meteo5 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > meteo5 > Flashcards

Flashcards in meteo5 Deck (40):
1

161- Coriolis kuvvet için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Rüzgarların daha hızlı esmesine sebep olur

A image thumb
2

162- Havada yeterli miktarda bağıl nem ve higroskobik unsurlar mevcut olduğunda yoğuşmanın gerçekleşmesi için gereken diğer koşul aşağıdakilerden hangisidir?

Soğuma

3

163- Kışın başında aynı enlemde bulunan deniz ve kara bölgelerinde,

Denizler karalardan daha sıcaktır

4

164- Aşağıdaki bulutlardan hangisinin yere inmiş şekline sis adı verilir?

Stratus

5

165- Cıvalı barometrelerde yapılan düzeltmeler aşağıdakilerden hangisidir?

Sıcaklık, yükseklik, yerçekimi ivmesi

6

166- Aşağıdaki aletlerden hangisi bağıl nemi ölçemez?

Anemometre

7

167- Deniz seviyesinde standart atmosfer basıncı aşağıdakilerden hangisidir?

1013,2 mb

8

168- Aşağıdaki aletlerden hangisi rüzgar yönünü gösterir?

Juriet

9

ve dolu yağışı meydana getiren bulut aşağıdakilerden hangisidir?

Cumulonembus

10

170- “Buys-Ballot Yasası”na göre, güney yarımküredeki bir gözlemci bir kuzey-batılı rüzgar gözlemlediğinde, alçak basınç merkezinin kendisine göre hakiki kerterizi ne olacaktır?

Doğu-aüneydoğu (ESE)

A image thumb
11

171- Gün içinde bağıl nemin değişimi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sabahın erken saatlerinde bağıl nem en yüksektir

12

172- Squall Hattı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Sıcak cephe önünde oluşur

13

173- Aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi kararlı atmosfer şartlarında oluşmaz?

Öğleden sonraları görülen orajlar

14

174- 280" (T) rotasına seyretmekte olan bir gemide, rüzgarın iskele baş omuzlukta 30" den esmekte olduğu gözlenmektedir.Rüzgarın yönü gemi jurnaline olarak kaydedilmelidir.

250"

15

175- (Tk) hava sıcaklığı, (Tw) deniz suyu sıcaklığı, (Td) çiğ noktası sıcaklığı olduğuna göre, kıyı seyrinde sisin meydana gelebilmesi için aşağıdaki hangi koşulların olması gerekir? ‘

Tk = Td Basınç ve nem sabit

16

176- Squai$ (kararsızlık) hattı aşağıdaki cephelerden hangisinin önünde olur.

Soğuk cephe

17

177- Yerin soğumasıyla çiğ meydana gelmesi için ana neden aşağıdakilerden hangisidir?

Radyasyonla soğuma

18

Soğuk bîr yüzey üzerine sıcak bir hava kütlesinin gelmesiyle oluşan sise ne ad verilir.

Adveksiyon sisi

19

17S- Bir alçak basınç alanı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

Basınç merkezde en düşük değerindedir

20

180- Gök gürültüsü ve şimşekle birlikte görülen kısa süreli ve şiddetli sağanak yağışlar genellikle.aşağıdaki meteorolojik olaylardan hangisi ile ilişkilidir?

Soğuk cephe geçişi

21

181- Cephelerin hareketi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soğuk cepheler sıcak cephelerden daha hızlı hareket eder

22

Bir soğuk hava kütlesi ile bir sıcak hava kütlesi karşılaştığında ve her iki hava kütlesininde yatay hareketi yoksa aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?

Stasyoner cephe

23

Aşağıdakilerden hangi iki koşul birlikte atmosferi

Yüzeyde sıcak ve yukarısında soğuk hava

24

Kararlılığa ait bilgi aşağıdakilerden hangi nedenle önemlidir?

Havanın düşey hareketini belirler

25

185- Yerde sıcaklık 10"C olduğunda, 2000m yükseklikte, ortalama iapse-rate (düşey sıcaklık gradyanı) durumunda sıcaklık kaç derecedir?

-3"C

26

186- Rüzgar şiddeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1 metre/saniye = 2 knot

27

187- Atmosferde bulut oluşumu için gerekli en önemli süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Havanın yükselmesi ve genleşmesiyle soğuması

28

Psikrometre ile aşağıdaki değerlerden hangisinin ölçümü yapılır?

Bağıl nem

29

Normal olarak yükseklikle sıcaklığın azaldığı atmosfer tabakaları hangileridir?

troposfer.mezosfer

30

Coriolis kuvvet aşağıdakilerden hangi nedenle meydana gelir?

Krivets

31

192- Kuzey yarımkürede orta enlemlerde hava sistemleri genellikle nereden nereye yolculuk ederler?

Batıdan doğuya

32

193- Rüzgarın oluşma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Basınç gradyan kuvveti

33

194- Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’de görülen yerel rüzgarlardan biri değildir?

Southerly-Buster

34

195- Bağıl nem günün hangi saatinde minimumdur?

Hava sıcaklığının en yüksek olduğu zaman

35

196- Aşağıdakilerden hangisi en yüksek buluttur?

Cirrostratus

36

197- Hazneden hemen sonra bir daralma olan termometre aşağıdakilerden hangisidir?

Maksimum termometre

37

193- Aşağıdakilerden en çok hangi durumda çiğ oluşur?

Açık, sakin geceler

38

199 Yandaki şekle göre en şiddetli rüzgar hangi noktada olur?

Q image thumb

2

39

Bu sabah hava soğuk yüksek bulutlarda artış var. Rüzgarlar hafif ve doğulu. Öğleden sonra bulutlar alçalarak artıyor. Gece kar ve yağmur gözleniyor. Rüzgar güneydoğuya drise ediyor. Ertesi gün sabah yağış duruyor, hava ısınıyor ve rüzgarlar güneybatıya drise ediyor.Bu durum hangi tip cephe geçişini gösterir.

Sıcak cephe

40

201- FM 13 X SHIP Kod Formunda; ISnTTT grubunda ne bilgisi verilir.

Hava sıcaklığı