan valf aşağıdakiierden hangisidir?

Gardiyan

13

173- Türbinlerde (buhar) basınçlı yağlama devresinde aşağıdakiierden hangisi bulunmaz?

Gravite tankı

14

174- Buhar türbinü bir geminin manevrası sırasında türbin devir sayısının aniden yükseltilmesi aşağıdakiierden hangisine neden olur?

Kazan kaynamasına ve türbine su yürümesine

15

Kovanı yağ ile dolu olan sistemlere aşağıdakilerden hangisi denir?

SedervalÜ sistem

16

Endüksiyon bobininin görevi nedir?

Bataryadan geçen 6-12 voltluk akımı 18,000-25,000 volta yükseltir

17

177- Türbini! gemilerde pervane devir sayısı hangi sınırlar içindedir?

70-120 rpm

18

Dizei makinelerde “Yakıt Otomatiği” nedir?

Pompa

19

179- Ana makinesi buhar türbini olan gemilerle çok hızlı manevra yapılmasının sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

Makineye su yürüyebilir.

20

180- Temel ölçüleri aynı olan (silindir sayısı, çapı, stroku ve devri) 2 ve 4 zamanlı dizel makinelerden hangisi daha fazla
güç üretir?

İki zamanlı

21

181- Ticaret gemilerinde ana makinenin çalışmasını sağlayan makinelere ne ad verilir?

Ana makine yardımcısı

22

182- Dümen makinesi, vinç ve ırgat makineleri vb.lerine ne ad verilir?

Güverte yardımcı makineleri

23

Dümen donanımı telemofor olan bir gemide seyir sırasında dümen yekesi sancak veya iskelede kaldığı zaman dümeni viyaya aimak için ilk yapılması gereken nedir?

Baypas valfı açılır.

24

134- Bir ticaret gemisinde en az kaç tane jeneratör veya alternatör bulunmalıdır?

2 tane

25

185- Emercensi jeneratörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Ana jeneratör arıza yaptığı zaman geminin aydınlatma devresini beslemektir.

26

186- Dize! makinelerinde pistonların yapımında çoğunlukla hangi malzeme kullanılır?

Dökme demir

27

137- Gacın pin burcu genel olarak kaç parçadan yapılır?

Tek parçadan yapılır

28

Şarj odalarında biriken hidrojen, hava içinde % olarak aşağıdaki değerlerden hangisinden büyük olduğu zaman
patlama olasılığı belirir?

% 31 'den büyük

29

Bir gemiyi iterek yanaştırmak veya düzeltmek için kullanılan donanıma verilen isim aşağıdakiierden hangisidir?

Tov vinci

30

199- Motorin bir gemide makinenin tornistan yol gücü, ileri yol gücünün % kaç eksiği olur?

% 15

31

131- Devir dairesi aşağıdakiierden hangisinde daha küçük olamaz?

Gemi yüklü olduğunda

32

152- Rüzgar direncinin oluşumunda aşağıdakiierden hangisi en fazla etkilidir?

Rüzgar hızı

33

193- Baş ve kıç dalga dizisinin yüksekliği aşağıdakiierden hangisine bağlıdır?

Gemi boyuna

34

194- 24 mm çapındaki bir demir zinciri kaç burgatadır?

3

35

Emercensi jeneratör gemide aşağıdakiierden hangi bölgeye yerleştirilir?

Filika güvertesine

36

Yardımcı kazanlar hem sıvı yakıt ve hem de aşağıdakiierden hangisi ile çalıştırılırlar?

Egzoz gazları

37

Ambar, şaft yolu, makine ve kazan sintineleri, sintine pompası ve valf sandıkları ile bunları birbirlerine bağlayan borulardan oluşan devrelere ne ad verilir?

Sintine devresi

38

138- Aşağıdaki durumlardaki halatlardan hangisi birden yük bindiğinde daha önce kesilir (halatlar ayrı ayrı
denendiğinde)?

xxx

39

Seyir fenerlerini besleyen devrelerden birinin gerilimi 220 volt olduğuna göre, diğer devrenin gerilimi kaç volttur?

24 volt

40

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Kıçtan kasaralı gemilerde kıç omuzluk rüzgarının etkisi ile baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir