gemi manevrası 1 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > gemi manevrası 1 > Flashcards

Flashcards in gemi manevrası 1 Deck (40):
1

Aşağıdakiierden hangisi pilot çarmıhı konusunda yanlıştır?

En alttaki 6 merdiven basamağı yeterli sertlikte kauçuktan imal edilmiş olabilir.

2

2- Suda ilerleyen bir geminin çevresinde oluşan basınç değişiklikleri hangi oluşumu ortaya çıkarır?

Başbodoslamanın ve pervanenin gerisinde dalga tepesi bordada dalga çukuru oluşur.

3

Dar kanallarda gemilerin birbirlerini aynı yöne doğru giderken geçmeleri temel olarak aksi yönden gelipde karşılaşmaları durumunda yapılan manevrayla aynı prensipleri taşır.Fakat uygulamada karşılaşma durumundan çok daha tehlikelidir. Neden ? Dikkate alınması gereken temel unsur nedir?

Geçilen gemi neredeyse durmuş denebilecek kadar hızını azaltmadığı müddetçe, geçme manevrasının aldığı zaman düşündüğümüzden çok daha fazla uzun olabilir.

4

4- Sır akarsu kenarındaki rıhtıma bağlı bir gemi, pruvası nehrin ağzını ( denize çıkışını) gösterecek şekilde yanaşmış durumdayken avara olmadan önce halatlarını nasıl tekler ve en son hangi halatını bırakır?

Baştan bir spring ve kıçtan bir açmaz bırakılarak halatlar teklenir.En son baş spring mola edilir.

5

5- Aşağıdakiierden hangisi römorkörün gemiye uyguladığı kuvvetin etkin olmasını sağlar?

En küçük yedekleme yatay ve düşey açısıyla bağlandığında.

6

Römorköre kumanda edilirken römorkörün dönmesi gereken ve çekmesi istenen yön nasıl ifade edilir?

Römorkörün dönmesi gereken yön römorköre göre çekmesi istenen doğrultu gemiye göre verilir.

7

7- Deniz suyundan içme suyu veya saf su üreten cihazlara ne isim verilir?

Evaporeyter

8

8- Gemi jeneratörleri zaman zaman paralel çalıştırılırlar.Paralel çalıştırılan jeneratörlerin gerilim ve akım şiddetlerinde ne gibi bir değişim olur?

Gerilim sabit kalır ve akım şiddeti yükselir

9

Pervane kanatlarının dikey eksenleri etrafında döndürülmesi ile istenilen manevranın yapılabildiği sistem aşağıdakiierden hangisidir?

Piç kontrol sistemi

10

Aşağıdakiierden hangisi güverte yardımcı makinesi değildir?

Kompresörler

11

Vinçler, kreynler, ırgatlar, dümen makineleri, mataforalar gibi makineler hangi genel sınıfa girer?

Güverte yardımcıları

12

Gemi manevralarında, aborda veya kıçtan kara olurken insan gücünün yetmediği yerde halat manevrası aşağıdakiierden hangisi ile olur?

Kontrollü ırgatlar ile

13

Geminin ekonomik hızına uyan ekonomik gücün tanımı aşağıda verilenlerden hangisidir ?

En az yakıt sarfiyatı ile sağlanan en yüksek güçtür.

14

14- Gemilerde kullanılan emercensi bataryanın gerilimi kaç volttur?

24 V

15

15- Kovan ve stern tüp pelesenkli olan gemilerde yağlayıcı madde olarak aşağıdakiierden hangisi kullanılır?

Deniz suyu

16

Başüstünde manevra amiri zabit zincirin durumunu köprüüstüne “SAAT 9’A KUMANDA EDİYOR” şeklinde rapor ettiğinde bu ne anlama gelir?

Zincir iskele bordaya kumanda ediyordur

17

17- Dövme demir zincirler için, kaloma miktarını metre olarak belirlemede kullanılan formüllerden biride, metre olarak deniz derinliğinin karekökünü alıp, bulunan sayıyı 25 sabitiyle çarpmaktır. Bu bilgiler ışığında diyelimki demir mevkiine geldiğinizde 25 metre derinlik iskandil ettiniz. Zincire kaç metre kaloma vereceksiniz? Bunu başüstüne bildirirken kilit olarak ifade etmeniz gerekmektedîr.Suya kaç kilit verirsiniz?

