Adenovirus Flashcards Preview

Virus > Adenovirus > Flashcards

Flashcards in Adenovirus Deck (18)
Loading flashcards...
1

Gruppe (Adenovirus)

Adenoviridae
7 subgrupper

2

Størrelse (Adenovirus)

70-90 nm (mellemstor)

3

Nucleinsyre (Adenovirus)

dsDNA

4

Form (Adenovirus)

Icosadeltahedron

5

Capsid (Adenovirus)

Har capsid hvorpå der er pentonbaser og fibre. Fibre indeholder VAP'erne. Pentonbasen og fibrene virker toxisk på celler.

6

Envelope (Adenovirus)

Har ingen envelope

7

Stabilitet (Adenovirus)

Nøgent capsidvirus, der kan modstå udtørring, opløsningsmidler, syre og glade fra GI-tract og endda mild chlorin-behandling.

8

Inddeling (Adenovirus)

100 serotyper - hvoraf 52 kan inficere mennesker

9

Epidemiologi/forekomst og smittemidler (Adenovirus)

Spredes via aerosoler, via den fækal-orale rute, ved direkte kontakt (fingre og fomites) og i swimmingpools, som har dårlig vandbehandling.
Adenovirus udskilles løbende og over lange perioder fra pharynx og fæces, og de fleste infektioner er asymptomatiske og øger derved spredning i lokalområder (skoler, militærbarakker).

10

Replikation (Adenovirus)

Optages i værtscellen via receptor-medieret endocytose i en clathrin-coated vesikel via pentoner og fibre -> Virus lyserer den endosomale vesikel -> DNA-genomet afleveres til kernen -> Replikation i kerne medieret af viralt coded DNA polymerase -> capsid proteiner syntetiseres i cytoplasma og transporteres til kernen -> samling af virus + capsid i kernen -> virus frigøres fra fellen ved lysering af cellen.
Cellen lyseres, da cellens metabolisme ødelægges og vironer ophobes -> lysering. Pentoner og fibre fra capsidet er giftige for cellen og inhiberer dens makromolekylære syntese.

11

Virulensfaktorer/patogenese

Adenovirus skaber lytiske og latente infektioner. Invaderer kroppen via mucosalt væv (luftveje, tarm og conjunctivia/cornea), hvilket skader cellerne direkte. Smitte er ikke altid lig sygdom. Medfører især alvorlig sygdom hos immunsupprimerede idet antistoffer og den cellemedierede immunitet er vigtig for resolution. Viræmi kan opstå efter lokal replikation af virus og spredes til viscerale organer (mest hos immunsuprrimerede). Latente eller persisterende infektioner i lymfoidt væv, og kan reaktiveres hos de immunsupprimerede. Viruslensfaktorer: Koder for proteiner, som inhiberer interferonaktiverede kinaser, Undgår Tc-celler ved at inhibere MHC-I præsentation.

12

Kliniske sygdomme/symptomer

-Luftvejssygdomme: Milde øvre luftvejsinfektioner med forkølelseslignende symptomer som hoste, let feber, løbende næse m.m.. Hyppigst hos børn - der kan opstå pneumonilignende og kighostelignende symptomer.
-Øjesygdomme: Conjunctivitis (øjebetændelse) og pharyngitis. Keratoconjunctivitis forekommer også (hvor cornea også bliver inflammeret)
-Mave-tarm infektion: Næst hyppigste årsag til gastroenteritis hos børn efter rotavirus. Virioner findes ofte i fæces uden at give sygdom. Mild diarré.
-Immunsupprimerede personer: Pneumoni og hepatitis.
-Kan også give hudinfektioner.

13

Diagnose (Adenovirus)

Prøver fra inficerede områder sendes til dyrkning (fx prøve fra øje, fæcesprøve eller nasalsekret). Antigen eller antistofpåvisning via ELISA og PCR.

14

Behandling (Adenovirus)

Ingen godkendt behandling

15

Profylakse/forebyggelse (Adenovirus)

Håndvask og klorbehandling af swimmingpools kan reducere transmissionen af adenovirus.
Levende vaccine er udviklet til soldater, men bruges ikke civilt.

16

Inkubationstid (adenovirus)

5-9 dage
(Længere inkubationstid end de øvrige virale gastroenteritter)

17

Immunsystemets håndtering

Antistoffer er vigtige for at bekæmpe infektionen, og beskytter personen fra reinfektion af den samme serotype men ikke andre. Antistofferne er rettet mod fiberproteinerne. Cellemedieret immunitet er vigtig for at limitere virus' vækst.

18

Som nævnt i et andet flashcard kan adenovirus give anledning til mange forskellige sygdomme. Hvad afgør sygdommen?

Sygdommen er bestemt af tropismen af den specifikke gruppe eller serotype af virus stammen (strain).

Serotypen er fx et resultat af forskelle i pentonbase og fibreprotein, og dette er med til afgøre tropismen.