meteo1 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > meteo1 > Flashcards

Flashcards in meteo1 Deck (40):
1

Aneroid barometrenin hassas elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

Vidi kutusu

2

2- 20 kerteden estiği rapor edilen rüzgar aşağıdakilerden hangi yönde eser.

Lodos

3

Deniz meltemi aşağıdaki hangi koşulda oluşur.

Sadece (b) ve (c)
--------------------
Başlıca gece olur
B) Genellikle deniz karadan daha soğuk olduğu zaman olur
C)Yüzey rüzgarı denizden karaya doğru estiği zaman oiur
D)Sadece (b) ve (c)
E)Yukardakilerin hepsi

4

Yandaki şekil hangi tip bulutu göstermektedir.

Cumulonembus

5

5- Güney yarımküredeki bir antisiklon etrafındaki hava akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.

Saat istikameti tersi yönünde ve merkezden dışarıya doğrudur

6

Aşağıdaki bulutlardan hangisi yere ulaşan en az yağış meydana getirir.

Cirrocumulus

7

7- Bir hava haritasında mor renkli çizgiler aşağıdakilerden hangisini ifade eder.

Oklüzyon cephe

8

cF hava kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

Soğuk ve kuru

9

9- Kıyı boyunca yazın oluşan deniz meltemlerinin genellikle en kuvvetli olduğu zaman aşağıdakilerden hangisidir.

en sonra

10

10- Fön rüzgarı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

Dağın rüzgaraltı tarafında esen sıcak ve kuru rüzgar

11

11- Anaforlara neden olduğu için denizciler açısından önem taşıyan; özellikle Cebelitarık boğazı’nda yazın esen, beraberinde sis ve yağmur getiren, Akdeniz’in doğu yönlü rüzgarı aşağıdakilerden hangisidir.

Laventer

12

12- Yaz aylarında fazla görülen, lif şeklinde şeritler halinde olan, ipek gibi ince olup, gölge yapmayan bulut aşağıdakilerden hangisidir.

Cirrus

13

13- Maritim Tropikal hava kütlesinin kaynak sahası aşağıdakilerden hangisidir.

Azor yüksek basıncı

14

14- Bir sinoptik harita üzerinde çizili izobarlar aşağıdakilerden hangisinin tahmin edilmesinde faydalıdır?

Rüzgar hızının

15

15- Kuzey yarımkürede Alizeler hangi yönlüdür?

Kuzeydoğu

16

Denizde en yaygın olarak karşılaşılan sis tipi aşağıdakilerden hangisidir.

Adveksiycn sisi

17

nemli havanın soğuk bîr yüzey üzerinden geçerken oluşturduğu sis tipi aşağıdakilerden hangisidir.

Adveksiyon sisi

18

18- Bir psikrometre okunduğunda her iki termometrede yaklaşık aynı sıcaklık değerlerini gösteriyorsa, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varabiliriz.

Havanın bağıl nemi yüksektir

19

19- Aşağıdaki bulutlardan hangisi güneş yada ay etrafında hale meydana getirir.

Sirrostratus

20

20- Aşağıdaki deniz bölgelerinin hangisinde oluşan tropikal fırtınalar “Tayfun (Typhoon)” olarak adlandırılır.

Kuzeybatı Pasifik Okyanusu

21

Aşağıdaki hangi iki koşul birlikte atmosferi en kararlı yapar.

Yüzeyde soğuk ve yukarıda sıcak hava

22

22- Atmosfer basıncının maximum olduğu saatler aşağıdakilerden hangisidir.

1000-2200

23

Özellikle Malta ve doğu Sicilya sahillerinin kuzeydoğuya açık limanları için önem taşıyan; Orta ve Batı Akdeniz’de fırtına kuvvetinde esen kuzeydoğu yönlü rüzgarlar aşağıdakilerden hangisidir.

Gregale

24

24- Kuzey Adriyatikte, Kuzeydeki yüksek platolardan aşağı doğru kuzeyle doğu arasında değişen yönlerden esen, soğuk şiddetli rüzgarlara ne ad verilir.

Bora

25

Gri renkli yuvarlak kütleler ve tomarlardan meydana gelen, uzun sıralar halinde gökyüzünü kaplayan, nadiren olarak hale olayına neden olan bulut aşağıdakilerden hangisidir.

Stratocumulus

26

26- Kışın bulunduğumuz yere yaklaşırken yağışlı bir sıcak cephede beklenen bulut sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir.

Ci, Cs, As, Ns

27

27- Kuzey yarımküredeki hurricaneler ile orta enlem siklonlarının her ikisinde de olan benzerlikler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.

Her ikisinde de merkez civarında rüzgarlar saat ibrelerinin ters yönünde eserler

28

28- Kuzeybatı Pasîfikte oluşan tropikal siklonlara ne ad verilir.

Tayfun

29

29- Ekstratropikal siklonlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder.

Orta enlem siklonları

30

Aşağıdakilerden hangisi soğuk çekirdekli yarı-sürekli yüksek basınç alanıdır.

Sibirya

31

Rüzgar şiddeti, aşağıdakilerden hangi nedenle yeryüzünden itibaren yükseklikle artar.

Yeryüzünün sürtünmesiyle, yere yakın hava yavaşlar

32

oluşması için basınç gradyanı kuvveti aşağıdaki bölgelerden hangisi için söz konusudur

Dünyanın her yerinde

33

Eğer yağmur bir caddenin bir tarafına yağıp, diğer tarafına yağmamışsa, bu yağmur büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangi buluttan düşmüştür.

Cumulonembus

34

34- Orta veya hafif şiddette sürekli yağış meydana getiren bulut aşağıdakilerden hangisidir.

Nembostratus

35

35- Hangi bulut buz kristallerinden oluşur ve ay veya güneş etrafında hale meydana getirir.

Cirrostratus

36

hücreli genel sirkülasyon modeline göre ekvatorda aşağıdakilerden hangisi olmaz.

inici hava akımları

37

37- Bir musonu aşağıdakilerden hangisi en iyi tanımlar.

Mevsimsel yön değiştiren rüzgarlar

38

38- Su hortumlarının (VVaterspout) çoğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

45 knot'tan daha az şiddette dönen rüzgarlara sahiptir

39

Gemide ölçülen bağıl rüzgar hızı sadece iki koşulda (0) olabilir.Bu koşullardan bîri aşağıdakilerden hangisi olabilir.

Rüzgar tam kıçtan esmelidir

40

40- Orta enlemlerde hava sistemleri genellikle nereden nereye yolculuk ederler.

Batıdan doğuya