vardiya 3 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > vardiya 3 > Flashcards

Flashcards in vardiya 3 Deck (40):
1

Kuvvetle yürütülen ve seyir halinde bulunan bir tekne diğer tekneyi gördüğü zaman, manevra yaptığında vereceği düdük işaretlerine ek olarak, manevra esnasında uygun bir surette tekrarlanacak olan ışıklı bir işaret gösterebilir. Bu işaret beyaz renkli olacak ve en azından;

5 milden görülecektir

2

22- İki silyon feneri taşıyan bir gemiye deniz yüzeyinde bodoslamanın kaç metre ilerisinden bakıldığında kıç silyon feneri, baş siiyon fenerinin üzerinde ve baş silyon fenerinden ayrı görülmelidir?

1000m.

3

Aşağıdaki fenerleri gösteren teknenin durumu nedir?

Yedek çeken ve boyu 50m.den büyük, yedek boyu 200m.den fazla, manevrası kısıtlı bir teknenin pruvadan görünüşü

4

84- Personelin biigi ve becerisi açısından emniyetli bir seyir vardiyası için en gerekli seçenek hangisi olur?

COLREG (Çatışmayı önleme hk.) kurallarının iyi biliniyor oluşu

5

Çektiği su (draft) nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne gündüz bu durumunu hangi işaret veya işaretlerle belirtir?

En iyi görünür bir yere bir siyah silindir şekli toka eder

6

Karaya oturmuş bir gemi durumunu gündüz nasıl belirtir?

En iyi görünür yerine dikey bir doğrultuda üç adet siyah küre toka eder

7

87- Kılavuzluk görevi ile uğraşan tekneler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanını işaretleyiniz?

Bir kılavuz teknesi geceleyin görevde iken eğer üzerinde yol varsa paragraf “c” de belirtilen fenerlere ilave olarak siiyon feneri, borda fenerleri ve pupa fenerini çeker.(NOT:SİLYON ÇEKMEZ)

8

Kısıtlı görüş koşullarında, bir diğerini tek bir tekne konumunda iterek yedekleyen tekne, üsünde olduğunda nasıl bir seda işareti verir?

İterek tekbir tekne gibi diğerini yedekleyen bir tekne üstünde yol olduğunda iki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun düdük çalar.

9

Kısıtlı görüş koşullarında, kumanda altında olmayan bir tekne bu durumunu nasıl belirtir?

İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir.

10

90- Kısıtlı görüş koşullarında, yelkenle seyreden bir tekne bu durumunu nasıl belirtir?

İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir.

11

91- Seyir vardiyasının emniyeti açısından aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmayacak türden bir seçenektir?

taşımakta olduğu yükü

 

??

Gemide otomatik dümen donanımının varlığı
Seyir yayın, katalog ve haritaların varlığı
Elektronik radar gözleme cihazlarının varlığı
Manyetik puslanın hata düzeltiminin uzun süre yapılmamış oluşu
Geminin taşımakta olduğu yükü

12

92- Vardiya zabitinin köprüüstündeki ana görevlerini destekleyen diğer görevleri;

geminn nin rota ve süratinin kontrolü, deniz kirliliğinin önlenmesi ve acil durumların rapor edilmesi

 

??

Geminin      rota   ve süratinin          kontrolü
Geminin      rota   ve süratinin         kontrolü ve      deniz kirliliğinin önlenmesi
Geminin      rota   ve süratinin          kontrolü, deniz kirliliğinin önlenmesi ve acil durumların rapor edilmesi
Geminin      rota   ve süratinin         kontrolü ve      acil durumların rapor edilmesi
Acil durumların rapor edilmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesi

13

93- Rotanız 245° (hakiki) dir. Pupa feneriniz hangi sektörler (hakiki) arasında görülür?

312,5° - 177,5°

14

Boyu 60 m. ve eni 8 m. olan bir teknenin kıç silyon fenerinin küpeşteden yüksekliği en az kac metre olmalıdır?

12.5 m

15

95- Kısıtlı görüş koşullarında (su çekimi) draftı nedeniyle manevrası kısıtlı bir tekne bu durumunu nasıl belirtir?

İki dakikayı geçmeyen aralıklarla bir uzun iki kısa düdük çalarak durumunu belirtir.

16

Kısıtlı görüş şartlarında seyir halinde ancak üzerinde yol olmayan (durup su üzerinde ilerlemeyen) kuvvetle yürütülen bir tekne;

iki dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki uzun düdük çalacak ve bu iki düdük arasında iki saniyelik bir süre bulunacaktır.

17

97- Aşağida resmi bulunan ve üzerinde her yönden görünen £eyaz 3 adet fener bulunan yarı batık teknenin özelliği nedir?

Boyu 100 metreden fazla, eni 25 metreden az bir yarı batık

18

Klavuz kaptanın gemiye gelişinde karşılanması ve köprüüstüne kadar refakat edilmesi gereklidir.Bu işlem kaptan tarafından görevlendirilen;

Güverte vardiya zabiti tarafından yapılır

19

Denize adam düşmesi durumunda yapılması gereken ilk işiem aşağıdakilerden hangisidir?

