meteo3 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > meteo3 > Flashcards

Flashcards in meteo3 Deck (40):
1

81- Bir hava haritasındaki kırmızı ve mavi çizgiler birlikte aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Stasyoner cephe

2

82- Dik bir basınç gradyam aşağıdakilerin hangisini işaret eder?

Kuvvetli rüzgarlar

3

83- Aşağıdaki model istasyondaki rüzgarın yön ve hızı nedir ?

Poyraz 6 kuvvet

4

Fırtına tanımı için aşağıda verilen hangi değer doğru değildir?

6 kuvvet (beaufort)

5

85- AGULHAS akıntısının etkili olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Güney Afrika Madagaskar arası

6

86- Kara ve deniz meltemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kara melteminde, yukarı seviyelerde rüzgar denizden karaya doğrudur

7

87- Aşağıdakilerden hangisi çeşitli boyutta (çapta) olan fırtınaları en büyükten en küçüğe doğru sıralamaktadır?

Hurricane, orta enlem siklonu, tornado

8

38- Nemli iklimlerde, yazın geceleri su üzerinde bulut meydana getiren rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

Kara meltemi

9

Aşağıdakilerden hangisi yarısürekli alçak basınç alanıdır?

İzlanda

10

30- Hava kütlelerinin karakteristik düşey ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

2-3 km

11

Soğuk hava kütlesinin geldiği bölgede meydana getirdiği olaylardan hangisi doğru değildir?

Alt seviyede kararlı hava

12

Cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (p= yoğunluk; p= basınç; T= sıcaklık)

p * p’

13

33- Cephelerin kinematik sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir?

Ekvatoryal cephe (ITCZ)

-----------------------------------

Kinematik Sınıflandırma

  Genellikle cephelerin hareketine ve buna bağlı olarak oluşturdukları sıcaklık değişimlerine göre cepheler kinematik olarak sınıflandırılır. Kinematik sınıflandırmaya göre cepheleri dört grupta toplanmaktadır. Bunlar;

  a) Soğuk Cephe

  b) Sıcak Cephe

  c) Duralar (Stasyoner) Cephe

  d) Oklüzyon Cephe’dir. 

14

Papagayo, aşağıdakilerden hangi bölgede esen yerel rüzgardır?

Guatemala, Nikaragua ve Kosta-Rika’nın Pasifik kıyılarında

15

Üç hücreli modele göre, 30' N ve 60"N enlemleri arasında hakim olan rüzgar sistemlerine ne ad verilir?

Batı rüzgarları

16

Soğuk tip oklüzyon ile sıcak tip oklüzyon hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Sıcak tip okiüzyonda, soğuk cephe sıcak cephenin altına kama şeklinde girer

17

Soğuk cephe gerisinde bulunan feç sahası aşağıda verilen hangi pozisyona göre hareket eder? Hareketi;

Rüzgarın estiği yöndedir

18

98- Boyun noktası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İki yükseği birleştiren bir sırt çizgisi ile iki alçağı birleştiren bir oluk çizgisinin kesişme noktasıdır

-------------------------------

Boyun-Boğaz-Col. İki yüksek basınç sahası arasında bulunan alçak basınç atanıdır 

19

99- Alçak basınç merkezleri (siklonlar)........ hareket etme eğilimindedirler

Sıcak sektörlerindeki izobarlara paralel yönde

20

Gemide yapılan meteorolojik ölçümlerde T = 16.2 0 C, T = 15.0 0 C, T = 19.6 0 C, basınç 1000.2 hpa, hava 7 kapalı, rüzgar 220’den 20 knot esiyor. Bu bilgilerin FM 13 SHIP kot formuna göre yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

72220 10162 20150 40002 00196

21

Muson depresyonları için hangisi doğrudur?

Yaz musonu esnasında yağışı artıran alçak basınç alanlarıdır

22

102- Aşağıdakilerden hangisi bir soğuk yarısürekli yüksek basınç alanıdır?

Sibirya

23

103- Hava kütlelerinin karakteristik yatay ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

10.000.000 km2

24

104- Hareket eden cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yatay basınç gradyanı süreksizliği vardır

25

105- Soğuk cephe yağışları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soğuk cephe yağışları sürekli yağışlardır

26

106- Ökiüzyon cephede aşağıdakilerden hangisi sözkonusudur?

Soğuk cephenin bir sıcak cepheyi yakalaması

-------------

d) Oklüzyon Cephe:

  Hem sıcak, hem de soğuk cephede ortaya çıkan oklüzyon cephe, soğuk cephenin hızlı hareket ederek sıcak cepheyle birleşmesi sonucunda yükselir ve yeryüzü ile teması kesilir. Oklüzyon cephe, sıcak ve soğuk cephelerin son döneminde oluşmaktadır.

27

107- Agulhas akıntısı aşağıdaki okyanusların hangisinde gözlenir?

Güney Hint Okyanusu

28

108- Kuzey yarımkürede, saat istikameti yönünde drisa eden rüzgar sağanakları, sıcaklıkta hızlı bir düşüş, orajlar ve yazın şiddetli yağmurlar (kışın şiddetli yağmur/kar yağışları) ve daha sonra da yükselen basıncı izleyen açık gökyüzü aşağıdakilerden hangisinin geçişine işaret etmektedir?

Soğuk cephe

29

109- Dalga analiz haritalarında (izoplet haritaları) aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?

Dalga yükseklikleri

30

Kara ve deniz meltemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

yerden 1500 metreye kadar etkili olurlar

31

111- Yüksek basınç alanında feç sahasının hareketi nasıldır?

Rüzgar yönüne dik

32

Yüksekliği 2 m., boyu 4 m. olan bir dalganın dikliği nedir?

1/2

-----------------------

 DALGA DİKLİĞİ (i) : Dalga yüksekliğinin dalga boyuna oranıdır

33

113- Bir tropikal siklonun gözünün çapı aşağıdakilerden hangisidir?

10-20 denizmili

34

Cephesiz oluklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Oluk çizgisinde basınç gradyanı süreklidir

-------------------------------------

V Şekilli Depresyon-Oluk-Trough. iki yüksek basınç arasında bulunan izobarların açık ucu alçak basınca doğrudur.

35

Alçak basınç alanlarında, havanın bulutlu ve yağışlı olmasını aşağıdaki nedenlerden hangisi açıklar?

Yüzey rüzgarlarının konverjansı ve havanın yükselmesi

36

116- Bir tropikal siklonun ortalama çapı aşağıdakilerden hangisidir?

400-500 denizmili

37

117- Kuzey yarımkürede bir tropikal siklonun içinde tehlikeli yarımdaîrede olan bir gemi için doğru kaçış manevrası aşağıdakilerden hangisidir?

Rüzgar 1-4 kerte sancak baş omuzluktan alınacak şekilde rota sancağa değiştirilir

38

Tornadolar genellikle nerelerde görülür?

Soğuk cephenin önünde

-------------------------

Unlike the related phenomenon associated with severe thunderstorms, cold-air funnels are generally associated with partly cloudy skies in the wake of cold fronts, where atmospheric instability and moisture is sufficient to support towering cumulus clouds but not precipitation. 

39

Orta enlemlerde oluşan büyük siklonik fırtınaların diğer bir adı aşağıdakilerden hangisidir?

Sadece (a) ve (b) ------- Orta enlem siklonu B) Dalga siklonu C) Ekstratropikal siklon D) Yukarıdakilerin hepsi E) Sadece (a) ve (b)

40

Kuzey yarımkürede yer düzeyinde rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

Rüzgar bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün tersine olup merkeze doğrudur