GEMİ MANEVRASI 8 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > GEMİ MANEVRASI 8 > Flashcards

Flashcards in GEMİ MANEVRASI 8 Deck (46):
1

Borda saçlarında görülen su seviyesine dik kaynaklara ne denir?

Sokra

2

Dümen iskele alabandaya basılıyken ve herhangi başka bir dış kuvvet etki etmeden geminin pruvası ileri yolda
hangi yöne tornistanda hangi yöne hareket eder?

İleri yolda iskeleye, tornistanda sancağa

3

283- Aşağıdakilerden hangisi trimin manevraya etkisi değildir?

Kıça trimli bir geminin dönme çemberi başa trimliyken olduğundan daha küçüktür.

4

Dövme demir zincirler için, kaloma miktarını metre olarak belirlemede kullanılan formül gereği, 25 metre olan bir
su derinliği için kilit olarak kaç kilit kaloma verilmesi lazımdır? (1 ki!it=25 metre olarak kabul edilecektir)

5 kilit

5

Aşağıda belirtilen palangalardan hangisinin mekanik avantajı yoktur?

Sübye

6

286- Boya yaparken fırça boya yapılacak yüzeyle kaç derecelik açı yapacak şekilde tutulmalıdır?

70 - 90 derece

7

287- Birinci kat karine zehirli boya (ANTİCORROSİN) boyanın kuruma saati ne kadardır?

3 .5 saat

8

Aşağıdakilerden hangisi ileri yol alan bir gemide pupa akıntısı nedeniyle meydana gelecek etkilerden değildir ?

Normal koşullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir azalma meydana getirir

9

289- Gemi karinasında böceklenmeye karşı hangi cins boya Kullanılır?

Antifouling

10

Havuz sörveyinde aşağıda verilen kontrollerden hangisi yapılmaz?

Yangın hortumları

11

Pruva rüzgarının etkileri nelerdir?

Koiay dümen tutulur, baş rüzgar altına kaçma eğilimindedir, hız azaldıkça rüzgara aykırılamak ister, durma mesafesi azalır.

12

292- Aşağıdaki deyimlerden hangisi babalara volta edilen veya elde tutulan halatları ağır ağır koyuvermek manasına
gelir?

Laçka

13

Faydalı donatılmış bir top palangası kaç misli güç kazandırır?

5 misli

14

234- Bir gemi dümenini kullanarak dönüş yaparken yüklülük durumu göz önüne alındığında normal şartlar altında ve
pervanesi her durumda suyun içinde olacak şekilde, hangi durumda daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar?

Yüklü gemi boş veya daha az yüklü durumuna göre dönmek için daha geniş bir neta alana ihtiyaç duyar.

15

295- Aşağıdaki bağlardan hangisi daha ziyade iki palamar halatını birleştirmek için kullanılır?

Yoma.

16

296- Bir makara içinden geçen savlo’nun makaradan çıkmaması için hangi bağ yapılır?

Kropi

17

257- Demirli olan bir geminin rüzgarlı havada denizlere borda vererek devamlı sancak/iskele yalpa yapmasını nasıl
değerlendirirsiniz ?

Gemi demir taramaktadır

18

233- Kandilisa palangasını tarif ediniz.

Her ikiside dört dilli makaradan donatılmış palangadır.

19

Saçdan yapılmış tekne karinasının temizlenmesinde kullanılan raspa çeşitlerinden en süratli ve kolay olanını

Kum raspası

20

301- Gemilerde metal yüzeylerin aşınmasını önlemek ve metal yüzeyini son kat boyaya hazırlamak için aşağıdaki boyalardan hangisi kullanılır?

Sülyen boya

21

Kasası kesilen bir halata acilen kasa yapmak gerekirse hangi bağdan yararlanılır ?

Izbarço bağından

22

Çatışmadan sonra pruvasında hasar meydana gelen ve hasarlı bölmenin takviye edilip, desteklenmesi ile yola devam eden bir gemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Mümkün olduğunca kıça doğru trimlendirilmesi gerekir.

23

Ayak torna nedir?

Demirin göze oturtulduktan sonra vurulan bir bosa çeşididir.

24

305- Top palangasını tarif ediniz.

Her ikiside tek dilli makaradan oluşmuş palangadır

25

306- Baştan kasaralı bir gemide baş omuzluk rüzgarının gemi üzerindeki etkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Baş rüzgaraltına kaçmak ister

26

Gemilerde metal yüzeylerin aşınmasını önlemek için ve son kat boyalar için gereken tabanı oluşturan boya çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Astar boya

27

308- Üç Burkatiık bir roda bitkisel halatın uzunluğu aşağıda gösterilen değerlerden hangisine uygundur?

