Kirurgi: Appendicit Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: Appendicit > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: Appendicit Deck (43)
Loading flashcards...
31

När ska man behandla en appendicit invasivt vs konservativt?

Öppen op är förstahandsval och har färre komplikationer än konservativ behandling med ab. Om osäker, gör lappapp exploration.

Om skör patient med hög op risk: konservativ behandling

Om misstanke på flegmone/abcess: konservaiv behandling med antibiotika för att undvika behov av appendektomi med ileocekal resektion.

25%-40% av konservativt behandlade appar måste opereras förr eller senare.

32

Hur utförs en appendektomi?

Appendix avligeras utan invagination av stumpen. Buksköljning, kvarlämnande av dränage eller att lämna såret öppet för sekundärsutur är inte motiverat. 

33

34

Vad är det bästa sättet att ställa diagnosen appendicit?

Status och anamnes!

Several studies have found the diagnostic accuracy of clinical evaluation alone to be 75-90%

35

36

Om appendicitdiagnosen är osäker nog för att CT är indicerad, vilken typ av CT ska då göras?

CT buk med IV och oral kontrast, ev sedan op för exploration

37

Vilka patientgrupper kan ha nytta av radiologiska dignostiska verktyg för appendicitdiagnos?

elderly patients,

patients with comorbid illnesses,

women of childbearing age

38

När ska perforation av appendix misstänkas?

hög temp: > 39.4°C 

väldigts höga vita: > 15

radiologi som talar för vätska i hö fossa

39

Hur ter sig Meckel's divertikulit kliniskt?

Diffdiagnos till appendicit! En embryologisk rest som befinner sig 60 cm från ileocecalvalven.

Mimar kliniska bilden. Om app ej inflammerad vid kirurgi ska kirurgen leta efter en Mekels divertikel!

40

Vad ska man ha somm diffdiagnos om diarré är ett prominent symtom vid hö sidig fossasmärta?

Akut ileit: oftast Yersiniainfektion i terminala ileum + mesenteriska lymfkörtlar. Odling kan tas härifrån vid exploration.
(Kan även vara Campylobacter, Salmonella, mm)

41

Ung patient som har appendektomerats öppet nyligen och PAD svar visade normal appendix. Har ändå ont postoperativt. Kom initialt in med trötthet, långvarig diarré med hö sidig buksmärta, viktnedgång och feber. Vad ska misstänkas?

Crohn's sjukdom

Möjligen också malignitet, men pat är då ofta äldre)

42

Patient med smärta i hö fossa berättar att smärtan kommer i attacker. Ökar eller minskar detta sannolikhet för appendicit?

Minskar. Misstänk tex ileus eller njursten.

43