seyir1 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > seyir1 > Flashcards

Flashcards in seyir1 Deck (40):
1

1- Seyir halinde bulunan bir geminin boyu 300 feet’tir. Pruvadan bırakılan yüzer bir cismin 10 saniye sonra pupadan geçtiği saptanmıştır. Geminin sürati nedir?

17.7 knots

2

2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi trafik ayrım düzeninde uyulması gereken kurallardan değildir?

Trafik düzeninin bulunduğu bir yerde karşıdan karşıya geçişler (örneğin iç böigeden dış bölgeye geçiş) mümkün olduğunca genel trafik akım yönüne yakın açılarla yapılmalıdır.

3

Serbest cayronun Güney Yarımküre’deki yatay görünsel hareketi için aşagıdakilerden hangisi doğrudur.

Yatay görünsel hareket batıya doğrudur.

4

4- Saat ayarı veren istasyonlar hakkında bilgiler hangi kaynaktan bulunur.

"Radio Navigational Aids Electronic Positİon Fixing Systems and Radio Time Signals’’ isimli kaynaktan.

5

5- Büyük daire seyri problemlerinin çözümünde göksel seyir kısa yo! cetvelleri kullanıldığında, göksel seyir bilinenleri ile bilinmeyenleri yerine büyük daire seyri bilinenleri ile bilinmeyenleri kullanılır. Aşagıda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır.

Hesabi yükseklik yerine mesafe

6

Bir akıntı seyir üçgeninde Akıntı Önleme Rotasını belirleyen vektör (kenar) üzerinde ölçülen sürate ne isim verilir.

Makine sürati

7

7- Akıntı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

Gemiyi parekete izinden saptıran tüm etkenlerin süratine akıntının DRIFT'i denir

8

8- Gel-Git yüksek su ile alçak su seviyeleri arasındaki yükseklik farkına ne denir.

Menzil

9

Aşagıdakilerden hangisi bir ARPA radarın doğru olarak çalışabilmesi için gereken bilgilerdendir.

Gemimizin sürati

10

10- Denizde hareket halindeki bir geminin süratini ölçen ve katettiği mesafeyi gösteren seyir yardımcı aletleri aşagıdakilerden hangisidir?

Parekete

11

Gemideki Navtex aygıtının yaptığı otomatik bir işlev için aşağıdakiferden hangisi doğrudur?

Seyir ve meteoroloji haberlerini alır ve kayıt eder,

12

Koordinatları; Lat: 44° S, Long: 42° W olan bir mevkiden kalkarak 125 NM yıldız rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşağıdakilerden hangisidir?

Lat: 41 55' S- Long: 42° W

13

Aşağıda gösterilen ve IMO tarafından radar aygıtları için standart olarak kabul edilmiş olan kontrol düğmesi sembollerinden hangisi görüntü "Parlaklık” ayarı içindir?

b

14

14- Pruvası N’da olan bir gemi düz durumda iken belirlenen yppay sapma -8°dir.Gemİ 5° yatırıldığında sapma miktarı -2°
olmaktadır. Bu duruma göre j değeri nedir?

-1,2

15

B emsali hangi bileşenlerden veya çubuklardan meydana gelir?

P ve c (düşey yumuşak demirler)

16

15- Hatası 3°W olan bir cayro pusula He 050° cayro rotasına giden bir geminin radarında puruva çizgisi 2° iskelede çıkmaktadır.Vardiya Zabiti bir A cismini radarla SANCAK 35° de kerteriz ediyor.Bu cismin hakiki kerterizi kaç derecedir

082°

17

17- 200° rotasına giderek 100 mil departure oluşturan bîr geminin kalkış ve varış noktaları arasındaki dlat kaç
dakikadır?

275'

18

18- Hangi boylam üzerinde GMT - LMT - ZT birbirine eşit olur.

Greenvvich boylamında

19

Başucu noktasından itibaren kuzey veya güney yönünde kutup noktasına doğru ölçülen açısal mesafe aşağıdaki hangi kısaltma İle gösterilmiştir.

CoLat

20

04 MAYIS 1999 günü 46° 14°N - 005" 15’W DR mevkiinde 05:24:22 ZT’da Venüs gezegeninden rasat yapıldığında bu gezegenin GHA ve Dec değerleri nedir.

233°-17’,6 - 25°-42',1 N (bu soruda ek cetvel varmış)

21

Sunî ufukla yükseklik ölçüldüğünde hakiki yükseklik bulunurken aşağıda yazılı düzeltmelerden hangisi uygulanmaz.

