Hantavirus Flashcards Preview

Virus > Hantavirus > Flashcards

Flashcards in Hantavirus Deck (12)
Loading flashcards...
1

Gruppe(hantavirus)

Familie: Bunyavirus
Genus: Hantavirus

2

Størrelse(hantavirus)

90-120 nm

3

Struktur(hantavirus)

Nucleocapsidet inkluderer RNA-afhængig RNA polymerase (L protein) og to nonstrukturelle proteiner (NSs, NSm). Ydemere findes tre unikke -ssRNA, - den store (L), medium (M) og lille (S).
Ingen matrixproteiner ulig andre -ssRNA.

4

Form(hantavirus)

Sferisk

5

Envelope(hantavirus)

Ja, med glykoprotein G1 og G2 (kodet af M)

6

Smittekilder(hantavirus)

Zoonistisk virus
Findes i gnavere(primært mus og rotter)
Smitter via aerosoler fra disses urin og fæces som indåndes. Der står også bare nær kontakt i bogen.

7

Replikation(hantavirus)

G1 proteinet interagerer med ß-integriner receptor på værtscelle og virus optages ved endocytose.
Envelope fusioner med endosom membran og vesikel forsures, og herved frigives nucleocapsidet til cytoplasma hvor protein syntesen foregår.
Replikation foregår også i cytoplasma. Virus samles ved at budde i Golgi.
Virus frigives fra cellen ved lysis eller exocytose.

8

Virulensfaktorer/patogenese(hantavirus)

Virus spredes af gnaveres urin.
Virus danner infektion i lungen og bliver i lungen hvor den forårsager hemoragisk vævsdestruktion og dødelig pulmonær sygdom.

Ligesom togavirus, flavivirus og arenavirus, så er bunyavirus gode til at inducere dannelsen af type 1 interferoner. Sygdommen, der kommer er en kombination af immun og viral patogenese.

9

Kliniske sygdomme/symptomer(hantavirus)

Sin nombre:
-Pulmonært syndrom- med feber, hovedpine, myalgi, hoste, kvalme. Hurtig respiration og hypotension. Lunge infiltrater og nedsat saturation. Evt. lungeødem. Fatal i over 50% af tilfældende.

Hantaan virus:
-Hæmorrhagisk feber med renalt syndrom(meget alvorligt)

Nephropatia epidemica --> hyppigste hantavirus i Skandinavien --> mildt forløb: influenzalignende symptomer efterfulgt af nyreinsufficiens.

10

Diagnose(hantavirus)

Stilles serologisk og/eller med PCR på blod eller urin.

11

Profylakse(hantavirus)

Ingen vaccine.
Undgå kontakt med gnavere og udryd deres levesteder.

12

Immunsystemets håndtering

Antistoffer er vigtige for at kontrollere viræmi: interferon og cellemedierede imunitet kan forhindre vækst af infektionen og kan bidrage til sygdommen.