Influenza A og B Flashcards Preview

Virus > Influenza A og B > Flashcards

Flashcards in Influenza A og B Deck (20):
1

Gruppe (Influenza)

Orthomyxovirus

2

Størrelse (Influenza)

80-120 nm

3

Nucleinsyre (Influenza)

Segmenteret negativ ssRNA (8 segmenter)

4

Capsid (Influenza)

Helical

5

Envelope (Influenza)

Ja, envelope med glykoproteinerne hemagglutinin (HA=VAP), neuraminidase (NA) og matrixprotein 2(M2) -> protonkanal.
De 8 RNA segmenter er yderligere beskyttet af et proteinlag bestående af matrixprotein 1(M1). M1 er i tæt kontakt med nucleocapsidet, som består af NP. I nucleocapsidet findes polymerasekomponenter PB. Man siger ofte "RNP", - består af RNA, polyermase og nucleoprotein.

6

Stabilitet (Influenza)

Envelope og dermed virus inaktiveres nemt af tørring, syre og opløsningmidler.

7

Inddeling (Influenza)

Gruppe A, B og C. Kun A og B er humanpatogene, og A kan være en zoonose.

8

Epidemiologi/forekomst (Influenza)

Forekommer oftest om vinteren. Forekommer som epidemier og pandemier. Særligt spædbørn, ældre, immunsupprimerede personer, folk med hjerte eller respiratorisk problemer har et mere alvorligt forløb. Kan dog inficere alle, som er seronegative.

9

Smittekilder og smitteveje (Influenza)

Influenzainfektioner spredes via små luftbårne aerosoler, som udskilles når vi snakker, trækker vejret og hoster. Lav luftfugtighed og kølige temperaturer stabiliserer virus (vinter). Virus kan også overleve på fx borde i op til en dag. Er meget smitsom.

10

Replikation (Influenza)

Begynder med binding af HA til sialsyre på celleoverfladen. Efter binding internaliseres virus i en vacuole og overføres til endosomet. Når endosomets pH sænkes får det HA til at ændre konformation og gør, at den virale membran kan fusionerer med endosomet. M2 proteinet danner en protonkanal, som sænker viruskernens pH, - dette får M1 (matrixproteinet) og NP (nucleoprotein) interaktion til at gå i stykker, hvorved nukleocapsidet afleveres til cytoplasmaet. Modsat alle andre RNAvirus overføres influenza nukleocapsidet til kernen, hvor det transkriberes til mRNA. Herefter translation af mRNA til protein i cytoplasma. Samling af virus i cytoplasma -> frigives fra cellen ved budding (knopskydning).

11

Virulensfaktorer/patogenese (Influenza)

Virus inhaleres, -> etablerer en infektion i de øvre luftveje ved at binde til sialsyre på mucosproteiner på epithelcellernes overflade via HA -> Virus optages i cellen -> Intracellulære replikation påbegyndes (primære replikation). Når virus trænger ind i det øvre luftvejs epithel ødelægger og destruerer det ciliebeklædte epithel i luftvejene, som er en del af den innate immunitet. Dette medfører efterfølgende mulighed for en sekundær bakteriel infektion, som kan udarte sig til en pneumoni.

12

Benævn matrixproteinerne og deres funktioner(Influenza)

Matrixproteinerne M1 og M2: M2 er en protonpumpe, der gør virus mere sur, således at capsidet som indeholder genomet går i opløsning -> Virusgenomet frigives til cellens cytoplasma -> transporteres ind i kernen -> replikation.
HA (hemagglutinin): Fungerer som viral attachement protein, der medierer adhæsion til celleoverfladen via sialsyreholdige proteiner.
NA (neuraminidasen):
-Er et enzym, der spalter sialsyre-galaktose-bindingen, som HA binder til, og fjerner dermed forbindelse mellem værtscelle og virus. Forhindrer klumpning af virus: mere effektiv spredning.
-Spalter mucin, så virus kan trænge ind til cellerne.

13

Beskriv antigenvariationen

Antigen drift (Type A og B):
Langsomme ændringer i genomet skjyldes mutationer i RNA for hæmagglutinin og neuraminidasen. Skyldes brugen af RNA-polymerase, da denne typisk laver flere fejl end en DNA-polymerase og har ingen proof-reading. Sker hvert andet til tredje år. Influenza B inficerer kun mennesker, mens A kan inficere mennesker, fugle og svin.

ANTIGEN SHIFT (KUN TYPE A):
Hurtig og radikal ændring, hvor segmenter i RNA bytter plads, hvis man inficeres med 2 virus samtidigt -> herved opstår helt nye kombinationer af H og N proteiner. Kan føre til pandemier. Fx hvis en gris smittes af af en svineinfluenza, menneskeinfluenza og en fugleinfluenza på samme tid.

14

Kliniske sygdomme/symptomer (Influenza)

Influenza:
Type A og B: Efter inkubationsperiode begynder influenzasymptomerne med en kort prodome af utilpashed og hovedpine i et par timer. Prodome-perioden efterfølges af en pludselig feber, som ledsages af myalgi, kuldegysninger, tør hoste, ondt i halsen, udmattelse og nasal obstruktion. Feberen varer typisk 3-8 dage og sker der ikke nogle komplikationer, ses en fuldstændig helbredelse efter 7-10 dage. I sværere tilfælde ses viral pneumoni. Feberen dannes af cytokiner producert i epithelceller og makrofager fra det innate immunforsvar (fx IL-1, IL-6 og TNF-alfa). Vævsdestruktionen skyldes CD8+ T-celle responser mod viruspeptider.

For små børn ses falsk strubehoste, bronchiolitis og mellemørebetændelse. Opkast + mavesmerter.

15

Hvilke komplikationer kan der være for influenza?

- Sekundær bakteriel pneumoni (Strep. pneumoniae, H. influenza, Staph. aureus).
-Encephalit
-Reye's syndrome (Hepatisk dysfunktion og akut encephalitis -> acetylsalicylsyre øger risikoen for reyes syndrome! Meget dødelig)
-> Forekommer da influenza virus har hæmmet det innate respons (nedsat makrofagfunktionen), ødelagt cilierne, tyndtflydende mucus øger mulighed for spredning -> større sårbarhed over for infektioner.

16

Diagnose (Influenza)

Diagnosen stilles ofte ud fra de karakteristiske symptomer og tilstedeværelsen af virus i området. Nasopharynx sekret til analyse vha. RT-PCR.

17

Behandling (Influenza)

Tamiflu(oseltamivir): hæmmer neuraminidasen (binder irreversibelt til aktivt site og forhindrer frigivelse af nye viruspartikler). Hvis behandling sker tidligt kan den fremskyde lindring til ca. 5 dage og mildne symptomerne, ikke kurativt. Både A og B.

Amantidin(Gælder kun type A): Hæmmer M2-protonkanalen, hvor virus trænger ind i cellen for at replikere i kernen.

18

Profylakse/forebyggelse (Influenza)

- Specifik immunisering: Vaccine mod type A og B beskytter ikke 100%, men har god virkning. Varer kun ca. et halvt år (en sæson), da den kun beskytter mod en specifik type. Oprensede HA og NA glykoproteiner. I DK gives vaccinen kun til særligt udsatte.

19

Inkubationsperiode(Influenza)

1-4 dage

20

Immunsystemets håndtering

Beskyttelse af reinfektion er primært associeret med udvikling af antistoffer mod HA, men antistoffer mod NA er også beskyttende.
Cellemedieret forsvar er også vigtig, og kan give beskyttelse mod flere end én stammer. Er dog også med til immunpatogenesen.