meteo2 Flashcards Preview

U.Y. Kaptanlık sınavı > meteo2 > Flashcards

Flashcards in meteo2 Deck (40):
1

41- Seyirdeyken gemide bağıl rüzgar hızı aşağıdaki meteorolojik gözlem aletlerinden hangisi ile ölçülebilir.

Anemometre

2

42- .......... Bir yüksek basınç merkezi île bir alçak basınç merkezi arasındaki basınç farkı ne kadar fazla olursa, .............

Rüzgar şiddeti o kadar fazla olacaktır

3

43- Gün boyu meydana gelen karasal ısınma nedeniyle bir ada üzerinde meydana gelen bulut aşağıdaki bulut tiplerinden hangisidir.

Kumulus

4

44- Kuzey yarımkürede fırtına rota izinin sağ tarafında kalan kısmına (fırtınanın hareket ettiği yöne doğru bakıldığında) verilen ad aşağıdakilerden hangisidir.

Tehlikeli yarıdaire

A image thumb
5

45- Antisiklonlar genellikle aşağıdakilerden hangisi ile karakterize edilir.

Kuru iyi hava

6

46- Oraj oluşturan bulut tipi aşağıdakilerden hangisidir.

Kümülonimbus

7

Bir hava kütlesi, eğer “sıcak” olarak nitelendirilir

Üzerinde hareket ettiği yer, havadan daha soğuk ise

8

..............Meteorolojik rasat yaparken rüzgarın batıdan estiğini tesbit ediyorsunuz. Gemi jurnaline rüzgar yönünü ...........olarak kaydetmelisiniz.

270'

9

cephe oluşumuna aşağıdaki durumlardan hangisi neden olur.

Bir sıcak cepheyi yakalayıp onu geçmekte olan bir soğuk cephe

10

50- Bir alçak basınç sisteminin geçişi aşağıdaki meteorolojik aletlerden hangisinin periyodik olarak kontrol edilmesiyle saptanabilir.

Barometre

11

51- Ökiüzyon cephenin geçişiyle birlikte görülen sıcaklık değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

Sıcak tip yada soğuk tip oklüzyon olmasına bağlı olarak değişir

A image thumb
12

52- Soğuk cephe geçişinden sonra barometre basıncı sıcaklık

Yükselir/düşer

13

Soğuk cephe geçişinin ardından görüşte nasıl bir değişiklik olur.

Hızla artar

A image thumb
14

54- Gemide meteorolojik rasat yaparken rüzgarın kuzeydoğudan estiğini belirlediğinizde gemi jurnaline rüzgar yönünü olarak kayıt ederiz. A) 045'

045'

15

Yaptığınız meteorolojik rasatı rapor ederken rüzgar yönünü............. olarak bildirmelisiniz.

Hakiki derece

16

Deniz seviyesinde en iyi rüzgar yönü tahmini aşağıdakilerden hangisinin yönü gözlemlenerek yapılabilir.

Dalgalar

17

57- Alizeler nerede konverjansa uğrarlar.

Subtropikal yüksek basınç kuşağı

A image thumb
18

58- Bir denizci için, sıcak cephenin yaklaşmakta olduğuna dair ilk işaretler aşağıdakilerden hangisidir.

Gittikçe sirrostratus ve sonrada altostratuslere dönüşen yüksek sirrus bulutları

A image thumb
19

hava kütlesi için iyi bir kaynak bölgesi olabilecek yerler aşağıdakilerden hangisidir.

Geneliikie hafif rüzgarlı ve üniform yapısı olan düzgün geniş yüzeyler

20

60- Yüksek basınç alanlarında havanın açık olmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar.

Yukarıdan yere doğru çöken hava

21

61- Yatay olarak bir hava kütlesini karakterize eden özellikler aşağıdakilerden hangisidir?

Sıcaklik, nem

not:

 

(Atmosferin, yatay olarak sıcaklık ve nem bakımından homojen karakter gösteren geniş bölgelerine hava kütlesi de­nir)

22

62- FM 13 X SHIP Kod formunda, 99LaLaLa CtcLoLoLoLo grubu neyi ifade eder.

