meteo8 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > meteo8 > Flashcards

Flashcards in meteo8 Deck (40):
1

281- Yüksek basınç alanları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yüksek basınç alanları sıcak, soğuk ve nötr olmak üzere üç tiptir

2

282- Bir bulut damlacığının çapı aşağıdakilerden hangi aralıkta değişir?

20 - 200 pm

3

283- Hale olayı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kötü hava habercisidir

4

284- Havadaki mevcut subuharının doyma durumuna ulaşması için gerekli buhar oranını % olarak ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?

Bağıl nem

5

285- Aşağıdakilerden hangisi nembostratus’un özelliklerinden değildir?

Ay veya güneş ışığını geçirirler

6

286- Aşağıdakilerden hangisi termal siklonun oluşumunda söz konusu değildir?

Yukarıda konverjans nedeniyle hava sütununun ağırlığı azalır ve yerde basınç düşer

7

Bir tropikal fırtına gözüne 15 mil mesafede basmç ve rüzgar değişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

20 hpa, 12 kuvvetten büyük

8

288- Laventer, aşağıdakilerden hangi bölgede esen yerel rüzgardır?

Akdeniz, Cebelitarık civarında

9

Sıcak yada soğuk bir hava kütlesine ait sıcaklık ve nem özellikleri aşağıdakilerden hangisi nedeniyle değişime
uğrar?

Hava kütlesinin yatay hareketi

10

- Gemilerde en çok kullanılan barometre tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Aneroid barometre

11

291- Deniz durumu skalasında kaba dalgalı olarak ifadeedilen deniz (5) değeri için, Bofor skalaşına göre jurnale hangi değerler yazılmalıdır?

Deniz 5, hava 6

12

292- (Tk) hava sıcaklığı, (Tw) deniz suyu sıcaklığı, (Td) çiğ noktası sıcaklığı olduğuna göre, açık denizlerde sisin meydana gelebilmesi için aşağıdaki hangi koşulların oluşması gerekir?

Tw = Td Basınç ve nem sabit

13

Minimum termometre aşağıdakilerden hangisini ölçer?

En düşük sıcaklığı

14

294- Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimi değildir?

Pascal

15

295- Squa!l (Kararsızlık) hattı gene! olarak aşağıdakilerden hangisinde oluşmaz?

Soğuk cephenin gerisinde

16

296- Soğuk cephe geçişlerinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cephe yaklaşırken basınç hafif düşer, cephe geçerken aniden yükselir, cephe geçtikten sonra sürekli yükseliş olur

17

Atmosferin en alt tabakası olan troposfer, toplam atmosfer kütlesinin ne kadarım kapsar?

% 75

18

238- Kara meltemlerinin genellikle en kuvvetli olduğu zaman aşağıdakilerden hangisidir?

Güneş doğmadan hemen önce

19

299- Aşağıda veriien özelliklerden hangisi bir sıcak hava kütlesinin geldiği bölgede görülmez?

Konvektif hareket

20

Hava haritasında mavi çizgiler aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soğuk cephe

21

Kuzeye doğru ilerlemekte olan bir gemi süratine eşit şiddetle yıldız rüzgarı almakta ise, bağıl (görünür) rüzgar aşağıdakilerden hangi yönde eser?

Yıldız

22

302- Aşağıdakilerden hangisi küme bulut değildir?

Cirrostratus

23

303- Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

Absolute

24

304- Aşağıdakilerden hangisi görüş uzaklığına doğrudan etki etmez?

Sıcaklık

25

Aşağıdakilerden hangisi bir sis tipi değildir?

Türbülans sisi

26

306- Bir geminin yakın çevresinde nimbostratüs tipi bulutların görülmesi beraberinde aşağıdaki durumlardan hangisini getirecektir?

Yağmur ve zayıf görüş

27

BENGUALA - KUROSHİO - AGULHAS aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

Okyanus akıntıları

28

308- Soğuk hava aşağıda, sıcak hava yukarıda olmak koşuyla cephe eğimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Eğim sıfır değilse yatay basınç gradyam süreksizliği vardır

29

309- Aşağıdakilerden hangisi su hortumunun oluşma nedenlerinden değildir?

Yatay sıcaklık gradyanının küçük olduğu sıcak cepheler

30

310- Merkez basıncı 974 hpa olan bir siklonun açık denizde meydana getirebileceği maksimum rüzgar hızı kaç knot olabilir?

96 knot

31

311- Bir radyasyon inversiyonunun ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Yeryüzü tarafından yayınlanan kızıl ötesi radyasyon

32

312- Frontojenez aşağıdaki durumlardan hangisinde olanaklıdır?

Rüzgar, düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru esiyor ve bu yönde şiddeti azalıyorsa

33

313- Aşağıdakilerden hangisi, dünyaya gelen güneş enerji miktarını etkileyen faktörlerden biri değildir?

Deniz ve kara dağılışı

34

314- Minumum termometrenin okuma zamanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

0700-2100

35

315- Aşağıdaki aletlerden hangisi deniz suyu sıcaklığını ölçer?

Deniz termometresi

36

316- Vidi kutusu aşağıdaki aletlerden hangisinin hassas elemanıdır?

Aneroid barometre

37

317- Minumum termometrenin içinde sıvı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

Alkol

38

318- Yerden itibaren atmosferin tabakaları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer

39

319- Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi sıcak yerel rüzgarlardandır?

Hamsin

40

320- Havaya nem iiave etmeksizin, havanın doymuş hale gelmesi için soğutulması gereken sıcaklık aşağıdakilerden hangisidir?

Çiğ noktası sıcaklığı