Dümeni denize düşen adam tarafına doğru alabandaya basmak

20

100- Aşağıdakilerden hangisi kaptanın köprüüstüne çağrıima sebebidir?

Beklenen zamanda karanın görünmemesi

21

101- Gece dikey bir doğru üzerinde ufkun her yönünden görünür üst üste iki kırmızı fenerden başka her hangi bir işaret göstermeyen gemi hangi durumu veya yaptığı işi belirtmektedir?

Üzerinde yoi olmayan kumanda altında olmayan bir teknedir

22

102- Kuvvetle yürütülen iki teknenin aykırı geçiş durumunda yapmaması gereken manevra aşağıdakilerden hangisidir?

Aykırı geçiş durumunda manevra yapmakla yükümlü olmayan bir tekne, gerektiğinde bir çatışmadan kaçınmak üzere kendi iskele tarafında gördüğü bir tekne için rotasını sancağa alarak değiştirmeyecektir

23

Troi çeken ve trol ağlarını atmakta olan bir teknede trol ağiarını atmakta olduğunu belirten düşey doğrultuda çekilen fenerler milden görünürler ve aralarında metre mesafe vardır.

1 mil, 0.9 metre

24

Boylan 50 metre veya daha uzun olan tekneler;

6 milden görünür iki silyon feneri, 3 milden görünür borda ve pupa ve yedekleme fenerleri, 3 milden her yönden görünür beyaz-kırmızı-yeşil-sarı fenerler taşırlar.

25

Gece seyir vardiyası tutmakta olan zabitsiniz. Geminiz karaya oturdu. Yapacağınız ilk iş nedir?

Makine durdurulur

26

106- Aşağıdakilerden hangisi vardiya sırasında zabitin potansiyel bir tehlikenin varlığını önceden fark etmesini sağlar?

İyi bir gözcülük vardiyası

27

107- Kaptanın Köprüüstüne çağrılıp çağrılmamasında şüphe içine giren zabitin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Derhal kaptanı çağırır

28

Kısıtlı görüş koşullarında sadece radarda görülen bir hedefe aşağıda belirtilen hareketlerden hangisi uygulanabilir?

Yetişilen bir tekne hariç, kemere doğrultusunun ilerisinde bulunan bir tekne için rotanın sancağa alınması

29

109- Boyu 12 metreden kısa olan bir teknenin;

Silyon feneri küpeşteden 2.5 metreden daha az yükseklikte bulunabilir, borda feneri ise silyon fenerinden en az 1 metre daha aşağıda bulunacaktır.

30

110- Boyu 300 m. olan bir geminin kıç silyon fenerinin yatay mevki, geminin baş tarafından ne kadar geride olmalıdır.

175 m

31

111- Aşağıdakilerden hangisi demir vardiyası tutmakta olan zabitin yapması gerekenlerden değildir?

Gemideki yüklerin durumunu araştırmak

32

112- Vardiya tutma zamanlarının süresini ayarlamakla sorumlu vardiya düzenleyicinin dikkate almayacağı seçenek hangisidir?

Geminin konumu

33

Limana girişten evvel liman açığına demirlemiş bir geminin özellikle dikkat etmesi gereken şey hangi maddede verilmiştir?

Liman kaidelerine uyum

34

Boyu 75 metre olan bir gemide demir vardiyası tutan zabitsiniz. Görüş kısıtlı. Vereceğiniz ses işareti nasıl olmalıdır?

Bir dakikadan daha uzun olmayan aralıklarla seri, beş saniye süreli kampana

35

Aşağidakiierden hangisi demir vardiyasının yapısı ve süresi ile ilgili kriterlerden değildir?

Şirket talimatları

36

Tehlikeli yük taşıyan gemilerde sağlanması gerekli oluşumlardan biri de; .............................

Güvenli bir makine vardiyasının tutulmasının teminidir

37

Tehlikeli yük taşıyan bir gemide kaptan, vardiya tutacak olan personelinin özellikle ve öncelikle neleri bilmesini sağiamaiidir?

Yükün tabiatı, miktarı, nasıl istifleneceği ve özel durumları

38

113- Sancak baş omuzluğunuz 35° de aşağıdaki fenerleri taşıyan bir tekne gördünüz. Bu teknenin kerterizi değişmemektedir. Sizin teknede seyir fenerlerine ilaveten düşey bir doğrultuda üç adet her yönden görünür kırmızı fener çekili durumdadır. Çatışmayı önlemek üzere COLREG’e uygun olarak sancak baş omuzluğunuzdaki bu tekneye nasıl manevra yaparsınız?

Süratimi azaltır ve bu teknenin pruvamdan geçmesini beklerim

39

Uluslararası teamüller liman vardiyasında, kaptanın gemi lombar ağzında Ziyaretçi kaydı tutulmasını gerekli görür. Buna göre; aşağidakiierden hangisi böyle bir kaydın düşülmesinde zorlayıcı bir neden teşkil etmez?

Liman otoritesinin kontrol sıklığı

40

“Seyir halinde” deyimi;

Demirli olmayan veya karaya bağlı olmayan veya karaya oturmamış bir tekne anlamına gelecektir