gemi manevrası 3 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > gemi manevrası 3 > Flashcards

Flashcards in gemi manevrası 3 Deck (40):
1

81- Ana makinesi buhar türbini olan gemilerde aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması gerekir?

Çok hızlı manevra

2

Kılavuz botuna nasîi yaklaşılır?

Kılavuz botunun yanaşacağı taraf uygun şekilde rüzgaraitı yapılarak.

3

Kişinin denize düştüğü köprü üstüne bildirilmiş ve gecikmeli harekete başlanılmış ise hangi dönüş yapılır.

Schornov/ Dönüşü

4

84- Kaloma edilen demir zincirinin uzunluğunu rapor etmek için demirleme donanımı üzerinde nasıl bir işaretleme
yönteminden faydalanırız?

Her kilitin sayısı kadar bakla baklasız lokmadan sonraki bakiadan başlayarak boyayla ve sonuncu bakla bir parça
branda üzerine sarılan parlak bakır yada çelik telle işaretlenir.

5

85- Römorkörün bağlandığı noktadan değişik açılarda çekmesi isteniyorsa aşağıdaki bağlama yöntemlerinden en
uygunu hangisidir?

Tek halatla uzun bağlama

6

86- Aşağıdakiierden hangisi kaloma miktarının belirlenmesinde etkilidir?

Demir yerindeki dibin doğal yapısı

7

Irgatın hangi mekanizması suga edildiğinde kalomayı durdurur?

Kastanyola

8

Demirde yafan geminin akıntı ve rüzgarın etkisiyle bulunduğu farklı mevkilerin oluşturduğu daireye ne ad verilir?

Salma dairesi

9

80- Gemilerin yanaşıp-kaikma manevralarında, sahille temas eden mevkilerinde kullanılan seyyar malzemelere ne ad
verilir?

Usturmaça

10

Manevra sırasında belirli bir devirde makinede gemi bünyesine yansıyan ağır bir titreşim oluşursa aşağıdakiierden
hangisi yapılmalıdır?

Makinenin devir sayısı, titreşim kesilinceye kadar azaltılmalıdır

11

Bir dernir zincirinin üzerine binen fazla zor nedeniyle herhangi bir yerinden koparak demirden kurtulmasına,

demir kestirmek denir.

12

92- Güverteye gelen suların denize akması için yalı kütüğü üzerinde açılan deliklere ne ad verilir?

Frengi

13

33- “Apiko” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Demirin dipten kopmadan önceki son durumu

14

94- “Katodik koruma” için gemi karinasının belirli yerlerine konan çinko/alüminyum anodların diğer adı aşağıdakilerden
hangisidir?

Tutya

15

95- Bir haiatın çımasını veya bedenini muhtelif etkilerden korumak için halatın üzerine sıkı sıkıya bir sıra gırcala sarma
işlemine ne denir?

Façuna

16

96- Gemilerin hareketli donanımlarında kullanılan ağır cisimleri ve yükleri az güçle hareket ettirmek için metal veya ağaç malzemelerden yapılan döner parçalara ne ad verilir?

Makara

17

97- Halatların kaimlik ölçü birimlerine ne ad verilir?

Burgata

18

98- Aşağıdakilerden hangisi gemi direğinin üstünde bulunan bir aksam değildir?

Kandalisa

19

Freşkon Palangası;

Üçer dilli iki makaradan oluşur.

20

100- Aşağıdakilerden hangisi sığ suyun etkilerinden değildir?

Geminin dönme çemberi küçülür.

21

Aşağıdakilerden hangileri sığ suyun etkilerindendir?

I, III, IV, V

22

102- “Bank Püskürmesi” aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

Geminin başının banktan dışarı itilmesini belirtmek üzere kullanılır.

23

Dönüşün herhangi bir anında, gemi ağırlık merkezinin, iik rota doğrultusundan olan dikey uzaklığına ne ad verilir ?

Yanlama (geçiş)

24

104- Aşağıdakiierden hangi durum normal şartlarda manevra açısından en ideal durumdur?

Meyilsiz ve hafif kıça trimli

25

105- Akıntının gemi kullanma üzerindeki etkisi aşağıdakiierden hangisine bağlı değildir?

Geminin taşıdığı yüke

26

Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denizden gemiye alınması için hangi komut verilir?

Vira

27

107- Gemilerde filika motorları kaç günde bir tornaçark edilir?

Haftada bir

28

108- Tek demirle yatan bir gemi için yarıçapı zincire verilen kaloma miktarı ve geminin boyu olan dairesel alana ne ad
verilir ?

Salma dairesi

29

109- Seyir fenerlerini beslemek için kaç devre çekilmelidir?

2 devre çekilmelidir

30

110- Aşağıda isimleri verilen gemi tiplerinden hangisi sıvı yük sınıfına girmemektedir?

Tahıl gemisi

31

111- Gemi yapısını su geçirmez kısımlara ayıran, omurgaya dikey konmuş saç bölmelere ne ad verilir?

Bölme perdeleri

32

112- Aşağıda verilen gemi tiplerinden hangisi dökme yük taşıyan gemi sınıfına girmemektedir.

Kırkambar gemi

33

113- Gemi bölmelerini havalandırmak ve ışıklandırmak için gemi bordası ve kamaralarında açılmış yuvarlak deliklere ne
ad verilir?

Lumbuz

34

Posta, teknenin kaburgasını oluşturan eğimli parçalardır. İki tür posta yöntemi bulunur, bunlardan biri "enine posta sistemi”dir.Diğerine ne ad verilmektedir ?

Boyuna posta sistemi

35

115- Aşağıda verilen tanımlardan hangisi "koç boynuzu”nun tanımıdır?

Gemiden dışarı verilen veya alınan orta incelikteki halatların volta edilmesine yarayan dökme çelik veya pirinçten yapılmış malzemelerdir.

36

116- ..............Keryelerle kasa yapılacağı zaman, vurulacak keryelerin arası halat çapının...............

Halat çapı kadar olmalıdır

37

Aşağıda isimleri veriien halatlardan hangisi bitkisel halat değildir?

Terilen halat

38

118- Astar boyalara % kaç neft bezir karıştırılır?

%50 Bezir %50 Neft.

39

Aşağıda isimleri verilen ekipmanlardan hangisi bir bumbanm üzerinde bulunmamaktadır?

Koç boynuzu

40

Aşağıda isimleri verilen palanga çeşitlerinden hangisi yanlıştır?

Mantilya palangası