sidor 142 Hjulupphängning och styrinrättning Flashcards Preview

Yrkesplugget boken > sidor 142 Hjulupphängning och styrinrättning > Flashcards

Flashcards in sidor 142 Hjulupphängning och styrinrättning Deck (24):
1

detta system har fler leder och stag än kuggstångsstyrningen.
risken för glapp i styrningen ökar.
vilket ger sämre styrrespons.
däremot känns inte obalans och stötar från hjulen lika tydligt.

parallellstag
styrstag
pitmanarm
styrväxel
spindel

principskiss av styrinrättningen hos en tung lastbil.

该系统具有比齿轮齿条式转向更多的关节和大括号。
在控制增加反弹风险。
导致转向反应不佳。
然而,不觉得不平衡,冲击车轮清楚。

拉杆
拉杆
连杆
舵机
纺锤

一辆重型卡车的转向系统的示意图。

2

servostyrning

de flesta större personbilar och alla lastbilar är idag utrustade med servoassisterad styrning.

动力转向

现在大多数大型的汽车和所有的卡车都配备了助力转向。

3

servoassisterad styrning

助力转向

4

utrustade

配备

5

servostyrning ger föraren " hjälpkraft" vilket underlättar när man ska manövrera fordonet i låga hastigheter ex. vid parkeringsmanövrar.

动力转向系统给驾驶员“使用武力”,这使得车辆在低速时更容易操纵,例如。在倒车。

6

manövrera

操纵

7

parkeringsmanövrar

停车操作

8

underlättar

有利于,方便

9

styrningen kan göras mer direkt, vilket ger bättre vägkänsla.
stötar och obalans förmedlas inte lika mycket upp i ratten.

治理可以更直接,从而提高了灵敏度。
传送没有那么多的震动和不平衡在车轮。

10

förmedlas

传送

11

servostyrningen arbetar med hydraulvätska som trycksätts av en hydraulpump.
pumpen drivs via rem av fordonets motor eller av en elmotor.

动力转向的工作原理与液压流体压力的液压泵。
通过车辆的发动机或电动机的皮带驱动泵。

12

trycksätts

压力

13

servostyrningen fungerar inte med stillastående motor.
vilket kan vara ett problem vid bogsering.
bilen blir då oerhört tungstyrd utan servohjälpen.

动力转向系统是在发动机停止时无法正常使用。
它可以是一个问题,当牵引。
汽车变得令人难以置信的沉重,但控制伺服援助。

14

stillastående

停止,关闭,静止的,固定

15

oljebehållare
kylare för oljan i styrservon
returledning
styrservopump
elastisk slang
styrväxel

油藏
动力转向油冷却器
返回
动力转向泵
弹性软管
转向轴

16

servopumpen drivs oftast mekaniskt av motorn via en rem.
pumpen ger ett hydraultryck till styrventilen,
när föraren vrider ratten styr styrventilen ut ett tryck till styrväxeln som hjälper till att vrida hjulparet.

大多是机械驱动转向助力泵由发动机通过皮带。
泵提供液压的压力控制阀,
当驾驶员转动方向盘时,转向齿轮推动控制阀出一个压力到转向轴来帮助旋转车轮。

17

styrventilen

控制阀

18

rattlås

de flesta fordon är utrustade med ett rattlås.
tidiga rattlås spärrade ratten med en låstapp.
men tappen gick att bryta av med en snabb kraftig vridning med ratten.

转向锁

大多数车辆都配备了方向盘锁。
早期的防盗车把锁定与锁定销。
但引脚去打破一个快速急转弯方向盘。

19

även i moderna rattlås används en låstapp,
men nu går tappen in i ett av spåren på en spårring.
om man försöker vrida ratten kommer en fjäderring att slira mellan rattstång och spårring.

即使在现代的转向锁锁销,
但现在的脚到卡簧在轨道之一。
如果您尝试转动方向盘,弹簧圈之间的转向柱和卡簧滑。

20

spåren

凹槽

21

en spårring

卡簧

22

fjäderring

弹簧圈

23

det går inte att styra bilen eftersom det är så tungt att vrida ratten.
men den är inte helt låst.
konstruktionen gör att det inte går att knäcka låstappen med våld och stjäla bilen.
när nyckeln sätt in i låset och vrids om dras låstappen ur spåret i spårringen.

你无法控制的车,因为它是如此难以转动方向盘。
但它不完全锁定。
结构使得它不可能破解锁销与暴力和偷车。
当钥匙插入锁,转向锁定销在槽环的槽拉出。

24

rattstång
spårring
fjäderring
låstapp

på rattstången sitter fastpressad ring med utfrästa spår.

转向柱
卡簧
弹簧圈
锁销

转向柱上粘紧环与加工沟槽。