Dip

22

22- 04 MAYIS 2007 günü göz yüksekliği 18m olan bir seyirci; Güneşin üst kenarından yaptığı ölçüm sonucunda yüksekliği 63° 41’,4 olarak tesbit etmiştir. IC değeri -1’,2 ölçüm anında hava basıncı 970 mB ve hava sıcaklığı 20°F olduğuna göre düzeltilmiş sekstant yüksekliği (Ho) değeri nedir?

63° 16’,3 (ek cetvel varmış)

23

Rasadı İrtifa (Ho): 57° 35’,5 , Hesabi İrtifa (Hc): 57° 41’,5 , Azîmuth Açısı (Az); N75’E olduğuna göre, İntersept ve semt (Zn) değerleri aşağıdakîlerden hangisidir?

6 Mil (uzak). Zn :075°

24

Düşey sekstant açısı ile bir fenerin yükseklik açısı ölçülürken aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak yanlış olur?

Sekstant aşağı doğru çevrilirken uzade kolu sabit tutulur.

25

25- Vardiya zabiti olarak; güneşin batış anında semtini 289° olarak ölçtüğünüze göre güneşin o andaki SIA değeri nedir?

A) A = W 19° N

26

26- GPS sisteminin uzay bölümünde, asıl ve yedek olmak üzere kaç adet uydu vardır?

21 asıl, 3 yedek olmak üzere toplam 24 uydu vardır

27

27- Gemimizin rotası 262° iken hakîki kerterizi 072" olarak ölçülen bir geminin nispî kerterizi kaç derece olur?

SANCAK 170°

28

28- Rota değiştirme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

Dönüş yerine gelindiğinde dönüşe geçilmelidir,

29

29- Devamlı olarak 190° hakiki rotasına seyreden bir geminin başlangıçta manyetik pusula ile cayro pusulası arasındaki fark 4° iken giderek bu fark büyümeye başlamıştır. Bunun nedenleri aşağıdakilerden hangisidir.

Tabii ve yapay sapma ile enlemlerin değişmesi

30

30- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

Karada askıda olan bir mıknatıs çubuğunun mavi ucu kuzey manyetik yarı kürede aşağı doğrudur.

31

31- Kalkış noktası 40°N - 065°W, varış noktası 30°S - 005°W olan büyük daire seyri problemlerini çözmek için kurulan üçgene ilişkin aşağıda verilen değerlerden hangisi yanlıştır

Kaikış ve varış noktalan arasındaki kenarın açısal boyu 60° dir.

32

32- Kuzey Yarıkürede ve Açık Denizde Lodos rüzgarının sebep olduğu akıntının derece olarak SET’i (yönü) aşagıdakilerden hangisidir:

085°

33

The Race Limanında 10 EKİM 1999 günü saat 13:00 ZT’daki gel-git akıntısının yönü ve şiddeti nedir? (Problem ekteverilen Amerikan Geİ-Git Akıntı Cetvelleri kullanılarak çözülecektir)

112°, 2,1 knot (ek cetvel var)

34

26 EKİM günü, 40° 00’N -117° 19’,4W boylamında, Notîk Almanaktan güneşin doğuşu 06:58:00 olarak
bulunmuştur.Amlan boylamda güneş ZT olarak saat kaçta doğacaktır.

06:47:18

35

35- 127° 40’ 08” E boylamının ZD değeri nedir?

-9

36

Herhangi bir zaman bölgesinde LMT ile ZT arasındaki fark hangi eleman île bulunur.

ZD

37

Koordinatları; Lat: 33° NS Long: Ö12°W olan bir mevkiden kalkarak 115 NM 000° rotasına seyreden bir geminin varacağı mevkiin enlem ve boylamı aşagıdakilerden hangisidir?

Lat2 34t>55’N Long2 012°W

38

38- Ters teleskopla yıldıza bakıldığında; yıldızın kendisi ile aynada yansıyan görüntüsü çakışmazsa meydana gelen hata nasıl düzeltilir.

Küçük ayna ayar vidaları ile

39

39- 02 KASIM 1399 günü Güneşin alt kenarından alman sex. Alt.:8° 42’,IC: -2’, göz yüksekliği 4,2m hava sıcaklığı -ve hava basıncı 980 mB olduğuna göre, düzeltilmiş yükseklik (Ho) nedir?

8° 45',9

40

Zaman-Boylam bağıntısından 4 dakika kaç derecelik yay değerine eşittir?