meteo9 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > meteo9 > Flashcards

Flashcards in meteo9 Deck (40):
1

Bir cismin görülebileceği ve tanınabileceği en büyük mesafeye ne ad verilir?

Görüş Mesafesi

2

Hava haritalarında H harfi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Yüksek basınç

3

323- Kuzey yarımkürede yüksek basınç alanları için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Polar

4

324- Aşağıdakilerden hangisi soğuk hava kütlesi değildir?

Tropikal

5

Kuzeybatıya doğru ilerlemekte olan bir gemi, gemi süratine eşit şiddetle poyraz (gerçek) rüzgarı almakta ise, bağıl rüzgar yönü
aşağıdakilerden hangisidir?

Kuzey

6

326- Soğuk cephe geçişinden sonra aşağıdaki durumlardan hangisi oluşur?

Nemlilik azalır

7

327- Hızla düşmekte olan basıncı gösteren barometre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşeceğinin ya da yaklaşmakta olduğunu
göstermektedir?

Alçak basınç sisteminin

8

328- Genellikle dairesel bir yapıda olan alçak basınç alanlarına ne denir?

Siklon

9

329- Aşağıdakilerden hangisi rüzgarın yönünü gösteren aletlerden değildir?

VVindtshort

10

330- Sapanh psikrometre i!e aşağıdaki değerlerden hangisinin ölçümü yapılır?

Bağıl nem

11

331- Atmosferde yükselirken hangi hava elemanı daima azalır?

Basınç

12

332- Aşağıdakilerden hangisi maksimum ve minimum termometrenin birleştirilmiş halidir?

Six termometresi

13

333- Aşağıdaki aletlerden hangisi bağıl nem ve çiğ noktası sıcaklığını ölçmek için kullanılır?

İslak ve kuru hazneli higrometre

14

334- Bir cismin yayınladığı radyasyon enerjisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sıcaklık artınca artar

15

335- Kuvvetli bir radyasyon inversiyonu için ideal şartlar aşağıdakilerden hangisidir?

Açık, sakin, kuru kış geceleri

16

336- Yeryüzünde basınç aşağıdaki koşullardan hangisinde azalır?

Yeryüzü yakınındaki havanın konverjansı

17

337- Suyun karalara nazaran geç ısınıp geç soğumasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

Suya nazaran toprağın sıcaklığını 1°C yükseltmek için daha çok ısı verilir

18

338- Bir yerde orajirı meydana geldiğini söylemek için aşağıdakilerden hangisinin görülmesi yeterlidir?

Gökgürültüsünün işitilmesi

19

339- Stratosferde bulunan gazlardan hangisi zararlı kısa dalgaboylu güneş radyasyonunu yutar?

Ozon

20

340- Aşağıdakilerden hangisi bir yer kartında iki hava kütlesi arasındaki süreksizlik yüzeyine verilen addır?

Cephe

21

Yandaki model istasyonuna göre şimdiki hava durumu nasıldır?

Oraj

22

342- Troposferin tepesindeki hava sıcaklığı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Belli bir mesafede izotermal olur

23

Deniz seviyesinde atmosferde aşağıdakilerden hangisi doğal olarak katı, sıvı, gaz halinde bulunur?

Su

24

344- Bağıl nern için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Hava içindeki nem miktarında bir değişiklik olmaksızın sıcaklık arttığında artar

25

Aşağıdakilerden hangisi yağış çeşididir?

Buz prizması

26

346- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi etkileyen sıcak hava kütlelerinden biri değildir?

Ekvatoral

27

347- Maritim Polar hava kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soğuk, nemli

28

Aşağıdaki ifadelerden hangisi soğuk cephe ile uyuşmaz?

Kırmızı çizgiler

29

Aşağıdakilerden hangisi yağış değildir?

Aurora

30

Sağanak yağış aşağıdaki bulutlardan hangisinden düşer?

Cumulonembus

31

351- V veya U şekilli olan alçak basınç alanlarının uzantılarına ne ad verilir?

Oluk

32

Rüzgarın S£, E, NE, N yönlerinde drise olması hangi basınç sisteminin özelliğidir?

Alçak basmç

33

353- Aşağıdaki aletlerden hangisi bağıl nemi ölçmez?

Anemometre

34

354- El anemometresi aşağıdakilerden hangisini ölçer?

Rüzgar şiddetini

35

355- İsı enerjisi için aşağıdaki iletimlerden hangisi doğrudur?

Sıcak cisimlerden soğuk cisimlere doğru

36

356- Aşağıdakilerden hangisi maksimum-minimum termometrenin kullanım amacıdır?

Günlük en yüksek ve en düşük sıcaklığın belirlenmesi

37

357- Barografın hassas elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

Vidi kutusu

38

358- Aspiratörlü psikrometre ile aşağıdaki değerlerden hangisinin ölçümü yapılır?

Bağıl nem

39

359- Troposferde sıcaklık ortalama olarak yükseklikle nasıl değişir?

Yükseklikle doğrusal olarak azalır

40

360- Güneş enerjisi, dünyaya aşağıdaki yollardan hangisiyle taşınır?

Radyasyon