Mevkii grubudur

23

63- FM 13 X SHIP Kod formunda, 4PPPP grubunda ne bilgisi verilir.

Hava basıncı

24

64- Gemi ambarındaki ve dışarıdaki havanın çiğ noktası sıcaklıklarının aynı olduğu farzedilirse, bu durumda ambar kapağı açılıp, içerdeki sıcak hava ile dışarıdaki soğuk hava karıştığında, ambardaki bağıl nem için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

Öncekine nazaran artar

25

65- Gulf Stream akıntısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

Sıcak su akıntısıdır

 

not:Gulf Stream ya da Körfez Akıntısı Kuzey Atlantik Akıntısı'nın bir parçası olan, Meksika Körfezi'nden başlayıp İngiltere'nin kuzeyine kadar devam eden sıcak su akıntısı. Kuzey Ekvator Akıntısı'nca beslenir. Avrupa'nın kuzeyindeki iklimi yumuşatarak yaşanabilir kılar.

26

86- Bir cepheyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

Bir cephenin her iki tarafında rüzgarlar çok farklı hızda eserler

27

67- Aşağıdakilerden hangisi kümülonimbüs bulutlarıyla ilişkili meteorolojik olaylardan değildir.

Sürekli yağmur yağışı

28

Periyodu 4 saniye olan bir dalganın yaklaşık boyu kaç metre ve hızı kaç knot'dur?

O 12.5 Knot, L= 25 m.

29

69- Dünyanın genel sirkülasyonu için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

30° - 60° enlemleri arasında kuzey yarımkürede doğulu rüzgarlar kuşağı vardır

30

70- Musonlar aşağıdakilerden hangisi ile karakterize edilir?

Yaklaşık 6 aylık periodlarla yön değiştirerek tam zıt yönlerden esen sürekli rüzgarlar

A image thumb
31

71- Aşağıdakilerden hangisi bir sis tipi değildir?

Türbülans sisi

 

sisler:adveksiyon,radyasyon ve cephe sisi

32

Aşağıdakilerden hangisi hava kütlesinin termodinamik değişimlerinden biri değildir?

Türbülansla değişim (dinamik oldugu icin)

---------------

termodinamik degisimler

1-Alttan ısınma

2-Alttan soguma

3-nem kazanma

4-Yoğunlaşma ve yağış sonucu nem kaybıyla

33

Cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cepheye normal (dik) rüzgar bileşenleri cephe civarında eşittir

34

Aşağıdakilerden hangisi kararlı atmosfer şartlarında oluşmaz?

Öğleden sonra görülen orajlar

35

75- Sirrus, sirrostratüs ve altostratüs sırasıyla gelişen bulut dizisini takiben oluşan yağmur yağışı genellikle aşağıdakilerden hangisinin yaklaşmakta olduğuna bir işarettir?

Sıcak cephe

36

76- Aşağıdakilerden hangisi cephesiz siklon değildir?

Orta enlemlerde oluşan dalga siklonları

----------------------

iki tur siklon var sapatik ve ekstratropik

sapatik cephesiz:Tropik siklonlar okyanuslar üzerinde oluşur. Fırtına merkezi çevre havasından daha sıcaktır. Cepheleri yoktur. En kuvvetli rüzgarlar yeryüzü yakınındadır. Tropik siklonlar daha çok yaz mevsimlerinde etkilidir.

Ekstratropik Siklonlar

Tropikler dışında oluşurlar. Fırtınanın merkezi çevre havasından daha soğuktur. Cepheleri vardır. En kuvvetli rüzgarları daha üst atmosferdedir. Ekstratropik siklonlar özellikle kış mevsimi boyunca etkilidir.

37

77- Kuzey yarımkürede, yer düzeyinde, rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

Rüzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarıya doğru eser

38

Aşağıdaki bölgelerden hangisi tropikal siklonun oluştuğu bölgeler arasında yer almaz?

Güney Atlantik Okyanusu

A image thumb
39

kuzey yarımkürede alçak basınç alanlarında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Rüzgar saat ibreleri yönünde drise olur

40

80- Koyu gri renkte şekilsiz, yağmur ve kar yağışı yapan alçak bulut aşağıdakilerden hangisidir?

Nimbostratus