GEMİ MANEVRASI 6 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > GEMİ MANEVRASI 6 > Flashcards

Flashcards in GEMİ MANEVRASI 6 Deck (40):
1

Bir enjektörün kontra somunu gevşerse ne olur?

Püskürtme basıncı azalır

2

202- Ticaret gemilerinde, büyük bir çoğunlukla aşağıdakiierden hangisi ana makine olarak kullanılmaktadır?

Dizel motorları

3

203- Vai? everiepi yada süpap çakışması nasıl tanımlanır?

Cebri egzozun sonuna doğru ve üst ölü nokta civarında emme ve egzoz süpaplarının açık oluşu

4

204- İki zamanlı makinelerde süpürme havası basıncının sayısai değeri hangi sınırlar arasındadır?

1,15-1,55 bar

5

Süpersarjlı dizel makinelerinde valf overlepinin krank açısı türünden süresi, süpersarjsız makinelere göre

çok daha büyüktür.

6

Dizel makinelerine aşırı doldurma uygulandığı zaman, aşağıdaki yararlardan hangisi sağlanmaz?

Egzoz sıcaklığı 50°C artar

7

Trank pistonlu makinelerin hareketli parçaları nelerdir?

Piston, konnektin rot, krankşaft ve volan

8

203- Yaş laynerierin en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

Yağlama yağma soğutma suyunun karışmasıdır.

9

Salmastra kutusu veya stafin baks hangi dizel makinelerinde kullanılır?

Krosketli makinelerde

10

Pervane ile makine krankşaftı arasında bulunan ve pervane tepkisinin gemi bünyesine aktarılmasını sağlayan yataklar aşağıdakilerden

Srast yatağı

11

Biri tek dilli diğeri çift dilli makaradan oluşan palangaya ne isim verilir?

E! palangası veya adi palanga

12

212- Çift pervaneli bir gemide dümen ortada iken ve başka bir dış etken olmaksızın gemiyi sancağa döndürmek için makineler nasıl çalıştırılır?

iskele makine ileri, sancak makine tornistan

13

213- Konnektin rot makinenin aşağıdaki hangi parçalarını birbirine bağlar?

Pistonları krankşafta bağlar.

14

Boyutları, yakıt tank kapasiteleri, tipleri aynı olan iki gemiden biri herhangi bir makine ve diğeri dizel motoru ile tahrik edilmektedir. Acaba bunlardan hangisinin "seyir yarıçapı” daha büyüktür?

Dizel motorlu geminin daha büyüktür.

15

Maksimum güç karışımında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Dizel motorlu geminin daha büyüktür.

16

Bir buhar türbininde erozyona sebep olan buhar hangisidir?

Yaş buhar

17

İki zamanlı dizel makineleri ile dört zamanlı makineler arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

Havanın silindirlere giriş ve egzoz gazlarının silindirden atılışıdır.

18

218- Yakıtın silindirlere hidrolik basıncı ile püskürtülmesine ne ad verilir?

Haydroük püskürtme

19

213- Soğutma suyunun makine, kuler, pompa ve tekrar makine arasında dolaştırıldığı devrelere ne ad verilmektedir?

Kapalı soğutma devresi

20

220- Yüksek güçlü, ağır devirli gemi dizel makinelerinde aşağıda verilen yakıtlardan hangisi yaygın olarak kullanılır?

Fuel oiller

21

Dizel motorlarında krankşafîı taşıyan ve onun iaynında çalışmasını sağlayan yataklara ne ad verilir?

Palamar yatağı

22

Krankşaftlann palamar yatakları içinde dönen kısımlarının adı nedir?

Krank jurnal

23

İleri yo! gücü ile tornistan gücü arasındaki farklılık en fazla hangi tip makinelerde olur?

Buhar türbini

24

Pervanenin enine (kemerese!) kuvvetinden en az hangi tip pervanelerde yararlanılır?

Sabit kanatlı çift pervanelerde

25

225- Dar suda aşağıdakiierden hangisi olmaz?

Gemi bordasında ortada sular yükselir.

26

226- Pervanenin bir gemi üzerindeki döndürücü efkisi aşağıdaki durumların hangisinde görülür?

İleri yolda akıntı arkadan geldiğinde

27

Aşağıdakiierden hangisi gemi kullanıcı tarafından kısmen kumanda edilebilen bir etkendir?

Dönme çemberi

28

228- Rüzgarı sancak başomuziuktan alan kıçtan kasaralı bir gemi için aşağıdakiierden hangisi yanlıştır?

Geminin başı sancağa kaçmak ister.

29

- Suda biryere bağlı olmaksızın duran gemilerin rüzgar koşulu altında en belirgin hareketi aşağıdakiierden
hangisidir?

Rüzgara yakın bordası rüzgara 90° açı ile durum alır.

30

230- Geminin çabuk dönmesi için aşağıdakiierden hangisi uygulanmaz?

Rüzgar üstüne dönülmelidir.

31

231- Aşağıdakiierden hangisi bir geminin karine sürtünme direncinin oluşumuna en fazla etki eder?

Gemi hızı ve karina kirlilik katsayısı

32

232- İleri yoi alan bir geminin baş ve kıçında dalga tepesi ve bordasında dalga çukuru oluşumuna bağlı olarak aşağıdakiierden hangisi
doğru değildir?

Baş dalga dizisinin tepesi her zaman kıç dalga çukurunun üzerine biner.

33

233- Makine türü buhar türbini olan bir geminin manevrası için aşağıdakiierden hangisi yanlıştır?

Köprüüstü kumandalarına reaksiyon zamanı kısadır.

34

Geminin dönmesinde 35° den fazla dümen, dönüş üzerinde olumsuz etki yapar. Bu durumda aşağıdakiierden hangisi doğrudur?

Tarayıcı kuvvet artar.

35

Aşağıdakiierden hangisi kaloma miktarının tayininde etken değildir?

Makine tipi

36

Baş taraftaki bütün halatları sancaktan sahile verilmiş ve volta edilmiş gemide kıçını yanaştırmak için ne komut venlmelidir?(Sağa devirii tek pervane)

İskele alabanda ağır yoi ileri

37

237- 18mm çapındaki bir zincir kaç burgatadır?

2

38

238- Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Demirin deniz dibinden kopması haline apiko denir.

39

Çifte demirle demirieneceği zaman demirlerin arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

100 m’den fazla

40

Üç{3)burgatalık 24 telli bir tel halatın kesilme gücü aşağıdaki ton değerlerden hangisine uygundur?

27 ton.