GEMİ MANEVRASI 7 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > GEMİ MANEVRASI 7 > Flashcards

Flashcards in GEMİ MANEVRASI 7 Deck (40):
1

Kurallara göre yüksek bordalı bir gemide kılavuz, çarmıhı kullanarak en çok kaç metre çıkmalıdır?

7 m

2

Geminin salma dairesinin çapı ne kadardır?

Denize verilen zincir uzunluğu ile gemi boyu toplamının iki katı

3

Değişken kanat pervaneli küçük deplasmanlı katamaran bir gemide tam yol ileriden tam yol tornistana geçildiğinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Makine bayılır.

4

244- Sığ su etkisi geminin altındaki hangi derinlikte meydana gelir?

Gemi draftının 1,5 katı derinlikte

5

245- Sığ suyun dönme çemberine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Dönem çemberi büyür.

6

246- Pitch kontrollü bir pervane için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Tornistanda dönüş yönleri değişir. •

7

247- Aşağıdakilerden hangisi rüzgarın gemi üzerindeki etkilerinden değildir?

Boyuna trimlenme

8

248- Ağır denizleri kemere istikametinde almanın ne gibi sonuçları vardır?

Gemiye yalpa yaptırır. Aşırı yalpada seyre ısrar edilmesi yükün hasarlanması, yük kayması, kaymanın ortaya çıkardığı meyile yalpanında eklenmesiyle alabora olma tehlikesi, personelde rahatsızlık ve gemi malzeme ve donanımlarında hasar oluşmasına neden olur

9

249- Ağır denizlerde denizden adam kurtarmak için gemiyle kazazedelere yaklaşırken kazazedeler geminin hangi tarafına gelecek şekilde durulur?

Rüzgar kıç omuzlukta ve kazazedeler pruvanın rüzgaraltı tarafında tutulmalıdır

10

Herhangi bir operasyon için helikopter bekleyen gemi hangi manevrayı yapmalıdır?

Gemi suda sabit bir hızda seyredecektir.

11

251- Kıçtan kara bağiamada (Akdeniz çiftlemesi) demirler arası kaç derecelik bir açı bırakmak uygundur?

60 derece

12

Bir pilot çarmıhı en fazla kaç metre oiabilir?

9 metre

13

Bir gemide başka bir dış etken olmaksızın, dümen ortadayken, tornistanda baş sancağa kıç iskeleye savruluyorsa gemide aşağıdaki pervane tiplerinden hangisi kullanılmaktadır?

Sağ devirli sabit adım tek pervane

14

254- Baş babalarından kısa bağlama metodu ile bir gemiye bağlı ve dik vaziyette duran iki romorkör ile rıhtıma doğru
yanaşma hızını (geminin borda istikametindeki hızını) yavaşlatmak için nasıl manevra yapılmalıdır?

Her iki römorkörde makinesini tornistanda çalıştırmalıdır

15

255-Sığ suda ilerlerken derin suya göre;.......................

Sürat azalır, durma mesafesi büyür, dümen etkisi azalır

16

256- ............... Demire verilecek kaloma miktarı, su derinliğine ilaveten şu etkilere de bağlıdır; ....................

salma alanı kısıtlaması, demirde kalınacak süre, demir yerinin kötü hava koşullarından etkilenme durumu

17

257- Demirin en iyi tutacağı dip yapısı hangisidir?

Koyu kızıl balçık

18

Rüzgar aşağıda sıralanan hangi etkilerin tümünü veya birkaçını gemi üzerinde meydana getirir?

D)urma, Hız değiştirme, Düşürme, Bayıltma

19

Hangisi köprüüstü makine konsolunda bulunması gerekli olmayan göstergelerdendir?

Sintine seviye göstergesi

20

Ağırlığı 450 kg’dan fazla olan gemi demirlerine ait biigiler demirin neresinde bulunur?

Meme

21

Bir palanganın mekanik avantajım arttırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır ?

Tirenti hareketli palangadan çıkarılır

22

262- 200 kg’îık bir yük , mahzurlu donatılmış top palangası ile kaldırılacaktır. Palanga mekanik avantajı 4 olduğuna
göre, tirentiye uygulanacak kuvvet ne olmalıdır ?

70 kg

23

263- Güverte saçında dolgu kaynağı ile doldurulamayacak büyüklükte olan bir delik aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle
onarılır?

Geçme yama

24

İleri yoi alan tek pervane tek yelpazeli gemilerde dümenin etkileri,
I, Bordasal dışa kayma
II. Savrulma IH. Dönme
İV. Hız azaitma V. Bayıltma

I, II, İli, IV, V

25

Aşağıdaki durumlardan hangisinde daha dar bir alanda dönülebilir?

Başa trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse

26

266- Başiterin çalıştırılması ile oluşturularak, başa uygulanan kemerese! bir kuvvet, gemi üzerinde toplam olarak aşağıdaki etkilerden hangisini oluşturur?

Yön değiştirme, Bordasal içe kayma, Savrulma

27

26?- Demir taratmada aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (d: Göz loçasından deniz dibine olan dikey mesafe)

Çok kısa kaloma demir taratma kaloma miktarı = 1,1 x d

28

268- Bir palangayı donatan halatın kesilmesi durumunda bu halati hangi yöntemle birbirine eklersiniz?

Matiz dikişi iie

29

26S- Yapay lif halatlar özellikle naylonlar şoklara karşı doğal lif halatlara oranla ;

5 - 10 kat daha dayanıklıdır.

30

270- Halata karaman vurma olasılığı varsa, bunun halata binecek yükü;

En az iki katma yükseltir.

31

Katranlı kendirden yapılan ve façuna yapma işleminde kullanılan tel halat kollarının arasında bulundurulan ve halat akşamından yapılan ince iplere ne isim verilir?

Ligodora

32

272- Oksi-Asetilen kaynağında kullanılan hortumlar kaç barlık çalışma basıncına dayanıklı olmalıdır?

20

33

Aşağıdaki gemici bağının adı nedir ?

Piyan

34

274- Eski veya kabaran boyaların dökülmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Raspa yapılır

35

275- Gaz ergitme kaynağında aşağıdakiierden hangisi YAKICI GAZ olarak kullanılır ?

Oksijen

36

Dümen ve başiterier birlikte kullanıldıklarında, dümeni ve başiteri sancağa birlikte bastığımızda,

Savrulma kuvvetli sancağa, bordasal kayma yok yada zayıf olur

37

277- Durma mesafesine sığ su etkisini göz önüne aldığımızda aşağıdakiierden hangisini yapmamız doğru olur ?

En düşük Emniyeti'lerin hızda ilerlemek uygundur

38

Çipolu demir (Admiralty demiri) ile çiposuz demir arasında ne fark vardır?

Çiposuz Demir gömülebildiği için daha yüksek tutuculuk sağlar

39

Bir gemi makinesinin arıza oluşmaksızın verebileceği güç aşağıdakiierden hangisidir ?

Sürekli maksimum güç

40

280- Suda bir yere bağlı olmadan duran bir gemi tümüyle düzenli bir akıntının içindeyken hangi hızda ve hangi yönde
sürüklenir?

Hemen hemen akıntının aktığı hızla, aktığı yöne sürüklenir.