meteo4 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > meteo4 > Flashcards

Flashcards in meteo4 Deck (40):
1

121- Kuzey yarımkürede yerden 1500 metre yukarıda, rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

Rüzgar bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara (konturlara) paralel oiarak eser

----------------------

Yüksek Basınç Sırtı

Genellikle bir yüksek basıncın uzantısı olan, havanın çöktüğü bölge

2

122- Kuzey yarıkürede “A” noktasında seyirdesiniz; ne tip izobar şeklinin etkisindesiniz, karşılaşabileceğiniz ve dikkat etmeniz gereken meteorolojik olay ne olabilir?

Oluk hattı üzerindeyim. Ani rüzgar kayması var, rüzgar NW’den SW’e drize ediyor ve kuvvetleniyor

3

Kuzey yarımkürede, hızları artarak batıya doğru ani şekilde drisa eden rüzgarlar aşağıdakilerden hangisini işaret etmektedir?

Soğuk cephenin geçmiş olduğuna

----------------------------------------------

As a cold front passes, the moist and mild air is being replaced by cold polar one. This creates an unstable situation where the wind gets gusty and shifty, the temperature sinks as the polar air moves in. That air is much dryer and the sky is clear between cumulonimbus causing local rain showers. As the low pressure center moves away, the barometer starts rising. And this is a lesser known fact; seafarers fear more a quickly rising barometer than a falling one. Gusty wind and cross-seas are not what is comfortable. The correct answer is:

4

124- Güney yarımkürede, yer düzeyinde bir alçak basınç alanında rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

Rüzgar, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğru eser

5

125- Kuzey yarıkürede Trof (alçak basınç oluğu) için aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir?

Oluklar sıcak hava ile beslenir

---------------------

Oluk

Havanın esasta yükseldiği, yağmura, sağanağa ve geçici hava bozmalarına öncülük eden, alçak basıncın bir uzantısı olan bölgedir, iki türlü oluk vardır: 

1. cephesel 

2. hava kütlesi kaynaklı. 

Birincisi varlığını bir cepheye (çoğunlukla eski bir cepheye) borçluyken ikincisi özellikle alçak basınç gerisindeki kutupsal hava akımları içinde oluşur
 

6

Aşağıdaki tropikal sistemleri ürettikleri rüzgarların kuvvetine göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız. I- Tropikal dalga II-Tropikal depresyon III- Hurricane IV- Tropikal fırtına

III — IV - II — i

7

Rüzgar şiddetini ölçen aletler aşağıdakilerden hangisidir?

Anemometre

8

128- Akdeniz’deki yerel rüzgarlardan aşağıdakilerden hangisinin yönü, diğerlerine zıt doğrultudadır?

Mistra!

9

129- Cephelerde aşağıdakilerden hangi faktör söz konusu değildir?

Cepheler sırtlarda olurlar

10

- Minimum termometreyi yeniden ölçme amacıyla ayarlamak için en iyi zaman aşağıdakilerden hangisidir?

Maksimum sıcaklıktan hemen sonra

11

131- Gemide bağı! nem aşağıdaki aletlerden hangisiyle ölçülür?

Islak kuru hazneli higrometre

12

132- Verilen bir mesafedeki basıncın değişim miktarına aşağıdakilerden hangi ad verilir?

Basınç gradyanı

13

133- ö Yandaki model istasyonda rüzgar yönü ve şiddeti ne kadardır?

Karayel, 25 knot

14

134- Bütün orajlar için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

Havanın hızla yükselmesi

15

135- Dünyanın en sisli bölgesi New Foundland’ta gözlenen sisler aşağıdakilerden hangisidir?

Adveksiyon sisi

16

Yüzey yakınındaki, soğuk hava tabakası üzerindeki daha sıcak havadan düşen yağmurdan oluşan sisler aşağıdakilerden hangisidir?

