vardiya 6 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > vardiya 6 > Flashcards

Flashcards in vardiya 6 Deck (22):
1

Demirde bulunan bir kılavuz teknesi kendi emsali olan tekneler gibi siste ses işareti verir ve isterse ilave bir ses işareti daha verir bu işaret aşağidakiierden hangisidir?

E) Kampana ve gong vuruşundan sonra dört kısa düdük

2

202- Aşağıdaki paragraflardan doğru olanını işaretleyiniz.

B) Gemilerin boyları arttıkça kullandıkları düdüklerin frekansları da değişir. Boyları 200m. veya daha uzun gemilerdeki düdüklerin frekansları azalır ve dolayısıyla düdük sesleri kalınlaşır.

3

203- Emniyetli demir vardiyası için aşağidakiierden hangisi yanlıştır?

E) Ambar sintineleri sık sık iskandil edilmelidir

4

204- Vardiya zabiti liman vardiyasını teslim ederken rapor edecekleri arasında aşağidakiierden hangisi yer almalıdır.

C) Yangınla mücadele sisteminin durumu

 

5

205- Aşağidakiierden hangisi liman vardiyası tutulurken yapılacak görevler arasında ver almaz?

B) Gemi bordasının bakım ve tutumu

6

206- Uluslararası kurallara göre, bir gemi adamının günde en az kaç saat istirahat etmesi uygun görülmüştür

10

7

207- Şekildeki balıkçılıkla uğraşan geminin hareketini nasıl yorumlarsınız

Q image thumb

C) Trafik ayrım düzeni içinde bulunmasından ötürü trafik şeritleri içine girmemeliydi

8

Limana varıştan en az ne kadar önce dümen, düdük ve makine provası yapılmalıdır?

A) 1 saat

9

Sise girildiğinde vardiya zabitinin yapacağı ilk iş nedir?

C) Mevki koymak(yanlis olabilir)

Radar çalıştırmak
Kaptana haber vermek
Mevki koymak
Makineye hazır ol vurmak
Gözcü çağırmak

10

Gece vardiya tesliminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

D) Gözün karanlığa alışması

11

Kıyı seyri esnasında meydana gelen dümen arızasında ilk yapılacak iş nedir?

C) Alarm vermek

(yanlis olabilir)

 Manevradan aciz işaretlerini çekmek ve VHF ile yakın gemilere ikazda bulunmak
Makineyi stop etmek
Alarm vermek
Demir başına adam göndermek
Kaptana haber vermek

12

212- Seyir planlaması yapılırken aşağıdaki bilgi ve becerilerden hangisine gerek duyulmaz?

E) Vardiya personeli ile uyumlu çalışabilme becerisi

13

Vardiya tutma periyodunun hangi seçenek ile ilgisi olamaz?

A) Liman çalışma saatleri

14

214- Vardiya bir ekip çalışması olacaksa bu durumda vardiya düzenleyicinin en çok dikkat etmesi gereken seçenek hangisi olur?

B) Ekibi oluşturacak personel yapılacak işe uygun yeterliliğe sahip olmalıdır

15

215- Seyir halinde iken ikmal yapan veya insan kumanya aktarmakta olan bir gemi hangi tanım içinde yer alır?

E) Manevra yeteneği kısıtlı tekne

16

216- Vardiyasında demir taradığım fark eden zabitin ilk hareket tarzı ne olmalıdır?

A) Hemen makinenin hazırlanması talimatını verir. Diğer demiri çifteler

17

217- Liman vardiyası kontrol listesinde aşağidakiierden hangisi yer almaz?

A) Gözcülük görevi kurallara uygun yapılıyor mu

18

218- Tehlikeli yük taşıyan bir gemide vardiyadan sorumlu zabitsiniz. Ekibiniz içinde yer alan tayfanın bilgisizliği ile karşı karşıyasmız.Hareket tarzınız ne olmalıdır?

E) Personelle çalışırır.

 

bence dogru cevap( Yük ile ilgili bilmeleri gereken bilgi ve talimatların sorumlu zabit tarafından verilmesi gerektiğini bildiğimden onları zamanında gemi içi eğitim ile bilgilenmelerini sağlarım.)

19

Önündeki gemiye yetişmekte ve onu sancağında bırakarak geçmek isteyen bir gemi ses işareti nasıl olmalıdır? 

A) iki uzun iki kısa düdük işareti

20

Arkasını göremediğiniz bir dönüşe doğru yaklaşıyorsunuz. Diğer taraftan bir uzun düdük duydunuz. Ne yaparsınız?

C) Bir uzun düdükle cevap veririm

21

221- Siz yol hakkı oian gemisiniz ve başka bir gemiyle çatışma durumuna giriyorsunuz. Ancak sizin manevranızla çatışmanın engelleneceği belirmeye başladı. Ne yaparsınız ve ne zaman yaparsınız?

D) Diğer geminin yol vermeyeceğini anladığım zaman ve yeterince erken manevra yaparım

22

222- Kısıtiı görüş şartlarında üzerinde yol olan herhangi bir arızası olmayan fakat durup su üzerinde ilerlemeyen bir tekne, aşağıdaki ses işaretlerinden hangisini verir?

_ _ 2d _ _