Dengue Flashcards Preview

Virus > Dengue > Flashcards

Flashcards in Dengue Deck (15):
1

Gruppe(Dengue)

Flavivirus(arbovirus)

2

Størrelse(Dengue)

40-65 nm

3

Nucleinsyre(Dengue)

+ssRNA

4

Form(Dengue)

Icosahedral capsid

5

Envelope(Dengue)

Ja + Glykoprotein E1 og E2

6

Stabilitet(Dengue)

Skal være i våde områder. Inaktivering ved udtørring, sæbe og opløsningsmidler.

7

Inddeling(Dengue)

4 serotyper af dengue. Kan inficieres 4 gange. Jo flere gange, jo mere alvorlig og kompliceret.

8

Epidemiologi(Dengue)

Alle tropiske områder.
40% af verdensbefolking er i risikoområde.
Denguevirus er begyndt at etablere sig i europæiske myg i fx Portugal, Frankrig og Kroatien.

9

Smittekilder(Dengue)

Myg=vektor.
Mennesker er reservoir.
Opfattes som en børnesygdom, da der er varig immunitet.

10

Replikation(Dengue)

Receptormedieret endocytose -> fusionerer med endosomer -> forsuring -> capsid afleveres i cytoplasma-> replikerer i cytoplasma -> polyproteinet associerer med ER, hvor det kløves -> får envelope ved at budde fra ER -> frigives fra cellen ved exocytose eller lysis.

Ved myggestik: primær viræmi.
Sekundær viræmi kan opstå efter replikation i det retikuloendotheliale system(makrofager, lever, milt og lymfeknuder) -> her replikeres tilstrækkeligt med virus til at nå målorganerne(CNS, lever, hud afhængigt af tropisme)

Primære målceller for flavivirus er monocyt-makrofaglinjen, som udtrykker Fc-receptorer.
Flavivirus infektioner bliver stærkt forøgede af ikke-neutraliserende antistoffer som promoverer binding af virus til Fc-receptorer og dermed optag i monocytter og makrofager.

11

Kliniske symptomer(Dengue)

Denguefeber(break bone feber):
-Høj feber
-Hovedpine
-Udslæt
-Ryg og knoglesmerter

Ses hos langt de fleste, men det er mere sjældent med Dengue Hemmorhage feber(DHF) og Dengue shock syndrom(DSS).

Efter stik spredes virus i regionale lymfeknuder, organer og blodkar.
Infektionsfase: 2-3 dage. Pludselig feber, kulderystelser, hovedpine, myalgi, rødme og led- og knoglesmerter(breakbone). Varer typisk 6-7 dage.

Første denguevirus infektion er som regel redsommelig.

DHF og DSS forekommer hos folk der er blevet inficeret af flere serotyper, da ikke-neutraliserende antistoffer rekrutterer makrofager og aktiverer T-celler--> cytokiner --> shock.

12

Diagnose(Dengue)

Ofte serologisk.
ELISA på antistoffer og rtPCR på RNA genom.

13

Behandling(Dengue)

Ingen behandling.

14

Profylakse(Dengue)

Ingen vaccine. Bekæmpelse af myg.

15

Inkubationstid(Dengue)

Inkubationstid: 2-7 dage.