Cephe sisi

17

137- Subtropikai yüksek basınç alanlarından subpolar alçak basınç alanlarına yönelen hava hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

Batı rüzgarları

18

138- Doğu ve Güney Asya’daki yaz musonları aşağıdakilerden hangisi ile karakterize edilir?

Nemli hava ve denizden karaya esen rüzgarlar

19

139- Bir hurricane ile bir tropikal fırtına arasındaki en temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Bir hurricanede rüzgar şiddetlen daha büyüktür

20

- Belli bir periyottaki sıcaklığı ölçüp kaydeden alete ne ad verilir?

Termograf

21

yandaki şekilde oklüzyon cephenin tipi ve en soğuk havanın bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soğuk tip, A

22

142- Bir dalga siklonunun ömür evrelerinden hangisinde rüzgar (normal olarak) en şiddetlidir?

Bir oklüzyon sistemi

23

143- Intertropikal konverjans zonu (ITCZ)nin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Kuzeydoğu ticaret rüzgarları ile güneydoğu ticaret rüzgarlarının karşılaştığı yer

24

144- Aşağıdakilerden hangisi bulut oluşumuna engeldir?

Havanın aşağı doğru hareketi

25

145- Aneroid barometre aşağıdaki prensiplerden hangisine göre çalışır?

İçindeki havanın çoğu boşaltılmış hava basıncına bağlı olarak genişleyebilen veya sıkışabilen küçük kapalı bir kutu

26

146- Bugün sıcaklık ve bulutluluk artıyor, bu akşam sağanak ihtimali var.Gece hava çok daha soğuyor. Hamleli ve güneybatılı olan rüzgarlar bu gece kuzeybatılı yöne dönüyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangi tip cephe geçişi sözkonusudur?

Soğuk cephe

27

147- Aneroid bir barometrede aşağıdaki düzeltmelerden hangisi / hangileri yapılır?

Yükseklik

28

148- Anemometre aşağıdakilerden hangi değeri ölçer?

Rüzgar şiddeti

29

149- Hava kütlelerini ayıran sınır boyunca, hem sıcaklık hem nemde olan en büyük fark aşağıdakilerden hangi hava kütleleri arasındadır?

Kışın, cP ve mT

30

150- Rüzgar yönüne aşağıdakilerden hangisi etki etmez?

Havanın bağıl nemi

31

151- Bir hava haritasında soğuk cephe için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Sıcak hava soğuk havanın yerini almaktadır

32

Orta enlemlerde cephe sistemi kabaca hangi yöne doğru hareket eder?

Kuzeydoğu

33

153- Normal olarak inversiyon hangi atmosfer tabakalarında görülür?

Termosfer ve stratosfer

34

154- Kuzey ve Batı Avustralya’da oluşan tropikal siklonlara ne ad verilir?

Willy-Willies

35

155- Üç hücreli sirkülasyon modeline göre yüzey alçak basınç alanları aşağıdakilerden hangi bölgelerde bulunurlar?

Ekvator ve 60' enlemi

36

156- lslak hazne sıcaklığını aşağıdaki aletlerden hangisi ölçer?

Sapaniı psikrometre

37

157- Bir Chinook (fön) rüzgarında ısı aşağıdakilerden hangi yolla oluşur?

Gizli ısının açığa çıkması ve aşağı inen havanın sıkışması

38

158- Radyasyon sisi, en iyi aşağıdaki hangi koşullarda meydana gelir?

Hafif meltemli, açık kış geceleri

39

159- Yeryüzü yakınındaki atmosferin yerden itibaren ısınmasında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Bulutlardan geçen güneş radyasyonunun atmosferde yutulması

40

160- Deniz seviyesinden 900 m. yükseklikteki bir istasyon, hava basıncını 930 mb olarak ölçsün.Standart koşullarda deniz seviyesindeki basınç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1020 mb

------------------------------

1020-930 = 90 her 10 m de 1 mb o zaman