meteo10 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > meteo10 > Flashcards

Flashcards in meteo10 Deck (24):
1

Orta enlemlerde, hava olayları en fazla kaç km. yüksekliğe kadar meydana gelebilir?

10-12 km

2

362- Aşağıdaki ifadelerden hangisi izobarın tanımıdır?

Basıncı eşit olan noktaları birleştiren eğrilerdir

3

363- Bahar aylarında Mısır ve Kızıldeniz’de oluşan güney yönlü sıcak kuru ve tozlu rüzgarlar aşağıdakilerden hangisidir?

Hamsin

4

364- Aşağıdakilerden en çok hangi durumda çiğ oluşur?

Açık, sakin geceler

5

365- Dikey gelişmesi en fazla olan bulut hangisidir?

Cumulonimbus

6

366- Aşağıdakilerden hangisi sıcak cephenin karakteristik bulutudur?

Nimbostratus

7

367- Continental tropikal hava kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sıcak, kuru

8

Tropopozdaki sıcaklık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yeryüzündeki sıcaklıktan çok soğuktur

9

363- Subuharı sıvı hale dönüşürken açığa çıkan ısı enerjisine ne ad verilir?

Yoğunlaşma gizli ısısı

10

Sıcaklık ve nem bakımından homojen karakterli hava yığınlarına ne ad verilir?

Hava kütlesi

11

371- Havadaki mevcut subuharının doyma durumuna ulaşması için gerekli buhar oranının % olarak ifade eden aşağıdakilerden hangisidir

Bağıl nem

12

Çok büyük sıcak su kütleleri üzerinde hareket eden ve hem sıcaklık hemde nem bakımından en keskin değişimler gösteren hava kütlesi
aşağıdakilerden hangisidir?

Kışın cP

13

Tornadoların gün içinde en çok görüldüğü zaman aşağıdakilerden hangisidir?

Öğleden sonra

14

İsi enerjisi taşınım.’ troposferde en çok aşağıdakilerden hangisi ile olur?

Konveksiyon

15

375- Aşağıdakilerden hangisi, denizlerin karalara nazaran geç ısınıp geç soğumasının nedeni değildir?

Yoğunlaşma ile su büyük miktarda enerji kazanır

16

376- Bir rüzgar gülü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Farklı doğrultularda zamana göre esme yüzdesidir

17

377- Aşağıdakilerden hangisi nembostratus’un özelliklerinden değildir?

Ay ve güneş ışığını geçirirler

18

Buiut içinde subuharı damlacıklarının, hangi kritik yarı çapı aştıklarında birleşme ile büyümesi çok fazla artar?

40 pm

19

379- Stasyoner (duralar) cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Stasyoner cephede, cepheye dik rüzgar bileşeni sıfırdır

20

380- Dünyanın genel sirkülasyon modelinde, troposfer içindeki hareketlerden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

60 enlem civarında yukarıdan yere doğru inici hareket vardır

21

331- Hangi tip sisin oluşumunda soğuma gerekli değildir?

Buharlaşma sisi

22

382- Oraj için aşağıdakiierden hangisi doğru değildir?

Oraj nembostratus bulutundan meydana gelir

23

383- Kuzey yarımkürede bir alçak basınç alanının merkezindeki basınç aşağıdakilerden hangisidir?

Civarına göre merkezde en düşük basınç vardır

24

384- Orta enlemlerde orta bulut yükseklikleri aşağıdakilerden hangisidir?

2000-7000 metre arasında