Hepatitis A Flashcards Preview

Virus > Hepatitis A > Flashcards

Flashcards in Hepatitis A Deck (15):
1

Gruppe(hepatitis A)

Genus: Heparnavirus - tidligere betegnet som en enterovirus, men fik denne nye genus på grund af sit unikke genom.

Familie: picornaviridae

2

Nucleinsyre (hepatitis A)

+ssRNA

3

Capsid(hepatitis A)

Nøgent icosahedralt capsid virus med fire virale polypeptider: VP1, VP2, VP3, VP4. Er 27 nm.

 

 

4

Envelope(hepatitis A)

Ingen

5

Stabilitet(hepatitis A)

Meget stabil.

Mere stabil end de andre picornavirus.

Stabil for:

 • Syre
 • Opløsningsmidler
 • Kan overleve i mange måneder i fersk- eller saltvand (koncentrering i skaldyr)
 • Udtørring
 • Er desuden temperaturstabil. 
  • Kan modtså kogning i 1 minut

 

6

Inddeling(antal serotyper)(hepatitis A)

Kun 1 serotype

7

Epidemiologi/forekomst(hepatitis A)

HAV står for ca. 40% af akutte hepatitisinfektioner.

De fleste personer spreder virus 10-14 dage før symptomer begynder, og 90% af inficerede børn og 25-50% voksne er asymptomatiske, men spreder stadig virus. Derfor spredes virus nemt.

Ift. Danmark erhverves den hyppigst i forbindelse med udlandsrejse, men udbrud er forekommet i Danmark blandt andet på grund af inficerede frosne bær.
 

8

Smittekilder og smitteveje(hepatitis A)

Fækal-oral rute - ligesom mange andre picornavirus.

Stammer oftest fra kontamineret vand, skaldyr eller andre fødevarer. Også snavsede hænder.

Smitter både før, under og efter ikterus. (?)

9

Replikation(hepatitis A)

Replikerer ligesom de andre picornavirus.

Binder til HAV-celle receptoren som udtrykkes på leverceller og T-celler.

Modsat de andre picornavirus er infektionen ikke cytolytisk. HAV frigives fra cellen ved exocytose.

Spredes til blodet fra oropharynx eller tarmen -> replikation i leveren i hepatocytter og kupfferceller --> frigives til galden --> fæces.

10

Virulensfaktorer/patogenese(hepatitis A)

NK-celler og CD8-cytotoksiske T-celler er nødvendige for at overkomme infektionen.

Det er disse celler der ødelægger hepatocytterne og giver symptomerne idet HAV ikke er cytolytisk og derved ikke dræber cellerne.

De primære symptomer(ikterus) skyldes altså immunresponset.

Antistoffer danner varig beskyttelse mod reinfektion.

HAV kan ikke være kronisk og ikke associeret med cancer.

11

Inkubationsperiode(hepatitis A)

2-6 uger.

12

Symptomer(hepatitis A)

Symptomer skyldes immunforsvaret som skader hepatocytterne.

Sygdom som regel mildere og asymptomatisk hos børn.

Akut sygdom:

 • Symptomer kommer pludseligt.
 • Først:
  • Feber
  • Kvalme (og opkast)
  • Træthed
  • Madlede
  • Mavesmerter
 • Efter 4-6 dage:
  • Mørkfarvet urin, lerfarvet fæces, ikterus.

Giver ikke kronisk sygdom og er sjældent dødelig.

13

Sygdomsgrad(hepatitis A)

Varierende sygdomsgrad

Kun 10% af børn udvikler ikterus, mens 80% af voksne udvikler det.

99% raske efter 2-4 uger.

1 ud af 1000 får en fulminant hepatitis, som er associeret med 80% dødelighed.

14

Diagnose(hepatitis A)

Diagnosen er ofte lavet på basis af kliniske symptomer, identifikation af en inficeret kilde, og specifikke serologiske tests.

Den bedste måde at vise akut HAV-infektion er at finde Anti-HAV IgM via ELISA eller radioimmunoassay.

Hvad med centralt forhøjede leverenzymer, - ALAT/ASAT?
Leverbiopsi.

15

Profylakse(hepatitis A)

Forebyggelse mulig med dræbt vaccine

 • 1 Serotype af HAV og 1 enkelt dominerende epitop.
 • Effekten af vaccinen kræver B- og T-celle hjælp.
 • Profylakse med immunserumglobuliner før eller tidligt i inkubationsperioden, - gives til immunsupprimerede, som man fx ikke forventer danner antistoffer efter vaccination.

Generel hygiejne + undgå for tæt beboelse.

Undgå uforarbejdet skaldyr.