Parotitis epidemica (fåresyge) Flashcards Preview

Virus > Parotitis epidemica (fåresyge) > Flashcards

Flashcards in Parotitis epidemica (fåresyge) Deck (16)
Loading flashcards...
1

Gruppe (parotitis epidemica)

Paramyxovirus

2

Størrelse (parotitis epidemica)

156-300 nm

3

Capsid (parotitis epidemica)

Helisk nucleocapsid

4

Envelope (parotitis epidemica)

Ja, med hemagglutininneuraminidase (HN) og fusionglykoproteinet F.

5

Stabilitet (parotitis epidemica)

Envelope inaktiveres af udtørring og syre

6

Inddeling (parotitis epidemica)

Kun én serotype.
Generaliserende infektion - lang inkubationstid + livslang immunitet:
- mæslingevirus
-parotitis virus

Lokaliserede infektioner - kort inkubationstid + kort immunitet:
-parainfluenza
-RSV
-Metapneumovirus

7

Epidemiologi/forekomst (parotitis epidemica)

Næsten udryddet i DK som følge af vaccine (kun én serotype). Infektion giver livslang immunitet. Forekommer over hele verdenen, og der opstår epidemier ved sen vinter og tidligt forår. Primært en børnesygdom.

8

Smittekilder og smitteveje (parotitis epidemica)

Smitter ved direkte person-person kontakt og ved inhalation af respiratoriske dråber inficeret med virus. Er meget smitsom. Virus frigives i respiratoriske sekretioner fra personer som er asymptomatiske og under inkubationsperioden før klinisk sygdom -> næsten umuligt at kontrollere spredningen af sygdommen.

9

Replikation (parotitis epidemica)

Parotitisvirus binder til værtscellen via hemaglutininneuraminidasen. Fusionsproteinet F, medierer fusion af envelope med plasmamembranen. RNA-polymerasen kommer ind i værtscellen som en del af nucleocapsidet. Transkription, proteinsyntese og replikation af genomer sker i værtcellens cytoplasma. Modne virus budder (knopskyder) fra værtcellens membran. >virusproduktion medfører cellelysis.

10

Virulensfaktorer/patogenese (parotitis epidemica)

Inhalation -> Primær replikation i øvre luftveje -> viræmi -> systemisk infektion -> infektion af målorganer (gl. parotis, pancreas, testis, ovarierne, øje, indre øre, CNS (50%)).

BONUS INFO: Kan også inficerer glandula parotis via ductus paroticus.

11

Hvad er inkubationstiden? (parotitis epidemica)

Inkubationstiden er ca. 2 uger (systemisk spredning tager tid)

12

Kliniske sygdomme/symptomer (parotitis epidemica)

Mange infektioner er asymptomatiske. Klinisk sygdom manifesterer sig ved feber og hævede parotis kirtler, ofte bilateralt (som skyldes lukkede afløb). Man kan se rødme og hævelse ved ostium af ductus paroticus. Der kan også ses hævelse af andre kirtler, - herunder hævelse af testis pga. inflammation (kan give sterilitet). I 50% af tilfældene involverer parotis virus CNS, hvoraf 10% udvikler mild meningitis.
Sygdom forsvinder oftest efter 1 uge.

13

Diagnose (parotitis epidemica)

Virus kan påvises i spyt, urin og pharynxsekreter. Klinisk diagnose kan bekrætes ved serologisk test (ELISA), med påvisning af IgM antistoffer mod virus.

14

Behandling (parotitis epidemica)

Der findes ingen antiviral behandling

15

Profylakse/forebyggelse (parotitis epidemica)

Vaccine (MFR= levende svækket), indgår i det danske børnevaccinationsprogram.

16

Immunsystemets håndtering (parotitis epidemica)

Cellemedieret immunitet er vigtig for kontrol af infektion, men er også årsag til nogle symptomer. Antistoffer er ikke nok til at stoppe infektionen, da virus kan spredes fra celle til celle.