120 kulaç

28

309- Aynı boydaki, değişik cins halatların her birine aynı şiddette bir kuvvet uygulandığında en büyük uzama miktarı hangi cins halatta olur?

Naylon halat

29

310- 3 burgataiık bitkisel halatın kesilme yükü aşağıdaki değerlerden hangisine eşittir?

3 ton

30

Baştan bağlı, akıntıya salmış gemilerde bağlantılara binecek yükün büyüklüğü nelere bağlıdır?

Akıntı hızının karesi, geminin akıntı yüzü değeri, sualtı bölümü pürüzlülüğü, akan suyun yoğunluğu

31

312- İleri yolla seyreden tüm gemilerde baş omzluk rüzgarı hangi ortak etkiyi yaratır?

Savrulma

32

Halatların çımalarına yapılan bağa ne isim verilir?

Piyan bağı

33

Akıntı etkisi aiimda hangi yanaşma manevrası uygundur?

İster sancak ister iskeleden yanaşılsın, rıhtıma akıntıyı başa alarak ve rıhtım çizgisini geminin dönme çemberine teğet oluşturacak bir açıda tutarak yaklaşır ve ağır yol ileri makine çalıştırarak gemi akıntıya karşı tam bir kontrolla yaklaştırılır ve kolayca durulur.İlk fırsatta baş ve kıç omuzluktaki loçalardan başa kumanda eden birer halatla gemi bağlanır.

34

315- Sağa devirli tek pervaneli bir gemide pervanenin dönüşü sırasında oluşan kemeresel kuvvetler için hangisi doğrudur?

Durmaktayken ileri harekete geçildiğinde kıç sancağa yavaşça çekilir.

35

316- Bernoiliî yasasına göre aşağıdakiierden hangisi doğrudur?

Statik basıncın azaldığı yerlerde su seviyesi yükselir.'

36

317- Aşağıdakiierden hangisi şaft kovanının “su yapmaması” için kullanılan bir sızdırmazlık elemanı değildir?

Kuru tüp

37

318- Sığ suda ilerleyen bir gemi su altında bulunan daha sığ bir topuğa iyice yaklaşırsa nasıl etkilenir?

Gemi sığlığa yaklaştığı bordasına doğru bayılır

38

Demirin ve dolayısıyla zincirin gemiyi tutması neye bağlıdır?

Zincirin dip iie yaptığı açıya bağlıdır ve açı küçüldükçe tutma gücü artar.

39

320- Bir gemi üzerinde dümen kuvveti oluşması için ne yapılır?

Dümenin bir tarafa basılı olması ve yelpaze üzerinde bir su akışının olması gerekir.

40

321- Baştan ve kıçtan şamandıraya bağlı bîr gemi ile hareket etmek için yapılacak doğru manevra hangisidir? (Baştan kuvvetli bir akıntı vardır)

Önce kıç halat mola edilir, dümen sancağa(yada iskeleye) basılıp makineye pek ağır yol ileri verilerek baş şamandıradan açınca baş halata boş verilir.Baş kurtarınca halat mola edilir.

41

Aşağıdaki keümeierden biri haiat için kullanılamaz

Ispavio

42

Boya işlemleri için hangi işlem basamakları takip edilir.

Raspa-Temizleme-Antipas-Boya

43

324- S kollu ve bir kolunda 24 tel bulunan tel halatın çapı 24 mm’ dir. Bu halatın S.W.L değeri nedir ?

4,5 ton

44

325. Sabit adımiı, normal, sağa devirli tek pervaneli bir gemide pervanenin enine etkisi (padıl etkis«, çark etkisi, teker etkisi olarak da adlandırılır.) ileri yolda ve tornistanda ne şekilde ortaya çıkar?

Geminin kıçı ileri yolda sancağa tornistanda iskeleye kaçar.

45

326. Kıçiterin çalıştırılması ile oluşturularak, başa uygulanan kemeresel bir kuvvet, gemi üzerinde toplam olarak aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturur ?

Yön değiştirme, Bordasal dışa kayma, Savrulma

46

- Bir rüzgarla başıboş düşen bir geminin suda bordasal olarak yapacağı hız;

Suyun geminin su altı bölümüne gösterdiği toplam direnç kuvveti değeri ile ilgilidir