Hepatitis E Flashcards Preview

Virus > Hepatitis E > Flashcards

Flashcards in Hepatitis E Deck (11)
Loading flashcards...
1

Størrelse (Hepatitis E)

30 nm (lille)

2

Nucleinsyre (Hepatitis E)

+ssRNA

3

Capsid (Hepatitis E)

Ja

4

Envelope (Hepatitis E)

Ingen envelope

5

Forekomst/epidemiologi (Hepatitis E)

Årsag til epidemier i østen, tilfælde i DK er importerede og ses sjældent.

6

Smittekilder og smitteveje (Hepatitis E)

Fækal-oral smitte via kontaminerede fødevarer og vand (mest hyppigt med vand). Smitter typisk ikke fra person til person. Virus udskilles op til 4 uger efter infektion - ingen kroniske bærere ses.

7

Replikation/patogenese (Hepatitis E)

Replikation i hepatocytter. Indtagelse -> Tarm (primær replikation) -> blod -> lever (sekundær replikation) -> inflammation og nekrose.

8

Kliniske symptomer/sygdomme (Hepatitis E)

Akut hepatitis: Anorexi, feber, kvalme, mavesmerter, opkast, mørk urin, lys fæces -> leverskade -> icterus. Ligner HAV, dog højere mortalitet. Især hos gravide (20% mortalitetsrate). Kan ikke blive kronisk.
Skal dog siges, at den ofte forløber uden symptomer og er sjælden alvorlig.

9

Diagnose (mikroskopiering, kultur, prøver, indsendelse, vurdering af svar) (Hepatitis E)

Antistofpåvisning ved ELISA. RT-PCR. Leverfunktionstest viser skade

10

Behandling (incl. antibiotika resistens) (Hepatitis E).

Ingen specifikke antivirale midler.

11

Profylakse (Hepatitis E)

Specifik immunisering: Ingen vaccine og ingen passiv immunitet er tilgængelig.
God hygiejne.