125 metre - (yaklaşık 4.5 kilit)

18

18- Eğer kılavuz tarafından başka türlü istenmediyse, kılavuz botunun bordaya gelebilmesi için gemi hızı yaklaşık ne kadar tutulur?

3 mil/saat

19

19- Ağır denizlerde gemimize aborda olması gereken bir küçük tekne hangi taraftan yanaştırılır?

Rüzgaraltı taraftan

20

Bir iş çevrimini, pistonunu iki stroku veya krankşaftın tam bir devıri yada 360° lik krank açısında oluşturan makinelere ne ad verilir?

İki stroklu makine

21

21- “Rıhtıma paralel geldikten sonra yanaşılacak yerin ilersinde sancak demir funda edilir. Dümen iskele alabanda ve makine stop durumdayken demir zincirine kaloma verilerek rıhtıma doğru yaslanır.” Şeklinde manevra yapan bir gemi rüzgar veya akıntıyı hangi yandan almaktadır ve gemi hangi yandan aborda olmak için bu manevrayı yapar?

Rüzgar veya akıntıyı baştan almaktadır ve iskeleden yanaşır.

22

Hayboci ne demektir?

Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denize verilmesidir

23

Normal sabit adım sağ devirli tek pervaneli bir gemiyi çift demirle kıçtan kara bağlamak .için (Akdeniz çiftlemesi) demirleme manevrasında önce hangi demir nereye funda edilir?

Rıhtımı iskele baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala sancak demir funda edilir.

24

Demir zincirinin gemide kalan sonu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Hırça mapası

25

25- Iskarça bir iimanda tek demirle demirlerken demir attığımız mevkiiden en az ne kadar mesafenin neta olmasıgerekir?

Saima dairesi + emniyet payı kadar

26

Aşağıdakilerden hangisi demir yeri seçiminde göz önüne alınması gereken hususlardan değildir?

Deniz suyu sıcaklığı

27

27- Gemi boyu ile dalga boyu birbirlerine yakın değerlerde ise, aşağıdakilerden hangisinin yapılması tehlikelidir?

Denizlere dik veya dike yakın bir rotada seyretmek

28

Gücü ve türü ne olursa olsun, pervane çeviren makineler aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?

Ana makineler

29

Yüksek devirli dizel makinelerinde kullanılan yakıtlar aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

DMX.

30

Emercensi batarya aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Türlü şekillerde bağlanan akülerin oluşturdukları bataryadır

31

Makine i!e pervane arasındaki şaftları taşıyan yataklara hangi ad verilir?

Ara şaft yatağı

32

32- Gemilerde yük tahmil tahliyesi (alınıp verilmesi) için kullanılan makinelere ne ad verilir?

Kreyn

33

33- Dümen makineleri ve donanımları hangi yardımcı makine sınıfına girmektedir?

Güverte yardımcıları

34

Eğer bir dizel makinesi 1 saatte beygir gücü başına 140 gram yakıt sarfediyorsa, gücü 4500 hp olan bu makinenin saatteki yakıt sarfiyatı ne kadar olacaktır?

630 kg

35

35- Yakıtlar içinde bulunan kükürtün sakıncası nedir?

SOx’leri meydana getirir

36

İleri yolda hareket eden geminin başında ve kıçında farklı basınçların oluşması kıçta hangi oluşuma neden olur?

Burgaç

37

37- Basınçlı hava tüplerindeki havanın basıncı hangi sayısal değerler arasında olmalıdır?

25 - 35 bar

38

38- 1 saatteki sarfiyatı 670 kg olan bir makinenin 5 günlük toplam yakıt tüketimi ne kadardır?

83.4 ton

39

39- Bir ağıriık kaldırılırken en fazla yük palanganın neresine biner?

Tirenti

40

40- Buharın basıncının nozullarda düşürülerek yüksek hız kazanılan türbinlere ne isim verilir?

Aksiyon türbini