meteo7 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > meteo7 > Flashcards

Flashcards in meteo7 Deck (40):
1

Sıcak cephe geçişlerinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cephe geçerken basınçta devamlı düşüş, cephe geçtikten sonra basınçta düşme durur

2

242- Kuru ve temiz bir atmosferde bulunan oksijenin hacimce yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?

21

3

243- Sıcaklık enversiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sıcaklığın yükseklikle artmasıdır

A image thumb
4

244- Dünya atmosferinde aşağıdaki gazlardan hangisi değişkendir?

C02

5

245- Günlük maksimum sıcaklık ile minimum sıcaklık arasındaki fark için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Yerden yukarıya doğru fark artar

6

246- Rüzgarın kuzey yarımkürede N, NE, E, SE’ ya drise oluşu hangi basınç sisteminin özelliğidir?

Yüksek basınç

7

247- Termograf hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sıcaklığa duyarlı bimetalik bir hassas elemanı vardır

A image thumb
8

248- Hava kütlelerinin coğrafik sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Kontinental hava kütlesi

9

hangisi, sıcaklık bakımından atmosferin tabakalarından değildir?

İyonosfer

10

250- Atmosferin kararlı olması aşağıdakilerden hangisi için doğru değildir?

Sıcaklık, yükseklikle, adyabatik düşey sıcaklık gradyanmdan daha çok düşerse

11

251- Orta enlemlerde yıl boyunca olan maksimum sıcaklık zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

Temmuz veya Ağustos ayı

12

252- Aşağıdakilerden hangisi “Tandans”ın tanımıdır?

Barometrede değişik zamanlarda okunan 2 değer arasında okunan basınç farkı (3saatlik basınç farkı)

13

253- Aşağıdakilerden hangisi altostratus’un özelliklerinden değildir?

Güneş veya ay etrafında hale meydana getirmezler

14

254- Aşağıdakilerden hangisi yağmur ölçme aletidir?

Plüviyometre

15

255- Bofor rüzgar skalasına göre 4 şiddetindeki bir rüzgar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Meydana getirdiği dalgaların yüksekliği 1 m’dir

16

256- Troposferin yüksekliğinin en az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Kutuplar

17

257- Aşağıdakilerden hangisi, hava kütlesini oluşturdukları yüzeye göre sınıflandırır?

Maritim

18

258- Soğuk cephe üe sıcak cephe arasındaki bölgeye ne ad verilir.

Sıcak sektör

19

259- V şekilli olan alçak basınç alanlarına ne ad verilir.

Oluk

20

(Santigrad) derece (*C) ile Fahrenheit derece (°F) arasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1*C = 1,8‘F

21

261- Günlük minimum sıcaklık zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

Sabah güneş doğmadan biraz öncedir

22

262- Denizciliği etkileyen bütün hava olayları atmosferin hangi tabakasında meydana gelir?

Troposfer

23

263- Troposfer içinde sıcaklık yükseklikle ortalama olarak 1000 m’de kaç derece düşer?

6,5* C

24

264- Aşağıdakilerden hangisi buharlaşmaya etki eden bir faktör değildir?

Havanın doyma derecesi

25

265- Tropopoz sıcaklığı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? •

Ekvatorda en düşüktür

26

266- Dolu aşağıdaki bulutlardan hangisinden meydana gelir?

Cumulonimbus

27

267- Çöken havada bulut oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

hava daima ısınır

28

263- Atmosferde, genel olarak sıcaklık değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Düşey sıcaklık değişimi yatay sıcaklık değişimine göre çok fazladır

29

269- Kuzey yarımkürede, yer düzeyindeki bir alçak basınç alanı üzerindeki hava akımlarının yönü için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkeze doğrudur, bu durumda yerden yukarı doğru hava hareketi olur

30

270- Kuzey yarımkürede, yer düzeyindeki bir yüksek basınç alanı üzerindeki hava hareketi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Yerde rüzgarlar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarı doğrudur.Bu durumda düşey hava hareketi yukarıdan aşağıya doğrudur.

31

Aşağıdaki durumlardan hangisinin sis oluşturma olasılığı yüksektir?

Soğuk su kütlesi üzerinde hareket eden sıcak nemli hava

32

272- Eğer dünya dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi olurdu?

Sadece (a) ve (b) --------------------------- Yüzey rüzgarları direk olarak yüksek basınçtan alçak basınca doğru eserdi B) Coriolis kuvvet olmazdı C) Basınç gradyam kuvveti olmazdı D) Yukarıdakilerin hepsi E) Sadece (a) ve (b)

33

273- Frontojenez için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bir süreksizliğin oluşması veya kuvvetlenmesidir

34

274- Sıcak cephede aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Sıcak cephede meydana gelen yağışlar dar bir bölgede olur

35

275- Sıcaklık ve ısı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Isı bir enerji şeklidir

36

Basınca bağlı olarak hava aşağıdakilerden hangisine göre hareket eder?

Yüksek basınçtan alçak basınca doğru

37

277- Minimum termometre için aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?

İçinde sıvı olarak cıva kullanılır

38

278- Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi uyuşmaz

Stratocumulus - yüksek bulut

39

279- “Hava doymuş” ifadesi ile aşağıdaki durumlardan hangisi tanımlanmaktadır?

Bağıl nem %100 dür

40

280- Deniz seviyesine yakın atmosferik basınç 1000 hPa civarındadır. Basınç aşağıdakilerden hangi yükseklikte yarıya yani 500 hPa’ya düşer?

Yerden itibaren 5,5 km’de