Level 2.3 Vocab Flashcards Preview

Chinese (Mandarin) > Level 2.3 Vocab > Flashcards

Flashcards in Level 2.3 Vocab Deck (70)
Loading flashcards...
1
Translate to English

 

日常
rìcháng

 

daily/everyday

2
Translate to English

 

用品
yòngpǐn

 

goods/products

3
Translate to English

 

洗发水
xǐfàshuǐ

 

shampoo

4
Translate to English

 

促销
cùxiāo

 

promotion

5
Translate to English

 

划算
huásuàn

 

to be worthwhile

6
Translate to English

 

牌子
páizi

 

brand

7
Translate to English

 

差不多
chàbuduō

 

about the same/almost

8
Translate to English

 

牙刷
yáshuā

 

tooth brush

9
Translate to English

 

不错
búcuò

 

not bad/decent

10
Translate to English

 

夜市
yèshì

 

night market

11
Translate to English

 

电话
diànhuà

 

telephone

12
Translate to English

 

号码
hàomǎ

 

number

13
Translate to English

 

手机
shǒujī

 

cell phone

14
Translate to English

 

一些
yìxiē

 

some/a few/alittle

15
Translate to English

 

衣服
yīfu

 

clothes/clothing

16
Translate to English

  

wipe/clean

17
Translate to English

 

毛巾
máojīn

 

towel

18
Translate to English

 

特价
tèjià

 

special price

19
Translate to English

 

肥皂
féizào

 

soap

20
Translate to English

 

香皂
xiāngzào

 

perfumed soap

21
Translate to English

 

刮胡刀
guāhúdāo

 

razor

22
Translate to English

 

棉签
miánqiān

 

cotton-buds/Q-tips

23
Translate to English

 

卫生纸
wèishēngzhǐ

 

tissue paper/toilet paper

24
Translate to English

 

牙线
yáxiàn

 

dental floss

25
Translate to English

 

洗面奶
xǐmiànnǎi

 

facial cleanser

26
Translate to English

 

沐浴露
mùyùlù

 

body wash

27
Translate to English

 

乳液
rǔyè

 

lotion

28
Translate to English

 


yào

 

medicine

29
Translate to English

 

感冒药
gǎnmàoyào

 

cold and flu medicine

30
Translate to English

 

防晒乳
fángshàirǔ

 

sunscreen

Decks in Chinese (Mandarin) Class (61):